Hogeschool PXL
Elfde-Liniestraat 24 - 3500 Hasselt
www.pxl.be
info@pxl.be
31INB4010 Internationale handel5869/1276/1819/1/61
Studiegids

31INB4010 Internationale handel

5869/1276/1819/1/61
Academiejaar 2018-19
Komt voor in:
 • Professionele bachelor in het bedrijfsmanagement, trajectschijf 1
  Keuzeoptie van afstudeerrichting:
  • International business binnen accountancy-fiscaliteit
  • International business binnen financie- en verzekeringswezen
  • International business binnen logistiek management
  • International business binnen marketing
  • International business binnen rechtspraktijk
  Opleidingseenheid:
  • Beroepsspecifieke vaardigheden
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel is delibereerbaar onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Dit opleidingsonderdeel
 • mag enkel vervangen worden door een IDENTIEK opleidingsonderdeel aan een andere (buitenlandse) instelling.
 • maakt geen gebruik van een jury.
Aard: Gemengd (theorie & praktijk)
Men kan dit opleidingsonderdeel enkel mits aparte toelating volgen binnen een creditcontract.
Docenten: Crals Evy
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 2

Studiemateriaal niet in de bookshop te koop: Verplicht

cursus via Blackboard

Contacturen

Hoorcollege30,00 uren

Begincompetenties

geen

Eindcompetenties

Specialist: de student beschikt over de nodige vakinhoudelijke competenties om zowel in een bedrijfs-, financiële als een verzekeringsomgeving te functioneren, ook in een internationale context. ALG,BG,BS
OmschrijvingCategorie
De student kan zijn expertise inzetten in verschillende (internationale) domeinen/markten en een meerwaarde creërenALG,BG,BS
Specialist: de student kan de diverse aspecten van het marketingbeleid plannen, organiseren, uitvoeren, controleren, analyseren en evalueren. ALG,BG,BS
OmschrijvingCategorie
De student kan zijn expertise inzetten in verschillende (internationale) domeinen/markten en een meerwaarde creërenALG,BG,BS
Boekhouder/specialist: de student beschikt over de nodige vakinhoudelijke competenties (kennis, vaardigheden) om in een boekhoud/accountant omgeving te functioneren ALG,BG,BS
OmschrijvingCategorie
De student kan zijn expertise inzetten in verschillende (internationale) domeinen/markten en een meerwaarde creërenALG,BG,BS
Administrator: de student beschikt over de nodige bedrijfseconomische, juridische en informaticakennis om in een marketing/bedrijfsomgeving te functioneren ALG,BG,BS
OmschrijvingCategorie
De student heeft basiskennis van de bedrijfseconomische begrippen waardoor hij/zij in een marketing/bedrijfsomgeving kan functioneren.ALG,BG,BS
Legal assistent: De student beschikt over de nodige vakinhoudelijke kennis om in een juridische (interculturele en internationale) omgeving te functioneren. ALG,BG,BS
OmschrijvingCategorie
De student kan zijn expertise inzetten in verschillende (internationale) domeinen/markten en een meerwaarde creërenALG,BG,BS
Communicator: de student kan informatie, ideeën, problemen en oplossingen via de gepaste presentatietechnieken communiceren zowel aan leken als specialisten ALG,BG,BS
OmschrijvingCategorie
De student kan op een klantgerichte wijze samenwerken met interne en externe doelgroepen, ook in een internationale context ALG,BG,BS
Specialist/logistiek manager: de student beschikt over de nodige vakinhoudelijke kennis om in een logistieke omgeving te functioneren ALG,BG,BS
OmschrijvingCategorie
De student kan zijn expertise inzetten in verschillende (internationale) domeinen/markten en een meerwaarde creërenALG,BG,BS

Doelstellingen

De student moet in staat zijn om risico's in te schatten die bij internationale handel spelen.
De student moet in staat zijn om INCO-terms op een juiste manier toe te passen als onderdeel van een internationale verkoopovereenkomst.
De student moet in staat zijn om de passende betalingscondities te onderscheiden en toe te passen in de juiste situatie.
De student moet in staat zijn de nodige douaneformaliteiten toe te passen bij het vervolledigen van een internationale overeenkomst.
De student moet een onderscheid kunnen maken in de diverse functionele indelingen van een onderneming in een internationaal kader.
De student moet in staat zijn om een transportmethodiek uit te werken voor een bedrijf in een internationaal kader en dit te argumenteren.

Leerinhouden

Hoofdstuk 1: Een overzicht van internationale handel
- Wat is internationale handel
- Belang van internationale handel
- Waarom internationale handel?
- Vrijhandelspolitiek vs. Protectionisme
Hoofdstuk 2: Buitenlandse verkoop
- Tussenpersonen
- Exportstrategie en exportrisico’s
- INCOTERMS
Hoofdstuk 3: Vervoersdocumenten
- Vervoersvormen
- Zeevaartconnossement of Bill of Lading (B/L)
- Binnenvaartconnossement
- CMR-vrachtbrief (wegvervoer)
- CIM-vrachtbrief (spoorvervoer)
- Luchtvrachtbrief of Air Way Bill (AWB)
Hoofdstuk 4: Douaneformaliteiten
- Taken douane
- Soorten belastingen m.b.t. Buitenlandse handel
- Douaneformaliteiten
- Douanewaarde
- Soorten douaneverrichtingen
Hoofdstuk 5: Betalingstechnieken in internationale handel
- Internationale overschrijving
- Cheque
o Internationale zakencheque
o Bankcheque
- Wissel
- Documentair Incasso
- Documentair krediet

Hoofdstuk 6: Inleiding tot de werking van de EU
- Realisaties en ambities van de Unie
- Europese instellingen
- Werking en wetgeving

Hoofdstuk 7: Risico’s bij internationale handel
- Betalingsrisico
- Politieke risico
- Wisselkoersrisico
- Transport- en logistieke risico

Evaluatie

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Buiten de examenperiodegroepsopdracht met individuele beoordeling30,00
junischriftelijk gesloten boek examen70,00
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
aug/septschriftelijk gesloten boek examen100,00

Evaluatie: voorwaarden

De groepsopdracht moet tijdig ingeleverd worden, conform de richtlijnen die op BB staan. Er zal tevens een presentatie plaatsvinden van de opdracht. De studenten moeten zich inschrijven voor de opdracht conform instructies in de klas en de richtlijnen op BB.

Evaluatie: gevolgen

Indien de student de richtlijnen op BB met betrekking tot de groepsopdracht (permanente evaluatie) niet opvolgt, zal dit leiden tot een nul op het onderdeel permanente evaluatie. Het niet tijdig doorgeven van het onderwerp, het niet tijdig inleveren van de opdracht en niet participeren zal telkens leiden tot een nul op het onderdeel permanente evaluatie voor alle groepsleden.

Onderwijsvormen

 • W- (Activerend) Hoorcollege
 • W- Casemethode
 • W- Groepsopdracht
 • W- Klasgesprek
 • O- Opdrachtgestuurd onderwijs

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.