Hogeschool PXL
Elfde-Liniestraat 24 - 3500 Hasselt
www.pxl.be
info@pxl.be
31HUR4010 HR essentials5870/1276/1819/1/95
Studiegids

31HUR4010 HR essentials

5870/1276/1819/1/95
Academiejaar 2018-19
Komt voor in:
 • Professionele bachelor in het bedrijfsmanagement, trajectschijf 1
  Keuzeoptie van afstudeerrichting:
  • Human Resources (HR) binnen accountancy-fiscaliteit
  • Human Resources (HR) binnen financie- en verzekeringswezen
  • Human Resources (HR) binnen rechtspraktijk
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel is delibereerbaar onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Dit opleidingsonderdeel
 • mag enkel vervangen worden door een IDENTIEK opleidingsonderdeel aan een andere (buitenlandse) instelling.
 • maakt geen gebruik van een jury.
Aard: Gemengd (theorie & praktijk)
Men kan dit opleidingsonderdeel enkel mits aparte toelating volgen binnen een creditcontract.
Contractbeperking: Examencontracten kunnen enkel gevolgd worden mits afwijkende evaluatievormen e.d.m.
Docenten: Vandeput Lieve
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1

Studiemateriaal niet in de bookshop te koop: Verplicht

Extra leermateriaal wordt aangeboden via BB.

Bookshop studiematerialen ( de vermelde prijzen zijn indicatief, prijzen cursusteksten beschikbaar op Blackboard)

Handboek
Human Resource Management in de essentieVerplicht€ 30,00
 • Uitgever: Intersentia
 • Editie: studenteneditie
 • ISBN-nr: 978-10-902-3803-0
 • Medium: Papier
 • Te koop via de verkoopdienst

Contacturen

Hoorcollege28,00 uren

Eindcompetenties

Specialist: de student beschikt over de nodige vakinhoudelijke competenties om zowel in een bedrijfs-, financiële als een verzekeringsomgeving te functioneren, ook in een internationale context. ALG,BG,BS
OmschrijvingCategorie
De student kan zijn expertise inzetten in verschillende (internationale) domeinen/markten en een meerwaarde creërenALG,BG,BS
Specialist: de student kan de diverse aspecten van het marketingbeleid plannen, organiseren, uitvoeren, controleren, analyseren en evalueren. ALG,BG,BS
OmschrijvingCategorie
De student kan zijn expertise inzetten in verschillende (internationale) domeinen/markten en een meerwaarde creërenALG,BG,BS
Boekhouder/specialist: de student beschikt over de nodige vakinhoudelijke competenties (kennis, vaardigheden) om in een boekhoud/accountant omgeving te functioneren ALG,BG,BS
OmschrijvingCategorie
De student kan zijn expertise inzetten in verschillende (internationale) domeinen/markten en een meerwaarde creërenALG,BG,BS
Legal assistent: De student beschikt over de nodige vakinhoudelijke kennis om in een juridische (interculturele en internationale) omgeving te functioneren. ALG,BG,BS
OmschrijvingCategorie
De student kan zijn expertise inzetten in verschillende (internationale) domeinen/markten en een meerwaarde creërenALG,BG,BS
Specialist/logistiek manager: de student beschikt over de nodige vakinhoudelijke kennis om in een logistieke omgeving te functioneren ALG,BG,BS
OmschrijvingCategorie
De student kan zijn expertise inzetten in verschillende (internationale) domeinen/markten en een meerwaarde creërenALG,BG,BS

Doelstellingen

 • De student kan vakkennis op HRM-gebied toepassen in bedrijfsgerichte situaties.
 • De student kan voor een probleemstelling op HRM-gebied uit de bedrijfscontext op een zelfstandige, verantwoorde, discrete en betrouwbare manier de situatie analyseren en interpreteren.
 • De student kan aansluitend adviezen formuleren en voorstellen uitwerken ter implementatie.
 • De student kan op een assertieve en professionele manier gegevens rapporteren, communiceren en presenteren.
 • De student kan berichtgeving in verband met nieuwe ontwikkelingen in het HRM-landschap lezen, interpreteren en toepassen.

Leerinhouden

1. Introductie vakgebied Human Resources
2. Functiestudie en competentiemanagement
3. Rekrutering
4. Selectie en assessment
5. Training en ontwikkeling
6. Prestatiebeoordeling en prestatiemanagement
7. Beloning
8. Loopbaanmanagement
9. Literatuur met betrekking tot HRM

Evaluatie

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
januarischriftelijk gesloten boek examen100,00
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
aug/septschriftelijk gesloten boek examen100,00

Onderwijsvormen

 • W- (Activerend) Hoorcollege
 • W- Practicum

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.