Hogeschool PXL
Elfde-Liniestraat 24 - 3500 Hasselt
www.pxl.be
info@pxl.be
32ACF4010 Fiscale procedurewetgeving7468/1276/1819/1/10
Studiegids

32ACF4010 Fiscale procedurewetgeving

7468/1276/1819/1/10
Academiejaar 2018-19
Komt voor in:
 • Professionele bachelor in het bedrijfsmanagement, trajectschijf 2
  Keuzeoptie van afstudeerrichting:
  • Accountancy-fiscaliteit Xlarge binnen accountancy-fiscaliteit
  Opleidingseenheid:
  • Beroepsspecifieke vaardigheden
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel is delibereerbaar onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Dit opleidingsonderdeel
 • mag enkel vervangen worden door een IDENTIEK opleidingsonderdeel aan een andere (buitenlandse) instelling.
 • maakt geen gebruik van een jury.
Aard: Gemengd (theorie & praktijk)
Men kan dit opleidingsonderdeel enkel mits aparte toelating volgen binnen een creditcontract.
Docenten: Smets Bart
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Kwartaal 2

Studiemateriaal niet in de bookshop te koop: Verplicht

Studiemateriaal wordt ter beschikking gesteld op Blackboard.

Contacturen

Hoorcollege28,00 uren

Eindcompetenties

BEROEPSATTITUDES ALG
OmschrijvingCategorie
Kritische ingesteldheid ALG
Informatieverwerver/administrator: de student kan fiscaal/boekhoudkundige informatie verzamelen, rangschikken, archiveren, controleren, uitvoeren, beheren en verbeteren ook in een internationale context. ALG,BG,BS
OmschrijvingCategorie
De student kan de fiscaal/boekhoudkundige informatie verzamelen, correct en methodisch rangschikken en archiveren en controleren op naleving van fiscaal/boekhoudkundige vereisten. ALG,BS
De student kan voorstellen formuleren ter verbetering van foutief opgesteld/aangeleverde fiscaal/boekhoudkundige informatieALG,BG,BS
Boekhouder/specialist: de student beschikt over de nodige vakinhoudelijke competenties (kennis, vaardigheden) om in een boekhoud/accountant omgeving te functioneren ALG,BG,BS
OmschrijvingCategorie
De student kan de juistheid van een aanslag in de inkomstenbelasting controleren en/of het nodig op te stellen bezwaarschrift voorbereidenALG,BG,BS
De student kan de bedrijfseconomische begrippen en de met het beroep verbandhoudende disciplines toepassen waardoor hij/zij in een boekhoud/accountant/bedrijfsomgeving kan functioneren.ALG,BG,BS
Communicator: De student kan beroepsgerichte informatie, ideeƫn, problemen en oplossingen communiceren rekening houdend met de diversiteit van de betrokkenen zowel aan leken als aan specialisten, ook in een vreemde taal ALG,BG,BS
OmschrijvingCategorie
De student kan vakliteratuur en seminaries over eenvoudige bedrijfseconomische en beroepsgerichte onderwerpen becommentariƫren zowel in een interculturele als internationale context.ALG,BG,BS

Doelstellingen

- De student kan, in elke stand van de procedure, op een correcte wijze reageren op kennisgevingen van de fiscale   administratie. 
- De student kan de aangifteverplichtingen van de belastingplichtige beschrijven, evenals de sancties ingeval deze niet   worden nageleefd. 
- De student kan de basisbeginselen van de onderzoeks- en controlebevoegdheden van de fiscale administratie   omschrijven. 
- De student kan de beginselen  m.b.t. het bewijsrecht in fiscale zaken kaderen.

Leerinhouden

Fiscale procedures: procedureregels inkomstenbelasting/BTW (aangifte, onderzoek en controle, bewijsmiddelen, aanslag, verhaal, invordering).
Practicum: rollenspel fiscale procedure: het doen van een aangifte, schrijven van berichten van wijziging, bezwaren, ...

Evaluatie

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Kwartaal 2 - januarischriftelijk gesloten boek examen75,00
Kwartaal 2 - januarigroepsopdracht met groepsbeoordeling25,00
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
aug/septschriftelijk gesloten boek examen100,00

Onderwijsvormen

 • W- Practicum
 • W- (Activerend) Hoorcollege
 • W- Groepsopdracht

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.