Hogeschool PXL
Elfde-Liniestraat 24 - 3500 Hasselt
www.pxl.be
info@pxl.be
31ACF3280 Vennootschapswetgeving11723/1276/1819/1/53
Studiegids

31ACF3280 Vennootschapswetgeving

11723/1276/1819/1/53
Academiejaar 2018-19
Komt voor in:
 • Professionele bachelor in het bedrijfsmanagement, trajectschijf 1
  Afstudeerrichting:
  • accountancy-fiscaliteit
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 5 studiepunten
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel is delibereerbaar onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Dit opleidingsonderdeel
 • mag enkel vervangen worden door een IDENTIEK opleidingsonderdeel aan een andere (buitenlandse) instelling.
 • maakt geen gebruik van een jury.
Aard: Gemengd (theorie & praktijk)
Men kan dit opleidingsonderdeel enkel mits aparte toelating volgen binnen een creditcontract.
Docenten: di Nicola Kim, Smets Bart
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 2

Bookshop studiematerialen ( de vermelde prijzen zijn indicatief, prijzen cursusteksten beschikbaar op Blackboard)

Handboek
Praktisch vennootschapsrechtVerplicht€ 30,90
 • Auteur: A. De Graeve - J. Roodhooft - B. Windey
 • Uitgever: de boeck
 • Editie: editie 2020
 • ISBN-nr: 978-90-306-9660-5
 • Medium: Papier
 • Te koop via de verkoopdienst
VRG Codex 2020-2021Verplicht€ 38,00
 • Auteur: Baeteman e.a.
 • Uitgever: Kluwer
 • Editie: 2020-2021 studenteneditie
 • Medium: Papier
 • Te koop via de verkoopdienst

Contacturen

Hoorcollege36,00 uren

Begincompetenties

Er is geen voorkennis vereist.

Eindcompetenties

BEROEPSATTITUDES ALG
OmschrijvingCategorie
Nauwkeurigheid ALG
Kritische ingesteldheid ALG
Resultaatgerichtheid ALG
Boekhouder/specialist: de student beschikt over de nodige vakinhoudelijke competenties (kennis, vaardigheden) om in een boekhoud/accountant omgeving te functioneren ALG,BG,BS
OmschrijvingCategorie
De student heeft basiskennis in de juridische wetgeving/beroepsethiek zodat hij/zij juridische ondersteuning kan geven en ethisch kan handelenALG,BG,BS

Doelstellingen

- De student kan het vennootschapsrecht situeren binnen de verschillende rechtstakken.
- De student kan de basisregels van het vennootschapsrecht uitleggen en toepassen.
- De student kan de voordelen van een vennootschap verwoorden en beschrijven;
- De student kan de verschillende vennootschapsvormen en verenigingsvormen en hun kenmerken van elkaar   onderscheiden en vergelijken en hierover een eerste advies formuleren.
- De student kan deze kennis toepassen op concrete casussen en juridische beslissingen in de ondernemingscontext   motiveren.
- De student kan door middel van casussen en praktische toepassingen statutaire clausules, verslagen en andere   formaliteiten begrijpen en interpreteren.
- De student kan eerstelijnsadviezen geven met betrekking tot de reglementering van de belangrijkste   vennootschapsvormen (oprichting, bestuur, inbreng, aansprakelijkheid, winstverdeling, controle, nietigheid,   ontbinding, ...).
- De student kan een behoorlijk advies formuleren ter oplossing van geschillen in een vennootschap.
- De student kan mondeling informatie, ideeën, problemen en oplossingen communiceren.
- De student heeft basiskennis van de bedrijfseconomische begrippen waardoor hij/zij in een   juridische/bedrijfsomgeving kan functioneren.

Leerinhouden

Algemene begrippen en indeling van de vennootschappen.
De vennootschap met en zonder rechtspersoonlijkheid.
De burgerlijke en handelsvennootschappen
De vennootschappen met volkomen rechtspersoonlijkheid: de N.V., de B.V.B.A., C.V.B.A. met gedetailleerde behandeling van deze laatste vormen.

Onder voorbehoud (afhankelijk van de evolutie van het wetgevend werk): de wijzigingen van het vennootschapsrecht

Begeleiding

Op Blackboard worden oefeningen geplaatst die de studenten dienen op te lossen, waarna de correctie klassikaal wordt besproken.

Evaluatie

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
junischriftelijk gesloten boek examen90,00De Codex mag gebruikt worden - hierin mag niet worden geschreven, ook niet op post-it's.
junigroepsopdracht met groepsbeoordeling10,00De opdracht zal ter beschikking worden gezet op blackboard
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
aug/septschriftelijk gesloten boek examen100,00De VRG- codex mag worden gebruikt. Hierin mag niet worden geschreven, ook niet op post- its.

Evaluatie: voorwaarden

Onderwijsvormen

 • W- (Activerend) Hoorcollege
 • W- Groepsopdracht

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.