Hogeschool PXL
Elfde-Liniestraat 24 - 3500 Hasselt
www.pxl.be
info@pxl.be
11BOU1090 Energie 18501/1277/1819/1/11
Studiegids

11BOU1090 Energie 1

8501/1277/1819/1/11
Academiejaar 2018-19
Komt voor in:
 • Professionele bachelor in de bouw, trajectschijf 1
  Opleidingseenheid:
  • Bouwtechniek
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 4 studiepunten
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel is delibereerbaar onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Dit opleidingsonderdeel
 • mag enkel vervangen worden door een IDENTIEK opleidingsonderdeel aan een andere (buitenlandse) instelling.
 • maakt geen gebruik van een jury.
Aard: Gemengd (theorie & praktijk)
Men kan dit opleidingsonderdeel enkel mits aparte toelating volgen binnen een creditcontract.
Coördinator: Houben Nele
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 2

Bookshop studiematerialen ( de vermelde prijzen zijn indicatief, prijzen cursusteksten beschikbaar op Blackboard)

Cursus
Energie 1Verplicht
 • Uitgever: PXL
 • Medium: Papier
 • Te koop via de verkoopdienst

Contacturen

Hoorcollege13,00 uren
Oefenzittingen26,00 uren
Zelfstudie73,00 uren

Eindcompetenties

Een bachelor bouw kan een bouwproject technisch ondersteunen en uitwerken. ALG,BG,BS
OmschrijvingCategorie
A1 De student kan courante, duurzame en innovatieve materialen en constructies analyseren en gefundeerde adviezen geven door rekening te houden met alle factoren.ALG,BG,BS
A4 De student kan uitvoeringsplannen uitwerken tijdens de opstart van het bouwproject en bijsturen tijdens de realisatie ervan.ALG,BG,BS
Een bachelor bouw kan een bouwproject organiseren en beheren. ALG,BG,BS
OmschrijvingCategorie
B5 De student kan de uitvoering van de bouwwerken controleren op overeenkomstigheid met de voorschriften en kan op eigen initiatief gepaste maatregelen nemen.ALG,BG,BS
Een bachelor bouw kan een bouwproject analyseren en in een ruimer kader plaatsen. ALG,BG,BS
OmschrijvingCategorie
D2 De student is constant gericht op recente ontwikkelingen, duurzaamheid en innovatieve toepassingen.ALG,BG,BS

Doelstellingen

De student kan de begrippen lambda-waarde, U-waarde en R-waarde analyseren, berekenen en gefundeerde adviezen geven ter verbetering.
De student kan bouwknopen analyseren en oplossen volgens de EPB-aanvaarde methode.
De student kan de recentste wijzigingen van de EPB-eisen van gebouwen in Vlaanderen omschrijven en uitleggen.
De student kan de voorschriften met betrekking tot de EPB-eisen raadplegen en analyseren.
De student kan de uitvoering van de bouwwerken controleren op overeenkomstigheid met de EPB-eisen en kan op eigen initiatief gepaste maatregelen nemen.
De student kan basisberekeningen uitvoeren voor het bepalen van het transmissieverlies.
De student kan de basisprincipes van de ventilatie van gebouwen toepassen en kan de minimum-ventilatiedebieten van residentiële gebouwen berekenen.
De student kan de begrippen over luchtdichtheid uitleggen en toepassen.
De student kan de mogelijkheden van de verschillende ventilatiesystemen van gebouwen omschrijven.
Leerinhouden

Binnen Energie 1 komt het hygrothermisch gedrag van constructies en constructieonderdelen aan bod:
- bouwfysisch belangrijke parameters voor het buiten- en het binnenklimaat
- vormen van warmtetransmissie, begrippen geleiding, straling en convectie
- de definitie van de lambdawaarde van een materiaal en bijbehorende normen
- de grootteordes van de lambdawaardes van materialen
- het begrip overgangsweerstand en de waarden ervan
- de begrippen compactheid en verliesoppervlak
- de berekening van de U-waarde van een wand en het K-peil van een gebouw
- ventilatie van woningen volgens EPB
- EPB-regelgeving en EPB-eisen in Vlaanderen
- EPB-berekeningsmethodiek
- luchtdichtheid van gebouwen

Begeleiding

Het vermelde aantal contacturen en de onderwijsvormen zijn niet van toepassing voor het traject in afstandsonderwijs.

Evaluatie

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
junischriftelijk examen100,00
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
aug/septschriftelijk examen100,00

Onderwijsvormen

 • W- (Activerend) Hoorcollege
 • W- Werkcollege

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.