Hogeschool PXL
Elfde-Liniestraat 24 - 3500 Hasselt
www.pxl.be
info@pxl.be
13BOU2052 Energie 411003/1277/1819/1/10
Studiegids

13BOU2052 Energie 4

11003/1277/1819/1/10
Academiejaar 2018-19
Komt voor in:
 • Professionele bachelor in de bouw, trajectschijf 3
  Keuzeoptie:
  • Gebouwen
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel is delibereerbaar onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Dit opleidingsonderdeel
 • mag enkel vervangen worden door een IDENTIEK opleidingsonderdeel aan een andere (buitenlandse) instelling.
 • maakt geen gebruik van een jury.
Aard: Gemengd (theorie & praktijk)
Men kan dit opleidingsonderdeel enkel mits aparte toelating volgen binnen een creditcontract.
Coƶrdinator: Houben Nele
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1

Bookshop studiematerialen ( de vermelde prijzen zijn indicatief, prijzen cursusteksten beschikbaar op Blackboard)

Cursus
Energie 4Verplicht
 • Uitgever: PXL
 • Medium: Papier
 • Te koop via de verkoopdienst

Contacturen

Hoorcollege26,00 uren
Zelfstudie58,00 uren

Eindcompetenties

Een bachelor bouw kan een bouwproject technisch ondersteunen en uitwerken. ALG,BG,BS
OmschrijvingCategorie
A1 De student kan courante, duurzame en innovatieve materialen en constructies analyseren en gefundeerde adviezen geven door rekening te houden met alle factoren.ALG,BG,BS
Een bachelor bouw kan een bouwproject organiseren en beheren. ALG,BG,BS
OmschrijvingCategorie
B5 De student kan de uitvoering van de bouwwerken controleren op overeenkomstigheid met de voorschriften en kan op eigen initiatief gepaste maatregelen nemen.ALG,BG,BS
Een bachelor bouw kan een bouwproject leiden en kan adequaat communiceren met alle betrokkenen. ALG,BG,BS
OmschrijvingCategorie
C4 De student kan oordeelkundig en efficiƫnt gebruik maken van ICT voor het opstellen van documenten, voor het opmaken van planning en calculatie en het grafisch voorstellen van bouwkundige plannen.ALG,BG,BS
Een bachelor bouw kan een bouwproject analyseren en in een ruimer kader plaatsen. ALG,BG,BS
OmschrijvingCategorie
D2 De student is constant gericht op recente ontwikkelingen, duurzaamheid en innovatieve toepassingen.ALG,BG,BS

Doelstellingen

De student kan een EPB-berekening van een gebouw uitvoeren aan de hand van de software, de resultaten interpreteren en (BEN)adviezen formuleren.
De student kan de netto-energiebehoefte van een gebouw in relatie tot de EPB-regelgeving bepalen.
De student kan verschillende soorten verlichtingsinstallaties in relatie tot het E-peil (sturing, lichtcomfort,…) analyseren.
De student kan de gelijkwaardigheidsprincipes met betrekking tot de EPB-regelgeving toelichten en toepassen.
De student kan een constructieonderdeel bouwfysisch beoordelen en aangepaste oplossingen voorstellen.

Leerinhouden

In Energie 4 komen aan bod:

- EPB software aan de hand van praktijkvoorbeelden (K-peil en E-peil)

- basisprincipes van verlichting, verlichting binnen EPB-wetgeving

- interpretatie van resultaten en opmaken van adviezen over de EPB-berekeningen

- de relatie tussen technieken en de energiebehoefte van gebouwen in het EPB-kader

- bouwfysische (o.a. hygrisch-thermisch) evaluatie van constructieonderdelen


Evaluatie

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Buiten de examenperiodeindividuele opdracht40,00incl. mondelinge verdediging
januarischriftelijk examen60,00
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
aug/septschriftelijk examen60,00
aug/septindividuele opdracht40,00incl. mondelinge verdediging

Evaluatie: voorwaarden

Zie algemene afsprakenbundel (Blackboard).

Evaluatie: gevolgen

Zie algemene afsprakenbundel (Blackboard).

Onderwijsvormen

 • W- (Activerend) Hoorcollege

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.