Hogeschool PXL
Elfde-Liniestraat 24 - 3500 Hasselt
www.pxl.be
info@pxl.be
11BOU1130 Grafische Technieken 111527/1277/1819/1/75
Studiegids

11BOU1130 Grafische Technieken 1

11527/1277/1819/1/75
Academiejaar 2018-19
Komt voor in:
  • Professionele bachelor in de bouw, trajectschijf 1
    Opleidingseenheid:
    • Bouwanalyse & Bouwcommunicatie
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel is delibereerbaar onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Dit opleidingsonderdeel
  • mag enkel vervangen worden door een IDENTIEK opleidingsonderdeel aan een andere (buitenlandse) instelling.
  • maakt geen gebruik van een jury.
Aard: Gemengd (theorie & praktijk)
Men kan dit opleidingsonderdeel enkel mits aparte toelating volgen binnen een creditcontract.
Contractbeperking: Examencontracten kunnen enkel gevolgd worden mits afwijkende evaluatievormen e.d.m.
Coƶrdinator: Ceulemans Wesley
Andere docenten: Loenders Patricia
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1

Studiemateriaal niet in de bookshop te koop: Verplicht

Autodesk AutoCAD-software
Laptop met Windows besturingssyteem (zie laptopadvies)
Instructievideo's
Schetsmateriaal

Contacturen

Hoorcollege4,00 uren
Oefenzittingen22,00 uren
Zelfstudie58,00 uren

Eindcompetenties

Een bachelor bouw kan een bouwproject technisch ondersteunen en uitwerken. ALG,BG,BS
OmschrijvingCategorie
A4 De student kan uitvoeringsplannen uitwerken tijdens de opstart van het bouwproject en bijsturen tijdens de realisatie ervan.ALG,BG,BS
Een bachelor bouw kan een bouwproject leiden en kan adequaat communiceren met alle betrokkenen. ALG,BG,BS
OmschrijvingCategorie
C3 De student kan op een duidelijke, vlotte en correcte manier schriftelijk en mondeling communiceren met alle betrokkenen.ALG,BG,BS
C4 De student kan oordeelkundig en efficiƫnt gebruik maken van ICT voor het opstellen van documenten, voor het opmaken van planning en calculatie en het grafisch voorstellen van bouwkundige plannen.ALG,BG,BS

Doelstellingen

De student kan de algemene tekenconventies toepassen bij handmatige en digitale tekeningen.
De student kan uitvoeringsplannen lezen.
De student kan schetstechnieken toepassen om eenvoudige bouwdetails te tekenen.
De student kan eenvoudige objecten digitaliseren a.d.h.v. basistekencommando's in AutoCAD.
De student kan uitvoeringsplannen opmaken a.d.h.v. basistekencommando's in AutoCAD.
De student kan oordeelkundig en efficiënt bouwkundige plannen opmaken in AutoCad.

Leerinhouden

- tekenconventies

- handmatig schetsen

- computerondersteund tekenen in 2D

Begeleiding

Het vermelde aantal contacturen en de onderwijsvormen zijn niet van toepassing voor het traject in afstandsonderwijs.

Evaluatie

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Buiten de examenperiodeportfolio40,00AutoCAD - incl. demonstratie en toelichting
Buiten de examenperiodelaptopexamen40,00
Buiten de examenperiodeportfolio20,00schetsen
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
aug/septportfolio20,00schetsen
aug/septlaptopexamen40,00
aug/septportfolio40,00AutoCAD - incl. demonstratie en toelichting

Evaluatie: voorwaarden

Zie algemene afsprakenbundel (Blackboard).

Evaluatie: gevolgen

Zie algemene afsprakenbundel (Blackboard).

Onderwijsvormen

  • W- Werkcollege
  • W- (Activerend) Hoorcollege
  • O- Blended learning

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.