Hogeschool PXL
Elfde-Liniestraat 24 - 3500 Hasselt
www.pxl.be
info@pxl.be
13BOU1060 Virtuele Grafische Technieken11620/1277/1819/1/36
Studiegids

13BOU1060 Virtuele Grafische Technieken

11620/1277/1819/1/36
Academiejaar 2018-19
Komt voor in:
  • Professionele bachelor in de bouw, trajectschijf 3
    Opleidingseenheid:
    • Bouwanalyse & Bouwcommunicatie
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 4 studiepunten
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel is delibereerbaar onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Dit opleidingsonderdeel
  • mag enkel vervangen worden door een IDENTIEK opleidingsonderdeel aan een andere (buitenlandse) instelling.
  • maakt geen gebruik van een jury.
Aard: Praktisch
Men kan dit opleidingsonderdeel enkel mits aparte toelating volgen binnen een creditcontract.
Contractbeperking: Examencontracten kunnen enkel gevolgd worden mits afwijkende evaluatievormen e.d.m.
Coƶrdinator: Posen Dries
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1

Studiemateriaal niet in de bookshop te koop: Verplicht

Autodesk CAD-software (AutoCAD en Revit)
Laptop met Windows besturingssyteem (zie laptopadvies)
Instructievideo's

Contacturen

Hoorcollege8,00 uren
Oefenzittingen24,00 uren
Zelfstudie80,00 uren

Eindcompetenties

Een bachelor bouw kan een bouwproject technisch ondersteunen en uitwerken. ALG,BG,BS
OmschrijvingCategorie
A4 De student kan uitvoeringsplannen uitwerken tijdens de opstart van het bouwproject en bijsturen tijdens de realisatie ervan.ALG,BG,BS
Een bachelor bouw kan een bouwproject leiden en kan adequaat communiceren met alle betrokkenen. ALG,BG,BS
OmschrijvingCategorie
C3 De student kan op een duidelijke, vlotte en correcte manier schriftelijk en mondeling communiceren met alle betrokkenen.ALG,BG,BS
C4 De student kan oordeelkundig en efficiƫnt gebruik maken van ICT voor het opstellen van documenten, voor het opmaken van planning en calculatie en het grafisch voorstellen van bouwkundige plannen.ALG,BG,BS

Doelstellingen

De student kan BIM efficiënt inzetten in de verschillende fasen van het bouwproces.
De student kan een constructie modelleren a.d.h.v. basiscommando's in Revit (gebouwen) of AutoCad (infra).
De student kan op een duidelijke, vlotte en correcte manier communiceren m.b.v. digitale tekeningen.
De student kan uitvoeringsplannen opmaken a.d.h.v. gevorderde modelleercommando's in Revit (gebouwen) of AutoCad (infra).
De student kan oordeelkundig en efficiënt bouwkundige plannen opmaken m.b.v. Revit (gebouwen) of AutoCad (infra).
De student kan Revit (gebouwen) of AutoCad (infra) gebruiken voor data-extractie van meetstaten.


Leerinhouden

Building Information Modeling (BIM)
- BIM-filosofie
- kadering in het volledige bouwproces

BIM-software, Revit & AutoCad 3D
- modelleren
- layout
- meetstaten / hoeveelheden


Evaluatie

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Buiten de examenperiodeportfolio100,00incl. demonstratie en toelichting
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
aug/septportfolio100,00incl. demonstratie en toelichting

Evaluatie: voorwaarden

Zie algemene afsprakenbundel (Blackboard).

Evaluatie: gevolgen

Zie algemene afsprakenbundel (Blackboard).

Onderwijsvormen

  • W- Werkcollege
  • W- (Activerend) Hoorcollege
  • O- Blended learning

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.