Hogeschool PXL
Elfde-Liniestraat 24 - 3500 Hasselt
www.pxl.be
info@pxl.be
83CMA1100 Retail- en actiecommunicatie9785/1278/1819/1/10
Studiegids

83CMA1100 Retail- en actiecommunicatie

9785/1278/1819/1/10
Academiejaar 2018-19
Komt voor in:
 • Professionele bachelor in het communicatiemanagement, trajectschijf 3
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel is delibereerbaar onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Dit opleidingsonderdeel
 • mag enkel vervangen worden door een IDENTIEK opleidingsonderdeel aan een andere (buitenlandse) instelling.
 • maakt geen gebruik van een jury.
Aard: Gemengd (theorie & praktijk)
Men kan dit opleidingsonderdeel enkel mits aparte toelating volgen binnen een creditcontract.
Docenten: Baerts Kris
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1

Studiemateriaal niet in de bookshop te koop: Verplicht

Materiaal ter beschikking op elektronisch leerplatform.

Contacturen

Begeleide kennisverwerving21,00 uren
Zelfstudie63,00 uren

Begincompetenties

Je hebt de eindcomptenties behaald van:

 • Marktanalyse
 • Off- en Onlinereclame
 • Talent @ Work PR
 • Talent @ Work CC

Eindcompetenties

Communicatiemanager ALG,BG,BS
OmschrijvingCategorie
De student kan autonoom een communicatieprobleem formuleren en daarrond bestaande informatie opzoeken, kritisch analyseren en gebruiken.ALG,BG,BS
De student kan zelfstandig een geïntegreerd communicatieplan voor profit en social profit, private en overheidsorganisaties uitwerken en realiseren op basis van de bekomen onderzoeksresultaten. Dit omvat het benoemen en indelen van doelstellingen en doel-/publieksgroepen, het uitwerken van een strategie en het kiezen en creatief realiseren van gepaste communicatiemiddelen. De impact van concrete acties evalueren.ALG,BG,BS
De student kan communicatie van, binnen en rond organisaties opzoeken, analyseren en synthetiseren met het oog op communicatieadvies.ALG,BG,BS
De student kan informatieve en persuasieve boodschappen creëren voor zowel interne als externe communicatiemedia.ALG,BG,BS
De student kan communicatieprojecten efficiënt en effectief zelfstandig organiseren. Externe toeleveranciers en medewerkers briefen en aansturen. Communicatieprojecten accuraat en met de nodige zorg administratief en budgettair opvolgen.ALG,BG,BS
De student kan op vlak van audiovisuele media en multimedia de basistechnieken toepassen, materialen aanwenden en voor complexere taken efficiënt met specialisten samenwerken.ALG,BG,BS
De student kan de persoonlijke leerbehoeften analyseren en deze reflectie vertalen in initiatieven om zich te professionaliseren op het terrein van het snel evoluerende communicatielandschap. Nieuwe trends inzake communicatiemanagement op de voet volgen.ALG,BG,BS
De student kan zich correct uitdrukken in het Nederlands, creatief met de Nederlandse taal omgaan. Vlot en doelgroepgericht communiceren en presenteren in meerdere talen, zowel mondeling als schriftelijk.ALG,BG,BS

Doelstellingen

Bij marketing PR ondersteunen de PR-activiteiten de marketingdoelstellingen. Bij product en corporate PR is de voornaamste taak om voor het product en het bedrijf een gunstig klimaat te creëren in de maatschappij. Marketing PR gaat verder. Daar is het einddoel de verkoop van je producten of diensten te stimuleren. Marketingdoelstellingen die door Public Relations-activiteiten ondersteund worden, kunnen te maken hebben met het doen toenemen van de awareness, informeren en onderwijzen, begrip creëren, vertrouwen opbouwen, de consumenten een reden geven om te kopen, het opbouwen van 'rumour around the brand', en het stimuleren van een gunstige houding bij de consument.

Promoties, winkelcommunicatie en verpakking

Consumenten krijgen constant duizend en één prikkels te verwerken. Alleen al de stroom aan visuele informatie is overweldigend. Een overdosis, waarmee ons brein - gelukkig - op een selectieve manier weet om te springen. Zo komt het dat sommige dingen sneller doordringen, langer blijven hangen, een sterkere indruk maken dan andere die we snel vergeten, of gewoon niet eens opmerken. Voor veel ondernemingen, gedreven door het streven naar commercieel succes, is het een zaak van leven of dood om hun product in het oog van de consument te doen springen, te verleiden, het brein ervan te overtuigen dat het de moeite waard is om gezien te worden. Het uiterlijk van het product speelt dan ook een doorslaggevende rol. Een opvallende promotie in het winkelpunt, een consequente, herkenbare verpakkingslijn. Het zijn onmiskenbare factoren die een merk kunnen kraken of maken.

Verpakking is meer dan een mooi omhulsel! Ze fungeert als blikvanger, geeft essentiële productinformatie en is een belangrijk marketinginstument. Het ontwikkelen ervan moet dan ook volgens de regels van de kunst verlopen. Uit studies is al langer bekend dat de aankoopbeslissing van de consument steeds vaker op het verkooppunt valt. Opvallen op het schap tussen de concurrentie is erg belangrijk. Oog om oog... Net zoals een goede verpakking, kan ook de winkelcommunicatie op dat moment de keuze van de klant beïnvloeden.

Winkelpromotiemateriaal verwijst niet alleen naar een publiciteitscampagne, maar kan ook een aanvulling zijn op de geëtaleerde producten in de rekken. Het fungeert als een extra stimulans wanneer de verpakking niet voldoende de aandacht trekt, niet informatief genoeg is, niet voldoende krachtig is om de mensen te overtuigen.

Leerinhouden

- Hij/zij kent de essentiële begrippen van Retail Marketing.
- Hij/zij is op de hoogte van de recente ontwikkelingen en trends binnen de retail.
- Hij/zij kent de instrumenten die gebruikt worden om kennis, attitude en gedrag van consumenten te beïnvloeden in het domein van producten en diensten (i.e. de marketingmix) en de communicatie-instrumenten die ingezet worden voor commerciële doeleinden (i.e. de marketingcommunicatiemix).
- Hij/zij kan de doelstellingen, voor- en nadelen, valkuilen en succesfactoren van de verschillende marketingcommunicatie-instrumenten onderscheiden.
- Hij/zij kan de mogelijke wisselwerking/synergie tussen verschillende marketingcommunicatie-instrumenten (i.e. geïntegreerde marketingcommunicatie) identificeren.
- Hij/zij kan een geargumenteerd advies formuleren over de toepassing van marketingcommunicatie-instrumenten.
- Hij/zij kan vanuit tactisch niveau bijdragen aan de ontwikkeling en bijstelling van het beleid van een onderneming.
- Hij/zij kan uit het beleid van een onderneming een promotieplan afleiden en/of opstellen.
- Hij/zij kan sales-activiteiten afstemmen op de mogelijkheden van de organisatie.
- Hij/zij kan marktkansen zien / aanwijzen op basis van informatie uit de markt.
- Hij/zij kent de maatschappelijke tendensen die de strategie van de grote retailers bepalen en kan voorbeelden geven van specifieke strategieën (food en non-food).
- Hij/zij kent de evolutie van de relatie tussen retailers en fabrikanten door de jaren heen en weet welke impact gemeenschapstendensen en strategische keuzes hebben op de relatie tussen retailer en fabrikant.
- Hij/zij kan de nabije toekomstevoluties voor retailers en fabrikanten omschrijven.
- Hij/zij kent de karakteristieken van de verschillende shoppersprofielen en kent hun verwachtingen.
- Hij/zij weet wat merchandising is en waarvoor het gebruikt wordt en kent de basisregels ervan.
- Hij/zij kent het concept van category marketing.
- Hij/zij kan merchandising integreren in de marketing-mix. Hij/zij kan enkele voorbeelden geven van geslaagde en minder geslaagde merchandising.
- Hij/zij kan merchandising inzetten als retailer en fabrikant.
- Hij/zij kent de mogelijkheden van de verschillende soorten promoties en kan deze gepast inzetten / gebruiken.

Begeleiding

Feedback bij vorderingen.

Evaluatie

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
januarimondeling gesloten boek examen100,00
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
aug/septmondeling gesloten boek examen100,00

Evaluatie: voorwaarden

Tijdens het academiejaar worden begeleidingssessies voorzien. De student neemt verplicht deel aan deze begeleidingssessies. Elke afwezigheid moet hij wettigen door middel van een doktersattest.

Een student die ziek is op het mondeling examen Retail- en Actiecommunicatie spreekt na zijn/haar terugkeer met de lector een moment af binnen dezelfde examenperiode om het examen in te halen.

Een student die ziek is op het mondeling examen stuurt tegen ten laatste de dag en het uur dat zijn/haar examen gepland staat eventuele werkjes (zoals de Nielsen case) die moeten ingeleverd worden op het mondeling examen per mail door naar de lector. Deze versie is definitief. Wijzigingen nadien worden niet meer aanvaard.

Evaluatie: gevolgen

Studenten die niet hebben deelgenomen aan de begeleidingssessies, kunnen niet deelnemen aan het mondeling examen (niet in eerste én niet in tweede zittijd).

Indien een student die gewettigd afwezig is (bijvoorbeeld wegens ziekte) zijn/haar werkje niet tijdig doorstuurt naar de lector, krijgt hij een nul voor dit deel.

Onderwijsvormen

 • W- (Activerend) Hoorcollege
 • W- Individuele opdracht
 • W- Gastcollege
 • W- Groepsopdracht
 • W- Presentatie

Volgtijdelijkheid

geslaagd of gedelibereerd voor 82CMA1240 Marktanalyse EN geslaagd of gedelibereerd voor 82CMA1180 Off- en Onlinereclame EN (geslaagd of gedelibereerd voor 82CMP3042 Talent @ Work PR OF geslaagd of gedelibereerd voor 82CMC3042 Talent @ Work CC).