Hogeschool PXL
Elfde-Liniestraat 24 - 3500 Hasselt
www.pxl.be
info@pxl.be
83CMA1120 Conversation Management9786/1278/1819/1/44
Studiegids

83CMA1120 Conversation Management

9786/1278/1819/1/44
Academiejaar 2018-19
Komt voor in:
  • Professionele bachelor in het communicatiemanagement, trajectschijf 3
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel is delibereerbaar onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Dit opleidingsonderdeel
  • mag enkel vervangen worden door een IDENTIEK opleidingsonderdeel aan een andere (buitenlandse) instelling.
  • maakt geen gebruik van een jury.
Aard: Gemengd (theorie & praktijk)
Men kan dit opleidingsonderdeel enkel mits aparte toelating volgen binnen een creditcontract.
Docenten: Theunen Ellen
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1

Studiemateriaal niet in de bookshop te koop: Verplicht

Materiaal ter beschikking op elektronisch leerplatform.

Contacturen

Begeleide kennisverwerving21,00 uren
Zelfstudie63,00 uren

Begincompetenties

De eindcompetenties van Off- en Online Reclame, Public Relations, Overheidscommunicatie,  Talent @ Work.

Eindcompetenties

Communicatiemanager ALG,BG,BS
OmschrijvingCategorie
De student kan autonoom een communicatieprobleem formuleren en daarrond bestaande informatie opzoeken, kritisch analyseren en gebruiken.ALG,BG,BS
De student kan zelfstandig een geïntegreerd communicatieplan voor profit en social profit, private en overheidsorganisaties uitwerken en realiseren op basis van de bekomen onderzoeksresultaten. Dit omvat het benoemen en indelen van doelstellingen en doel-/publieksgroepen, het uitwerken van een strategie en het kiezen en creatief realiseren van gepaste communicatiemiddelen. De impact van concrete acties evalueren.ALG,BG,BS
De student kan communicatie van, binnen en rond organisaties opzoeken, analyseren en synthetiseren met het oog op communicatieadvies.ALG,BG,BS
De student kan informatieve en persuasieve boodschappen creëren voor zowel interne als externe communicatiemedia.ALG,BG,BS
De student kan communicatieprojecten efficiënt en effectief zelfstandig organiseren. Externe toeleveranciers en medewerkers briefen en aansturen. Communicatieprojecten accuraat en met de nodige zorg administratief en budgettair opvolgen.ALG,BG,BS
De student kan op vlak van audiovisuele media en multimedia de basistechnieken toepassen, materialen aanwenden en voor complexere taken efficiënt met specialisten samenwerken.ALG,BG,BS
De student kan de persoonlijke leerbehoeften analyseren en deze reflectie vertalen in initiatieven om zich te professionaliseren op het terrein van het snel evoluerende communicatielandschap. Nieuwe trends inzake communicatiemanagement op de voet volgen.ALG,BG,BS
De student kan zich correct uitdrukken in het Nederlands, creatief met de Nederlandse taal omgaan. Vlot en doelgroepgericht communiceren en presenteren in meerdere talen, zowel mondeling als schriftelijk.ALG,BG,BS

Doelstellingen

Conversation Management


Je weet wat “conversation communication” is.
Je kent de verschillende mogelijkheden en uitdagingen op het gebied van “conversation management”

Zelfstandig vanuit een concrete vraagstelling planmatig relevante gegevens opzoeken, kritisch analyseren, selecteren en verwerken (evalueren, synthetiseren, rapporteren en presenteren).

De student stelt een content kalender op en verzamelt hiervoor informatie die relevant is voor zowel het bedrijf als de doelgroep. Daarnaast kan men de resultaten van social media kanalen interpreteren en rapporteren.

Correcte, snelle, adequate en klantgerichte service aanbieden en zo zorg dragen voor het imago van de organisatie of het bedrijf.

Hoe gaat men om met online klachten? Hoe kan men snel en adequaat inspelen op reacties en gebeurtenissen in het social media landschap?

Leerinhouden

Inleiding & uitleg opdrachten
Basisprincipes Conversation Management (conversatiefilosofie en 4c's)
Voor wie gaan we content maken? - Theorie (marktsegmentatie - Buyer persona's - buyer journey)
Voor wie gaan we content maken? - Praktijk: uitwerken buyer persona's voor opdrachtgever
Welke content gaan we creëren? - Theorie (conversatiemodel, contentstrategie, contentdoelen, inhoud contentplan (seo & juiste topics), contentmanagement)
Welke content gaan we creëren? – Theorie en praktijk
Hoe gaan we deze content 'delen' & 'promoten'? - Theorie (activeringsmodel, made to stick, marketingdatabases, gdpr, influencers, ambassadors, contentdistributie, ...)
Gastcollege: Email marketing door Flexmail
Hoe gaan we deze content 'delen' & 'promoten'? - Praktijk: uitwerken contentplan voor 3 maanden (niet enkel social media)
Monitoring & Analyse van campagneresultaten - Theorie (monitoren conversaties, NPS, content en marketingdoelstellingen, content marketingmetrics) & Praktijk: bepaal de KPI's voor het meten van het succes van het contentplan
Finaliseren Contentmarketingplan - intern feedbackmoment
Teach the Teacher: individuele presentatie over actuele topics (leerstof) betreffende conversation management.

Begeleiding

Feedback bij vorderingen.

Evaluatie

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
januarischriftelijk gesloten boek examen50,00
Buiten de examenperiodeindividuele opdracht5,00De opdracht resulteert in een paper. De opdracht en de evaluatie staan gespecifieerd in de briefing.
Buiten de examenperiodegroepsopdracht met groepsbeoordeling45,00De opdracht resulteert in een paper. De opdracht en de evaluatie staan gespecifieerd in de briefing.
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
aug/septindividuele opdracht50,00
aug/septschriftelijk gesloten boek examen50,00

Evaluatie: voorwaarden

Tijdens het academiejaar worden begeleidingssessies voorzien. De student neemt verplicht deel aan elke begeleidingssessie. Elke afwezigheid moet hij correct wettigen zoals omschreven in de richtlijnen van het departement.

Evaluatie: gevolgen

Indien de student geen 50 % behaalt op het examen kan hij niet slagen op dit opleidingsonderdeel en zal hij/zij in dit geval maximum 9/20 als eindtotaal kunnen bekomen.
In geval van niet of laattijdig inleveren van de opdracht, krijgt de student een 0/20 voor dit examendeel.
Studenten die niet hebben deelgenomen aan de begeleidingssessies, krijgen een 0/20 op het examen in eerste zittijd.

Onderwijsvormen

  • W- (Activerend) Hoorcollege
  • W- Individuele opdracht
  • W- Gastcollege
  • W- Groepsopdracht
  • W- Presentatie
  • W- Begeleidingssessie

Volgtijdelijkheid

geslaagd of gedelibereerd voor 82CMA1180 Off- en Onlinereclame EN (geslaagd of gedelibereerd voor 82CMP3042 Talent @ Work PR OF geslaagd of gedelibereerd voor 82CMC3042 Talent @ Work CC).