Hogeschool PXL
Elfde-Liniestraat 24 - 3500 Hasselt
www.pxl.be
info@pxl.be
83CMA1070 Masterclass Event en Beleveniscommunicatie9809/1278/1819/1/50
Studiegids

83CMA1070 Masterclass Event en Beleveniscommunicatie

9809/1278/1819/1/50
Academiejaar 2018-19
Komt voor in:
 • Professionele bachelor in het communicatiemanagement, trajectschijf 3
  Keuzepakket:
  • Keuzeopleidingsonderdelen
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 10 studiepunten
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Tweede examenkans: niet mogelijk.
Delibereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit gedelibereerd).
Dit opleidingsonderdeel
 • mag enkel vervangen worden door een IDENTIEK opleidingsonderdeel aan een andere (buitenlandse) instelling.
 • maakt geen gebruik van een jury.
Aard: Gemengd (theorie & praktijk)
Men kan dit opleidingsonderdeel enkel mits aparte toelating volgen binnen een creditcontract.
Contractbeperking: Examencontracten kunnen enkel gevolgd worden mits afwijkende evaluatievormen e.d.m.
Docenten: Baerts Kris, De Vuyst Jeroen, Roes Bjorn, Timmermans Joke, Van de Weyer Herve
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1

Studiemateriaal niet in de bookshop te koop: Verplicht

Materiaal ter ondersteuning op elektronisch leerplatform.

Contacturen

Begeleide kennisverwerving28,00 uren
Kennisoverdracht56,00 uren
Zelfstudie196,00 uren

Begincompetenties

De eindcompetenties van

Marktanalyse

Copywriting

Off- en Onlinereclame

Public Relations

Overheidscommunicatie

Beeldcommunicatie: video

Event PR

Event CC

Talent @ Work

Talent @ Work

Eindcompetenties

Communicatiemanager ALG,BG,BS
OmschrijvingCategorie
De student kan autonoom een communicatieprobleem formuleren en daarrond bestaande informatie opzoeken, kritisch analyseren en gebruiken.ALG,BG,BS
De student kan meewerken aan het initiëren, plannen en uitvoeren van toegepast onderzoek rond communicatoren, kanalen, boodschappen of ontvangers, vertrekkend van een afgebakende opdracht en hierover rapporteren aan vakgenoten en leken.ALG,BG,BS
De student kan zelfstandig een geïntegreerd communicatieplan voor profit en social profit, private en overheidsorganisaties uitwerken en realiseren op basis van de bekomen onderzoeksresultaten. Dit omvat het benoemen en indelen van doelstellingen en doel-/publieksgroepen, het uitwerken van een strategie en het kiezen en creatief realiseren van gepaste communicatiemiddelen. De impact van concrete acties evalueren.ALG,BG,BS
De student kan communicatie van, binnen en rond organisaties opzoeken, analyseren en synthetiseren met het oog op communicatieadvies.ALG,BG,BS
De student kan informatieve en persuasieve boodschappen creëren voor zowel interne als externe communicatiemedia.ALG,BG,BS
De student kan communicatieprojecten efficiënt en effectief zelfstandig organiseren. Externe toeleveranciers en medewerkers briefen en aansturen. Communicatieprojecten accuraat en met de nodige zorg administratief en budgettair opvolgen.ALG,BG,BS
De student kan professionele interne en externe contacten opbouwen en onderhouden.ALG,BG,BS
De student kan op vlak van audiovisuele media en multimedia de basistechnieken toepassen, materialen aanwenden en voor complexere taken efficiënt met specialisten samenwerken.ALG,BG,BS
De student kan het belang van maatschappelijke en juridische implicaties van communicatievormen en -uitingen inschatten en deontologisch verantwoord handelen.ALG,BG,BS
De student kan de persoonlijke leerbehoeften analyseren en deze reflectie vertalen in initiatieven om zich te professionaliseren op het terrein van het snel evoluerende communicatielandschap. Nieuwe trends inzake communicatiemanagement op de voet volgen.ALG,BG,BS
De student kan zich correct uitdrukken in het Nederlands, creatief met de Nederlandse taal omgaan. Vlot en doelgroepgericht communiceren en presenteren in meerdere talen, zowel mondeling als schriftelijk.ALG,BG,BS

Doelstellingen

Je krijgt een verdieping in communicatiemanagement - Event en Beleveniscommunicatie.

Leerinhouden

Je krijgt een verdieping in

- Accountmanagement
- Projectmanagement
- Beeldcommunicatie
- Trendwatching

Volgende onderwerpen komen onder andere aan bod:
- beleveniscommunicatie
- eventplanning
- event logistisics
- event & ecology
- sponsoring and partnerships
- event & wetgeving
- live storytelling

Je doet aan trendwatching: je leert trends kennen en ontdekken. Je neemt deel aan congres in je Masterclass.

Je realiseert een video-productie in het kader van je Masterclass.

Je neemt deel aan verschillende opdrachten, zowel in de school als op verplaatsing. Je neemt deel aan een korte studiereis in het kader van het opleidingsonderdeel (dat kan in het binnen- of buitenland). Dit wordt bekendgemaakt via Blackboard aan het begin van het academiejaar. Deelname is verplicht.

Begeleiding

Feedback bij vorderingen.

Evaluatie

Evaluatie(s) voor beide examenkansen, niet herhaalbaar in tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Buiten de examenperiodepermanente evaluatie100,00de verdeling van de punten over de verschillende opdrachten wordt bij het begin van het academiejaar bekendgemaakt.

Evaluatie: voorwaarden

Tijdens het academiejaar worden begeleidingssessies voorzien. De student neemt verplicht deel aan deze begeleidingssessies. Elke afwezigheid moet hij wettigen door middel van een doktersattest.

Evaluatie: gevolgen

Studenten die niet hebben deelgenomen aan de begeleidingssessies, krijgen geen eindcijfer.

Onderwijsvormen

 • W- (Activerend) Hoorcollege
 • W- Individuele opdracht
 • W- Gastcollege
 • W- Groepsopdracht
 • W- Paper
 • W- Portfolio
 • W- Presentatie
 • O- Blended learning

Volgtijdelijkheid

geslaagd of gedelibereerd voor 82CMA1240 Marktanalyse EN geslaagd of gedelibereerd voor 82CMA1070 Copywriting EN geslaagd of gedelibereerd voor 82CMA1180 Off- en Onlinereclame EN geslaagd of gedelibereerd voor 82CMA1190 Public Relations EN geslaagd of gedelibereerd voor 82CMA1250 Overheidscommunicatie EN geslaagd of gedelibereerd voor 82CMA1090 Beeldcommunicatie: video EN (geslaagd of gedelibereerd voor 82CMP3041 Event PR OF geslaagd of gedelibereerd voor 82CMC3041 Event CC) EN (geslaagd of gedelibereerd voor 82CMP3042 Talent @ Work PR OF geslaagd of gedelibereerd voor 82CMC3042 Talent @ Work CC).