Hogeschool PXL
Elfde-Liniestraat 24 - 3500 Hasselt
www.pxl.be
info@pxl.be
12EAI1033 Signaalanalyse6888/1279/1819/1/57
Studiegids

12EAI1033 Signaalanalyse

6888/1279/1819/1/57
Academiejaar 2018-19
Komt voor in:
 • Professionele bachelor in de elektronica-ICT, trajectschijf 2
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel is delibereerbaar onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Dit opleidingsonderdeel
 • mag enkel vervangen worden door een IDENTIEK opleidingsonderdeel aan een andere (buitenlandse) instelling.
 • maakt geen gebruik van een jury.
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
 • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
 • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Men kan dit opleidingsonderdeel enkel mits aparte toelating volgen binnen een creditcontract.
Docenten: Bex Tanja, Claes Vincent
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 2

Studiemateriaal niet in de bookshop te koop: Verplicht

Cursus via Blackboard
Aanvullend studiemateriaal wordt ter beschikking gesteld op Blackboard

Studiemateriaal niet in de bookshop te koop: Aanbevolen

Cursusmateriaal via presentatie beschikbaar op blackboard

Bookshop studiematerialen ( de vermelde prijzen zijn indicatief, prijzen cursusteksten beschikbaar op Blackboard)

Cursus
Signaalanalyse : OefeningenVerplicht
 • Auteur: A. Lenaerts
 • Uitgever: PXL
 • Medium: Papier
 • Te koop via de verkoopdienst

Contacturen

Hoorcollege42,00 uren
Zelfstudie42,00 uren

Begincompetenties

De student beheerst de basisprincipes van de wiskunde.

Eindcompetenties

#Informeren ALG,BG,BS
OmschrijvingCategorie
De beginnende professional bepaalt in overleg met de opdrachtgever de vereisten van elektronische en ICT-systemen. Op basis daarvan verzamelt en interpreteert hij de noodzakelijke technische en wetenschappelijke informatie.ALG,BG,BS
De beginnende professional analyseert mogelijke oplossingsmodellen voor elektronische en ICT-systemen en maakt een onderbouwde keuze.ALG,BG,BS

Doelstellingen

De student kan de specifieke basisbegrippen uit de wiskunde gebruiken in toepassingen in de verschillende vakdisciplines.
De student kan algoritmisch denken, logisch redeneren en een probleem wiskundig oplossen en deze redenering gestructureerd formuleren en toelichten.
De student kan duidelijk en ordelijk wiskundig noteren en overzichtelijk en schematisch werken.
De student kan in het tijds- en frequentiedomein werken (berekeningen en schetsen).

De student kan zinvolle oplossingsstrategieën ontwikkelen en toepassen in de beroepspraktijk. 

Leerinhouden

Signaalanalyse
Deel rekentechnieken
• Herhaling Goniometrie: signalen (functies en grafieken)
• Unit step function en toepassingen
• Afgeleiden en integralen
• Euler en toepassingen
• Fourier Analyse en voorbeelden
• Laplace transformaties
• Invers Laplace transformaties
• Z-transformatie
• Impuls responsie
• DTFT

Deel toegepaste signaalanalyse
• Discrete tijdssignalen en systemen: convolutie en correlatie
• Sampling, reconstructie en aliasing
• Z-transformatie: tijd en frequentiedomein 
• FIR Filters - Moving Average Filters
• FIR Filters - Window Method of Design

Begeleiding

Digitaal lesmateriaal, videomateriaal en oefenpakketten (op Blackboard).

Evaluatie

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
junischriftelijk gesloten boek examen80,00
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
aug/septschriftelijk gesloten boek examen80,00
Evaluatie(s) voor beide examenkansen, niet herhaalbaar in tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
junipermanente evaluatie20,00

Evaluatie: voorwaarden

Evaluatievoorwaarden tijdens de examenperiodes
De voorwaarden beschreven in het onderwijs- en examenreglement (OER) dienen te worden gevolgd om deel te nemen aan examen

Evaluatie: gevolgen

Evaluatiegevolgen tijdens de examenperiodes
Elke afwezigheid dient gewettigd te worden volgens artikel 27 van het onderwijs- en examenreglement (OER).

Onderwijsvormen

 • W- Werkcollege
 • W- (Activerend) Hoorcollege
 • W- Zelfstudie
 • W- Practicum

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.