Hogeschool PXL
Elfde-Liniestraat 24 - 3500 Hasselt
www.pxl.be
info@pxl.be
11EAI1040 Digitale systemen VHDL8567/1279/1819/1/10
Studiegids

11EAI1040 Digitale systemen VHDL

8567/1279/1819/1/10
Academiejaar 2018-19
Komt voor in:
 • Professionele bachelor in de elektronica-ICT, trajectschijf 1
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 5 studiepunten
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel is delibereerbaar onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Dit opleidingsonderdeel
 • mag enkel vervangen worden door een IDENTIEK opleidingsonderdeel aan een andere (buitenlandse) instelling.
 • maakt geen gebruik van een jury.
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
 • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
 • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Men kan dit opleidingsonderdeel enkel mits aparte toelating volgen binnen een creditcontract.
Coördinator: Hilven Patrick
Andere docenten: Claes Vincent
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 2

Studiemateriaal niet in de bookshop te koop: Verplicht

Lespresentaties, aanvullende literatuur en advies ivm de aankoop van een FPGA boards zijn beschikbaar via Blackboard

Bookshop studiematerialen ( de vermelde prijzen zijn indicatief, prijzen cursusteksten beschikbaar op Blackboard)

Cursus
Digitale systemen VHDLVerplicht
 • Auteur: P. Hilven
 • Medium: Papier
 • Te koop via de verkoopdienst

Contacturen

Hoorcollege14,00 uren
Practicum42,00 uren
Zelfstudie84,00 uren

Begincompetenties

Het opleidingsonderdeel digitale technieken (11EAI1009) gevolgd hebben of voldoende basiskennis hebben van digitale techniek

Eindcompetenties

#Informeren ALG,BG,BS
OmschrijvingCategorie
De beginnende professional bepaalt in overleg met de opdrachtgever de vereisten van elektronische en ICT-systemen. Op basis daarvan verzamelt en interpreteert hij de noodzakelijke technische en wetenschappelijke informatie.ALG,BG,BS
De beginnende professional analyseert mogelijke oplossingsmodellen voor elektronische en ICT-systemen en maakt een onderbouwde keuze.ALG,BG,BS
De beginnende professional werkt zelfstandig en/of in team opdrachten en projecten uit.ALG,BG,BS
De beginnende professional ontwerpt, ontwikkelt elektronische en ICT-systemen en stelt ze samen tot een werkend embedded-systeem.ALG,BG,BS

Doelstellingen

De student kan de verworven kennis(zie leerinhouden) toepassen door het zelfstandig oplossen van gegeven opdrachten.

De student kent de syntaxregels van VHDL om werkende code te kunnen schrijven.
De student analyseert bestaande hard- en/of software gereedschap voor juist gebruik.

De student analyseert programmacodes om deze te verstaan en/of zelf programma's te kunnen schrijven.
De student analyseert algoritmen/oplossingsstrategieën voor correcte implementatie.
De student kan professionele ontwikkelingsomgevingen voor technische realisatie gebruiken.
De student ontwikkelt oplossingen voor gestelde opdrachten.

De student kan werken met vakspecifieke software gerelateerd aan het opleidingsonderdeel.Leerinhouden

De student kan volgende cursusinhouden toepassen:

 
Introductie digitale systemen

Schematic Entry met Multisim

Van PROM naar Field Programmable Gate Array (FPGA)

Starten met VHDL
LIBRARY
ENTITY
ARCHITECTURE
Concurrent signal assignment statement (CSA)
Namen (Identifiers)
Gereserveerde namen voor VHDL

Eigenschappen van VHDL

Signals, vectoren en Data Types

Parallelle code in VHDL

Testen van een VHDL programma

Sequentiële code in VHDL

Synchrone logica met VHDL

Synchrone State Machine (FSM)

Modelleren van VHDL componenten (Structural Model)

Wat is een XDC bestand(Xilinx Design Constraint)

Hardware-architectuur van een Xilinx FPGA en CPLD

Begeleiding

Kennisverwerving zal hoofdzakelijk gebeuren via klassikaal begeleide leerprocessen en practicums.
Kennisverwerking gebeurt hoofdzakelijk tijdens de werkzittingen en tijdens de zelfstudie.
Individuele begeleiding tijdens het practicum met directe terugkoppeling betreffende de praktische opdrachten.

Evaluatie

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
junischriftelijk gesloten boek laptop (zonder internettoegang)70,00Tijdens deze vaardigheidstoets wordt de kennis van de opgeloste opdrachten tijdens de werkzittingen getoetst
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
aug/septschriftelijk gesloten boek laptop (zonder internettoegang)70,00Tijdens deze vaardigheidstoets wordt de kennis van de opgeloste opdrachten tijdens de werkzittingen getoetst
Evaluatie(s) voor beide examenkansen, niet herhaalbaar in tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
junipermanente evaluatie30,00De eerste evaluatie omvat 10% van de punten, tweede evaluatie 10% van de punten, derde evaluatie 10% van de punten.
Aan de hand van het resultaat van deze tussentijdse vaardigheidsevaluatie kan de student zijn vaardigheid beoordelen

Evaluatie: voorwaarden

Evaluatievoorwaarden tijdens evaluatiemomenten
• De student dient verplicht aanwezig te zijn tijdens elk evaluatiemoment.
• Deze evaluatiemomenten worden in het begin van de cursus mondeling en via Blackboard schriftelijk gecommuniceerd.
• Bij gebruik van een eigen pc tijdens de evaluatie, is de student zelf verantwoordelijk voor het goed functioneren van zijn vakspecifieke software en pc.
• Indien de docent tijdens een gesloten pc evaluatie gebruik maakt van controlesoftware, dan moet de student deze software op zijn pc installeren en correct laten werken.

Evaluatie: gevolgen

Evaluatiegevolgen tijdens het evaluatiemoment
De student dient elke afwezigheid te wettigen volgens artikel 27 van het examenreglement.
Bij een gewettigde afwezigheid maakt de student tijdig (binnen 7 dagen) een individuele afspraak met de lector voor een inhaalmoment.

Indien geen gebruik gemaakt wordt van het inhaalmoment, wordt het cijfer op deze evaluatie een 0.
In geval van ongewettigde afwezigheid tijdens een evaluatiemoment, krijgt de student een 0 als cijfer op deze evaluatie en heeft hij geen recht op een nieuw evaluatiemoment.


Bij het niet correct werken van controlesoftware tijdens het praktisch examen en evaluatiemoment zal binnen de beschikbare examentijd naar een oplossing worden gezocht.

Onderwijsvormen

 • W- Practicum
 • W- (Activerend) Hoorcollege
 • W- Zelfstudie

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.