Hogeschool PXL
Elfde-Liniestraat 24 - 3500 Hasselt
www.pxl.be
info@pxl.be
12EAI1012 Microcontrollers8575/1279/1819/1/88
Studiegids

12EAI1012 Microcontrollers

8575/1279/1819/1/88
Academiejaar 2018-19
Komt voor in:
 • Professionele bachelor in de elektronica-ICT, trajectschijf 2
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 7 studiepunten
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel is delibereerbaar onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Dit opleidingsonderdeel
 • mag enkel vervangen worden door een IDENTIEK opleidingsonderdeel aan een andere (buitenlandse) instelling.
 • maakt geen gebruik van een jury.
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
 • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
 • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Men kan dit opleidingsonderdeel enkel mits aparte toelating volgen binnen een creditcontract.
Coördinator: Vanrykel Dieter
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1

Studiemateriaal niet in de bookshop te koop: Verplicht

Cursus, video's, lespresentaties en oefeningen zijn beschikbaar via Blackboard
Ontwikkelsoftware gratis beschikbaar online.
Ontwikkelbordje aan te kopen met advies van de lector

Contacturen

Hoorcollege14,00 uren
Practicum56,00 uren
Zelfstudie98,00 uren

Begincompetenties

Voldoende basiskennis hebben van de programmeertaal C.
Voldoende basiskennis hebben van elektronische componenten en digitale technieken.

Eindcompetenties

#Informeren ALG,BG,BS
OmschrijvingCategorie
De beginnende professional analyseert mogelijke oplossingsmodellen voor elektronische en ICT-systemen en maakt een onderbouwde keuze.ALG,BG,BS
De beginnende professional test elektronische en ICT-systemen, toetst ze aan de vooropgestelde vereisten en stuurt bij waar nodig.ALG,BG,BS
De beginnende professional werkt zelfstandig en/of in team opdrachten en projecten uit.ALG,BG,BS
De beginnende professional ontwerpt, ontwikkelt elektronische en ICT-systemen en stelt ze samen tot een werkend embedded-systeem.ALG,BG,BS
De beginnende professional  rapporteert in functie van de taalvereiste, correct en nauwkeurig over processen, systemen en producten. ALG,BG,BS

Doelstellingen

De student kent de syntaxregels om werkende code te kunnen schrijven.
De student verstaat het juiste vakjargon, kan het gebruiken en heeft de attitude om ongekende termen op te zoeken.
De student weet hoe hij vakspecifieke documentatie(datasheets) kan verzamelen en interpreteren.
De student kan wetenschappelijke informatie verwerken.
De student analyseert opdrachten binnen een labo en/of project.
De student analyseert hardware opstellingen om een oplossing te bekomen.
De student analyseert bestaande hard- en/of software gereedschap voor juist gebruik.
De student analyseert programmacodes om deze te verstaan en/of zelf programma's te kunnen schrijven.
De student analyseert informatiebronnen voor juist gebruik van bestaande elementen.
De student analyseert algoritmen/oplossingsstrategieën voor correcte implementatie.
De student heeft de attitude om hard- en/of softwaresystemen te ontwikkelen met oog voor betrouwbaarheid, duurzaamheid en veiligheid.
De student gebruikt modulaire bouwstenen om een opdracht te realiseren.
De student interpreteert testresultaten om tot een oplossing te bekomen.
De student heeft de attitude om elke ontwikkeling te testen op functionaliteit.
De student presenteert de projectresultaten aan de opdrachtgevers en/of beoordelaars.

Leerinhouden

Introductie tot de microcontroller
Introductie tot de Programmable System-on-Chip

Toepassingen en theorie :
- Periferie
- Interrupt Service Routine
- Timers
- PWM
- Counters
- Watchdog Timers
- Analoge
- Capsense
- Status register
- Control register
- UART
- I2C
- SPI
- Low Power Modes

Begeleiding

Oefenpakketten (op Blackboard).
Feedback bij leervorderingen (op Blackboard).

De student dient voor elke oefenles zijn materiaal (bv. PC of andere hardware) mee te hebben om te kunnen programmeren en is verantwoordelijk voor een goede werking van zijn materiaal.

Evaluatie

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
januarischriftelijk open boek laptop (zonder internettoegang)75,00
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
aug/septschriftelijk open boek laptop (zonder internettoegang)75,00
Evaluatie(s) voor beide examenkansen, niet herhaalbaar in tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
januaripermanente evaluatie25,00Er is een evaluatiemoment voor 25% van de punten voorzien.

Evaluatie: voorwaarden

Evaluatievoorwaarden tijdens evaluatiemomenten
• De student dient verplicht aanwezig te zijn tijdens elk evaluatiemoment met uitzondering van individuele (schriftelijke) afspraken.
• Deze evaluatiemomenten worden in het begin van de cursus mondeling en via Blackboard schriftelijk gecommuniceerd.
• Bij gebruik van een eigen pc tijdens de evaluatie, is de student zelf verantwoordelijk voor het goed functioneren van zijn vakspecifieke software en pc.
• Indien de docent tijdens een gesloten pc evaluatie gebruik maakt van controlesoftware, dan moet de student deze software op zijn pc installeren en correct laten werken.

Evaluatie: gevolgen

Evaluatiegevolgen tijdens het evaluatiemoment
De student dient elke afwezigheid te wettigen volgens artikel 27 van het examenreglement.
Bij een gewettigde afwezigheid maakt de student tijdig (binnen 7 dagen) een individuele afspraak met de lector voor een inhaalmoment.
Indien geen gebruik gemaakt wordt van het inhaalmoment, wordt het cijfer op deze evaluatie een 0.
In geval van ongewettigde afwezigheid tijdens een evaluatiemoment, krijgt de student een 0 als cijfer op deze evaluatie en heeft hij geen recht op een nieuw evaluatiemoment.


Indien de hardware en/of software van de student niet correct werkt, zal binnen de beschikbare examentijd naar een oplossing worden gezocht.

Onderwijsvormen

 • W- Practicum
 • W- (Activerend) Hoorcollege
  Extra informatie: Ieder onderwerp word uitgelegd om de Practicums beter te begrijpen. Fouten worden in klassikaal besproken.
 • W- Zelfstudie
 • W- Groepsopdracht
  Extra informatie: Een embedded-systeem word in groep ontworpen en ontwikkeld.
 • O- Blended learning
  Extra informatie: Blending in
 • W- Paper
  Extra informatie: Een bestaand embedded systeem wordt onderzocht en besproken.
 • W- Presentatie
  Extra informatie: Een eigen ontwikkeld embedded systeem presenteren

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.