Hogeschool PXL
Elfde-Liniestraat 24 - 3500 Hasselt
www.pxl.be
info@pxl.be
12EAI1050 Embedded FPGA8576/1279/1819/1/25
Studiegids

12EAI1050 Embedded FPGA

8576/1279/1819/1/25
Academiejaar 2018-19
Komt voor in:
  • Professionele bachelor in de elektronica-ICT, trajectschijf 2
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 6 studiepunten
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel is delibereerbaar onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Dit opleidingsonderdeel
  • mag enkel vervangen worden door een IDENTIEK opleidingsonderdeel aan een andere (buitenlandse) instelling.
  • maakt geen gebruik van een jury.
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
  • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
  • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Men kan dit opleidingsonderdeel enkel mits aparte toelating volgen binnen een creditcontract.
Coördinator: Claes Vincent
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1

Studiemateriaal niet in de bookshop te koop: Verplicht

Lespresentaties, aanvullende literatuur en andere info is beschikbaar op Blackboard.

Contacturen

Hoorcollege14,00 uren
Practicum42,00 uren
Zelfstudie112,00 uren

Begincompetenties

Het opleidingsonderdeel digitale systemen VHDL gevolgd hebben of voldoende basiskennis hebben van VHDL.

Praktische kennis met microcontrollers en programmeren in de programmeertaal C.

Eindcompetenties

#Informeren ALG,BG,BS
OmschrijvingCategorie
De beginnende professional werkt zelfstandig en/of in team opdrachten en projecten uit.ALG,BG,BS
De beginnende professional ontwerpt, ontwikkelt elektronische en ICT-systemen en stelt ze samen tot een werkend embedded-systeem.ALG,BG,BS

Doelstellingen

De student gebruikt professionele ontwikkelingsomgevingen voor technische realisaties.

De student gebruikt modulaire bouwstenen om een opdracht te realiseren.

De student kan zelfstandig een opdracht binnen een project oplossen.

De student ontwikkelt oplossingen voor gestelde (groeps-)opdrachten.

Leerinhouden

Software ontwikkeling voor SoC systemen.

Implementeren van bestaande IP blokken.

Aanmaak en integratie van zelf ontwikkelde IP blokken.

Hardware implementatie van SoC systemen in een FPGA.Begeleiding

Kennisverwerving zal hoofdzakelijk gebeuren via klassikaal begeleide leerprocessen en practicums.
Kennisverwerking gebeurt hoofdzakelijk tijdens de practica.
Individuele en interactieve begeleiding tijdens het practicum met directe terugkoppeling betreffende de praktische opdrachten.

Evaluatie

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
januaripermanente evaluatie50,00
januarischriftelijk open boek laptop (zonder internettoegang)50,00
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
aug/septschriftelijk open boek laptop (zonder internettoegang)50,00

Evaluatie: voorwaarden

Evaluatievoorwaarden tijdens evaluatiemomenten
• De student dient verplicht aanwezig te zijn tijdens elk evaluatiemoment.
• Deze evaluatiemomenten worden in het begin van de cursus mondeling en via Blackboard schriftelijk gecommuniceerd.
• Bij gebruik van een eigen pc tijdens de evaluatie, is de student zelf verantwoordelijk voor het goed functioneren van vakspecifieke software en zijn pc.
• Indien de docent tijdens een gesloten pc evaluatie gebruik maakt van controlesoftware, dan moet de student deze software op zijn pc installeren en correct laten werken.

Evaluatie: gevolgen

Evaluatiegevolgen tijdens het evaluatiemoment
De student dient elke afwezigheid te wettigen volgens artikel 27 van het examenreglement.
Bij een gewettigde afwezigheid maakt de student tijdig (binnen 7 dagen) een individuele afspraak met de lector voor een inhaalmoment.
Indien geen gebruik gemaakt wordt van het inhaalmoment, wordt het cijfer op deze evaluatie een 0.
In geval van ongewettigde afwezigheid tijdens een evaluatiemoment, krijgt de student een 0 als cijfer op deze evaluatie en heeft hij geen recht op een nieuw evaluatiemoment.


Indien de hardware en/of software van de student niet correct werkt, zal binnen de beschikbare examentijd naar een oplossing worden gezocht.

Onderwijsvormen

  • W- (Activerend) Hoorcollege
  • W- Practicum
  • W- Zelfstudie

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.