Hogeschool PXL
Elfde-Liniestraat 24 - 3500 Hasselt
www.pxl.be
info@pxl.be
12EAI1018 Building automation9870/1279/1819/1/80
Studiegids

12EAI1018 Building automation

9870/1279/1819/1/80
Academiejaar 2018-19
Komt voor in:
  • Professionele bachelor in de elektronica-ICT, trajectschijf 2
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 6 studiepunten
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel is delibereerbaar onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Dit opleidingsonderdeel
  • mag enkel vervangen worden door een IDENTIEK opleidingsonderdeel aan een andere (buitenlandse) instelling.
  • maakt geen gebruik van een jury.
Aard: Gemengd (theorie & praktijk)
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
  • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
  • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Men kan dit opleidingsonderdeel enkel mits aparte toelating volgen binnen een creditcontract.
Coördinator: Vanrykel Dieter
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 2

Studiemateriaal niet in de bookshop te koop: Verplicht

TwinCAT en Beckhoff Information System die vrij te verkrijgen zijn online.

Aanvullend studiemateriaal wordt ter beschikking gesteld op Blackboard.

Contacturen

Hoorcollege14,00 uren
Practicum56,00 uren
Zelfstudie126,00 uren

Begincompetenties

De student beheerst de basisprincipes van de digitale logica.
De student kan digitale schakelingen in programmeerbare logica analyseren, ontwerpen en operationeel maken.

Eindcompetenties

#Informeren ALG,BG,BS
OmschrijvingCategorie
De beginnende professional bepaalt in overleg met de opdrachtgever de vereisten van elektronische en ICT-systemen. Op basis daarvan verzamelt en interpreteert hij de noodzakelijke technische en wetenschappelijke informatie.ALG,BG,BS
De beginnende professional analyseert mogelijke oplossingsmodellen voor elektronische en ICT-systemen en maakt een onderbouwde keuze.ALG,BG,BS
De beginnende professional test elektronische en ICT-systemen, toetst ze aan de vooropgestelde vereisten en stuurt bij waar nodig.ALG,BG,BS
De beginnende professional  installeert elektronische en ICT-systemen, maakt ze operationeel en neemt initiatieven om problemen op te lossen. ALG,BG,BS

Doelstellingen

De student kent de syntaxregels om werkende code te kunnen schrijven.
De student verstaat het juiste vakjargon, kan het gebruiken en heeft de attitude om ongekende termen op te zoeken.
De student kent verschillende strategieën om tot een gepaste oplossing te komen.
De student kent de juiste praktische handelingen om de toestellen te kunnen hanteren.
De student weet hoe hij vakspecifieke documentatie(datasheets) kan verzamelen en interpreteren.
De student kent de symbolen om technische informatie te kunnen verwerken.
De student analyseert opdrachten binnen een labo en/of project.
De student analyseert programmacodes om deze te verstaan en/of zelf programma's te kunnen schrijven.
De student analyseert informatiebronnen voor juist gebruik van bestaande elementen.
De student gebruikt professionele ontwikkelingsomgevingen voor technische realisaties.
De student ontwikkelt grafische voorstellingen voor documentatie.
De student gebruikt modulaire bouwstenen om een opdracht te realiseren.

Leerinhouden

Het nut en gebruik van een PLC, samen met de interne werking van een PLC.
Een korte introductie tot de FBD, IL, SFC, CFC, LD en ST programmeertalen.
Gebruikmaken van TwinCAT en zijn libraries.
Digitale in- en uitgangen sturen.
Geheugenfuncties, start- en stop-functies, flanksturingen en de teleruptorschakeling
Analoge in- en uitgangen sturen.
Timers, counters en flanksturingen toepassen.
Functions, function blokken en action toepassen.
Verschalen van analoge waardes.
Visualisatie gebruiken in functie van Building Automation

Persistente en remanente data

Introductie tot veldbussystemen.

Begeleiding

Oefenpakketten zijn op Blackboard terug te vinden.

Feedback bij leervorderingen via projecten (op Blackboard)

De student dient voor elke werkzitting zijn materiaal (bv. PC of andere hardware) mee te hebben om te kunnen programmeren en is verantwoordelijk voor een goede werking van zijn materiaal.

Evaluatie

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
junischriftelijk gesloten boek laptop (zonder internettoegang)100,00
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
aug/septschriftelijk gesloten boek laptop (zonder internettoegang)100,00

Evaluatie: voorwaarden

Evaluatievoorwaarden tijdens het praktisch examen

• De student dient verplicht aanwezig te zijn tijdens het praktisch examen.
• Bij gebruik van een eigen pc tijdens dit examen, is de student zelf verantwoordelijk voor het goed functioneren van vakspecifieke software en zijn pc.
• Indien de docent tijdens een gesloten pc evaluatie gebruik maakt van controlesoftware, dan moet de student deze software op zijn pc installeren en correct laten werken.

Evaluatie: gevolgen

Evaluatiegevolgen tijdens het praktisch examen
De student dient elke afwezigheid te wettigen volgens artikel 27 van het examenreglement.


Indien de hardware en/of software van de student niet correct werkt, zal binnen de beschikbare examentijd naar een oplossing worden gezocht.

Onderwijsvormen

  • W- Practicum
  • W- (Activerend) Hoorcollege
  • W- Groepsopdracht
  • W- Zelfstudie

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.