Hogeschool PXL
Elfde-Liniestraat 24 - 3500 Hasselt
www.pxl.be
info@pxl.be
12EAI1060 Mechatronic system design9873/1279/1819/1/85
Studiegids

12EAI1060 Mechatronic system design

9873/1279/1819/1/85
Academiejaar 2018-19
Komt voor in:
 • Professionele bachelor in de elektronica-ICT, trajectschijf 2
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 6 studiepunten
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel is delibereerbaar onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Dit opleidingsonderdeel
 • mag enkel vervangen worden door een IDENTIEK opleidingsonderdeel aan een andere (buitenlandse) instelling.
 • maakt geen gebruik van een jury.
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
 • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
 • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Men kan dit opleidingsonderdeel enkel mits aparte toelating volgen binnen een creditcontract.
Coördinator: Claes Vincent
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 2

Studiemateriaal niet in de bookshop te koop: Verplicht

Lespresentaties, aanvullende literatuur en andere info in beschikbaar op Blackboard.

Bookshop studiematerialen ( de vermelde prijzen zijn indicatief, prijzen cursusteksten beschikbaar op Blackboard)

Handboek
Mechatronics. Electronic Control Systems in Mechanical and EngineeringVerplicht€ 75,21
 • Auteur: W. Bolton
 • Uitgever: Pearson
 • Editie: 6 de edtie
 • ISBN-nr: 978-12-920-7668-3
 • Medium: Papier
 • Te koop via de verkoopdienst

Contacturen

Hoorcollege14,00 uren
Practicum42,00 uren
Zelfstudie112,00 uren

Begincompetenties

Het kunnen gebruiken van de operationele versterker als inverterende versterker, integrator en differentiator.
Voldoende vaardigheden om in het labo schakelingen op te bouwen of te simuleren en meetapparatuur op een correcte wijze te gebruiken om de gewenste metingen uit te voeren.

Basiskennis programmatie voor het ontwikkelen van toepassingen.

Wiskundige berekeningen kunnen uitvoeren.

Eindcompetenties

#Informeren ALG,BG,BS
OmschrijvingCategorie
De beginnende professional analyseert mogelijke oplossingsmodellen voor elektronische en ICT-systemen en maakt een onderbouwde keuze.ALG,BG,BS
De beginnende professional werkt zelfstandig en/of in team opdrachten en projecten uit.ALG,BG,BS

Doelstellingen

De student analyseert opdrachten binnen een labo en/of project.
De student analyseert hardware opstellingen om een oplossing te bekomen.
De student analyseert bestaande hard- en/of software gereedschap voor juist gebruik.
De student analyseert programmacodes om deze te verstaan en/of zelf programma's te kunnen schrijven.
De student analyseert informatiebronnen voor juist gebruik van bestaande elementen.
De student analyseert algoritmen/oplossingsstrategieën voor correcte implementatie.
De student kan zelfstandig een opdracht binnen een project oplossen.

Leerinhouden

Het eerste deel vormt een kennismaking met de grafische programmeeromgeving LabVIEW.
Deze programmeeromgeving is zeer geschikt voor toepassingen in de besturings- en regeltechniek.
Het tweede deel van dit opleidingsonderdeel heeft als doel de student inzicht te verschaffen in de eigenschappen en werking van regelaars, processen en regelkringen.
Alsook wordt de mechatronische oplossingsmethodiek besproken.
Op het einde van dit opleidingsonderdeel hebben de studenten de mogelijkheid het CLAD (Certified LabVIEW Associate Developer) certificaat te behalen via de LabVIEW Academy.


Begeleiding

Kennisverwerving zal hoofdzakelijk gebeuren via klassikaal begeleide leerprocessen en practicums.
Kennisverwerking gebeurt hoofdzakelijk tijdens de practica.
Individuele en interactieve begeleiding tijdens het practicum met directe terugkoppeling betreffende de praktische opdrachten.

Evaluatie

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
junimondeling gesloten boek examen50,00
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
aug/septmondeling gesloten boek examen50,00
Evaluatie(s) voor beide examenkansen, niet herhaalbaar in tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
junipermanente evaluatie50,00

Evaluatie: voorwaarden

Evaluatievoorwaarden tijdens evaluatiemomenten
• De student dient verplicht aanwezig te zijn tijdens elk evaluatiemoment.
• Deze evaluatiemomenten worden in het begin van de cursus mondeling en via Blackboard schriftelijk gecommuniceerd.
• Bij gebruik van een eigen pc tijdens de evaluatie, is de student zelf verantwoordelijk voor het goed functioneren van zijn vakspecifieke software en pc.
• Indien de docent tijdens een pc evaluatie gebruik maakt van controlesoftware, dan moet de student deze software op zijn pc installeren en correct laten werken.

Evaluatie: gevolgen

Evaluatiegevolgen tijdens het evaluatiemoment
De student dient elke afwezigheid te wettigen volgens artikel 27 van het examenreglement.
Bij een gewettigde afwezigheid maakt de student tijdig (binnen 7 dagen) een individuele afspraak met de lector voor een inhaalmoment.
Indien geen gebruik gemaakt wordt van het inhaalmoment, wordt het cijfer op deze evaluatie een 0.
In geval van ongewettigde afwezigheid tijdens een evaluatiemoment, krijgt de student een 0 als cijfer op deze evaluatie en heeft hij geen recht op een nieuw evaluatiemoment.


Bij het niet correct werken van controlesoftware tijdens het evaluatiemoment zal binnen de beschikbare examentijd naar een oplossing worden gezocht.

Onderwijsvormen

 • W- (Activerend) Hoorcollege
 • W- Practicum
 • W- Zelfstudie

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.