Hogeschool PXL
Elfde-Liniestraat 24 - 3500 Hasselt
www.pxl.be
info@pxl.be
13EAI1050 Smart systems9879/1279/1819/1/95
Studiegids

13EAI1050 Smart systems

9879/1279/1819/1/95
Academiejaar 2018-19
Komt voor in:
  • Professionele bachelor in de elektronica-ICT, trajectschijf 3
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 6 studiepunten
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel is delibereerbaar onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Dit opleidingsonderdeel
  • mag enkel vervangen worden door een IDENTIEK opleidingsonderdeel aan een andere (buitenlandse) instelling.
  • maakt geen gebruik van een jury.
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
  • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
  • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Men kan dit opleidingsonderdeel enkel mits aparte toelating volgen binnen een creditcontract.
Coördinator: Claes Vincent
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1

Studiemateriaal niet in de bookshop te koop: Verplicht

Lespresentaties, aanvullende literatuur en andere info zijn beschikbaar op Blackboard.

We maken gebruik van het Datacamp leerplatform voor data science (http://www.datacamp.com

Contacturen

Hoorcollege14,00 uren
Practicum42,00 uren
Zelfstudie112,00 uren

Begincompetenties

Het kunnen ontwikkelen van software toepassingen voor zowel computers als microcontrollers.

Het kunnen opzetten van een netwerk-architectuur.

Het kunnen gebruiken van rekenblad programma's.

Het kunnen aansluiten van elektronische componenten.

Eindcompetenties

#Informeren ALG,BG,BS
OmschrijvingCategorie
De beginnende professional bepaalt in overleg met de opdrachtgever de vereisten van elektronische en ICT-systemen. Op basis daarvan verzamelt en interpreteert hij de noodzakelijke technische en wetenschappelijke informatie.ALG,BG,BS
De beginnende professional analyseert mogelijke oplossingsmodellen voor elektronische en ICT-systemen en maakt een onderbouwde keuze.ALG,BG,BS
De beginnende professional werkt zelfstandig en/of in team opdrachten en projecten uit.ALG,BG,BS
De beginnende professional ontwerpt, ontwikkelt elektronische en ICT-systemen en stelt ze samen tot een werkend embedded-systeem.ALG,BG,BS

Doelstellingen

De student ontwikkelt oplossingen voor gestelde (groeps-)opdrachten.
De student gebruikt professionele ontwikkelingsomgevingen voor technische realisaties.
De student gebruikt modulaire bouwstenen om een opdracht te realiseren.

De student kan zelfstandig een opdracht binnen een project oplossen.

Leerinhouden

Tijdens het opleidingsonderdeel "Smart Systems" krijgen de studenten een introductie tot machinaal leren en het modeleren van systemen op basis van (sensor-) data.

Ze leren over begrippen zoals "supervised learning", "unsupervised learning", classificatie, regressie en Artificiële Intelligentie.

Ze passen enkele machine learning algoritmes toe op datasets, maw ze verzamelen data, ze visualiseren, analyseren en presenteren hun resultaten door gebruik te maken van een programmeertaal.

Begeleiding

Kennisverwerving zal hoofdzakelijk gebeuren via klassikaal begeleide leerprocessen en practicums.
Kennisverwerking gebeurt hoofdzakelijk tijdens de practica.
Individuele en interactieve begeleiding tijdens het practicum met directe terugkoppeling betreffende de praktische opdrachten.

Evaluatie

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
januaripermanente evaluatie100,00
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
aug/septindividueel project100,00

Evaluatie: voorwaarden

Evaluatievoorwaarden tijdens evaluatiemomenten
• De student dient verplicht aanwezig te zijn tijdens elk evaluatiemoment.
• Deze evaluatiemomenten worden in het begin van de cursus mondeling en via Blackboard schriftelijk gecommuniceerd.
• Bij gebruik van een eigen pc tijdens de evaluatie, is de student zelf verantwoordelijk voor het goed functioneren van zijn vakspecifieke software en pc.
• Indien de docent tijdens een gesloten pc evaluatie gebruik maakt van controlesoftware, dan moet de student deze software op zijn pc installeren en correct laten werken.

Evaluatie: gevolgen

Evaluatiegevolgen tijdens het evaluatiemoment
De student dient elke afwezigheid te wettigen volgens artikel 27 van het examenreglement.
Bij een gewettigde afwezigheid maakt de student tijdig (binnen 7 dagen) een individuele afspraak met de lector voor een inhaalmoment.
Indien geen gebruik gemaakt wordt van het inhaalmoment, wordt het cijfer op deze evaluatie een 0.
In geval van ongewettigde afwezigheid tijdens een evaluatiemoment, krijgt de student een 0 als cijfer op deze evaluatie en heeft hij geen recht op een nieuw evaluatiemoment

Bij het niet correct werken van controlesoftware tijdens het examen- en evaluatiemoment zal binnen de beschikbare examentijd naar een oplossing worden gezocht.

Onderwijsvormen

  • W- Zelfstudie
  • W- (Activerend) Hoorcollege
  • W- Practicum

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.