Hogeschool PXL
Elfde-Liniestraat 24 - 3500 Hasselt
www.pxl.be
info@pxl.be
11EAI1090 Elektronica 111809/1279/1819/1/46
Studiegids

11EAI1090 Elektronica 1

11809/1279/1819/1/46
Academiejaar 2018-19
Komt voor in:
 • Professionele bachelor in de elektronica-ICT, trajectschijf 1
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 6 studiepunten
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel is delibereerbaar onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Dit opleidingsonderdeel
 • mag enkel vervangen worden door een IDENTIEK opleidingsonderdeel aan een andere (buitenlandse) instelling.
 • maakt geen gebruik van een jury.
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
 • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
 • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Men kan dit opleidingsonderdeel enkel mits aparte toelating volgen binnen een creditcontract.
Docenten: Boutsen Stijn
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1

Studiemateriaal niet in de bookshop te koop: Verplicht

Simulatiesoftware beschikbaar via de opleiding elektronica-ICT.

Bookshop studiematerialen ( de vermelde prijzen zijn indicatief, prijzen cursusteksten beschikbaar op Blackboard)

Handboek
Electronic Devices . Global editionVerplicht€ 87,93
 • Auteur: Floyd
 • Uitgever: Pearson
 • Editie: 10 (de laatste)
 • ISBN-nr: 978-12-922-2299-8
 • Medium: Papier
 • Te koop via de verkoopdienst
Introductory Circuit Analysis, Global Edition, 13/E E-BOOKVerplicht€ 57,99
 • Uitgever: Pearson
 • Editie: E-BOOK
 • ISBN-nr: 978-12-920-9896-8
 • Medium: Digitale leeromgeving
 • Te koop via de verkoopdienst
Laboratory Exercices for electronic devicesVerplicht€ 68,85
 • Auteur: Buchla - Wetterling
 • Uitgever: Pearson
 • Editie: 9° (de laatste)
 • ISBN-nr: 978-01-325-4519-8
 • Medium: Papier
 • Te koop via de verkoopdienst

Contacturen

Hoorcollege42,00 uren
Practicum14,00 uren
Zelfstudie112,00 uren

Begincompetenties

Voor dit opleidingsonderdeel is er geen voorkennis vereist.

Eindcompetenties

#Informeren ALG,BG,BS
OmschrijvingCategorie
De beginnende professional bepaalt in overleg met de opdrachtgever de vereisten van elektronische en ICT-systemen. Op basis daarvan verzamelt en interpreteert hij de noodzakelijke technische en wetenschappelijke informatie.ALG,BG,BS
De beginnende professional analyseert mogelijke oplossingsmodellen voor elektronische en ICT-systemen en maakt een onderbouwde keuze.ALG,BG,BS

Doelstellingen

De student kan de verworven kennis(zie leerinhouden) toepassen door het oplossen van gegeven opdrachten.

De student kan wetenschappelijke informatie verwerken.

De student kent de symbolen om technische informatie te kunnen verwerken

De student verstaat het juiste vakjargon, kan het gebruiken en heeft de attitude om ongekende termen op te zoeken.

De student analyseert opdrachten binnen een labo en/of project.

De student analyseert informatiebronnen voor juist gebruik van bestaande elementen.

De student kan een gestructureerd verslag opstellen.

De student kan werken met vakspecifieke software gerelateerd aan het opleidingsonderdeel.
De student kent de juiste praktische handelingen om de toestellen te kunnen hanteren.

Leerinhouden

Gedeelte elektriciteit gelijkstroom (dc) (week 1 tot en met week 7)


1. Spanning en stroom

2. Weerstanden:

    opbouw, eigenschappen, soorten en technologie

3. Wet van Ohm, vermogen en energie

4. Serie dc schakelingen:

    bepalen van spanningen, stroom en vermogen in een serieketen

5. Parallel dc schakelingen

6. Serie- parallel dc schakelingen

7. Netwerk Theorema's:

    superpositie theorema, theorema van Thevenin

    theorema van maximale vermogenoverdracht

8. Condensatoren:

    opbouw, elektrisch veld, eigenschappen, soorten en technologie

    overgangsverschijnselen RC keten bij laden en ontladen

9. Spoelen:

    opbouw, magnetisch veld, eigenschappen en technologie

    overgangsverschijnselen RL keten op dc gebied

 

Gedeelte elektronica (week 8 tot en met week 14)

1. Halfgeleidertechnologie:

    korte inleiding tot de halfgeleidertechnologie

2. Dioden en toepassingen:

    diode in doorlaat en in sper - diodekarakteristiek

    gelijkrichting, filtering, limiters en clampers   

3. Specifieke dioden:

    Zenerdiode en optische dioden

    andere diode types

4. Bipolaire transistoren (BJT's):

    opbouw, werking, karakteristieken en DATA

    

 

Gedeelte practicum elektronica (week 8 tot en met week 14)

 

In het labo kunnen schakelingen met diodes en transistoren opgebouwd of gesimuleerd worden.
We leren fouten detecteren, berekeningen en metingen op de schakelingen uitvoeren.

We leren de apparatuur correct te gebruiken.

 

Evaluatie

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
januarischriftelijk gesloten boek examen75,00Na het afsluiten van het gedeelte elektriciteit, na zeven weken, wordt er een vervroegd examen over het gedeelte elektriciteit afgenomen. Dit vervroegd examen laat toe 50% van het totaal aantal punten, voor dit opleidingsonderdeel te behalen. Tijdens de eerste examenperiode is er een schriftelijk examen over het gedeelte elektronica waarbij de andere 50% behaald kan worden.
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
aug/septschriftelijk gesloten boek examen75,0050% van de punten zijn te behalen op het gedeelte elektriciteit en 50% op het gedeelte elektronica. Indien geslaagd op een van de twee delen dan is een tweede examenkans voor het geslaagde deel niet mogelijk.
Evaluatie(s) voor beide examenkansen, niet herhaalbaar in tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
januaripermanente evaluatie25,00Verdeling van de punten: 40% van de punten zijn te behalen op het labowerk, 30% op de verslagen en 30% op een labotest.

Evaluatie: voorwaarden

Evaluatievoorwaarden tijdens evaluatiemomenten
• De student dient verplicht aanwezig te zijn tijdens elk evaluatiemoment.
• Deze evaluatiemomenten worden in het begin van de cursus mondeling en via Blackboard schriftelijk gecommuniceerd.
• Bij gebruik van een eigen pc tijdens de evaluatie, is de student zelf verantwoordelijk voor het goed functioneren van zijn pc.
• Indien de docent tijdens een gesloten pc evaluatie gebruik maakt van controlesoftware, dan moet de student deze software op zijn pc installeren en correct laten werken.

Evaluatievoorwaarden voor documenten en verslagen
• Documenten en verslagen dienen tijdig ingediend te worden volgens gemaakte afspraken met de opdrachtgever.
• De uiterste datum waarop de verslagen en documenten moeten worden afgegeven wordt in het begin van de cursus mondeling en via Blackboard schriftelijk gecommuniceerd.Evaluatievoorwaarden voor aanwezigheid tijdens de werkzittingen
Er is een verplichte aanwezigheid tijdens de werkzittingen (PE).

Evaluatie: gevolgen

Evaluatiegevolgen tijdens het evaluatiemoment:

Elke afwezigheid dient gewettigd te worden volgens artikel 27 van het examenreglement.
Bij een gewettigde afwezigheid, tijdens het vervroegde examenmoment, zal het inhaalmoment tijdens de eerste examenperiode plaatsvinden. Indien geen gebruik gemaakt wordt van het inhaalmoment, wordt het cijfer op deze evaluatie een 0.
In geval van ongewettigde afwezigheid tijdens een evaluatiemoment, wordt het cijfer 0 toegekend op deze evaluatie en is er geen recht op een inhaalmoment. De resultaten van het evaluatiemoment worden enkel mondeling meegedeeld.

Evaluatiegevolgen voor documenten en verslagen
Laattijding indienen of niet indienen van een document of verslag resulteert in een 0 voor het betreffende verslag.

Evaluatievoorwaarden voor afwezigheid tijdens de werkzittingen

Bij een onwettige afwezigheid tijdens een werkzitting wordt een 0 op de betreffende labo-activiteit.
Bij een gewettigde afwezigheid telt de werkzitting niet mee voor het totale cijfer.

Onderwijsvormen

 • W- Practicum
 • W- (Activerend) Hoorcollege

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.