Hogeschool PXL
Elfde-Liniestraat 24 - 3500 Hasselt
www.pxl.be
info@pxl.be
11EAI1100 Mechatronica11810/1279/1819/1/80
Studiegids

11EAI1100 Mechatronica

11810/1279/1819/1/80
Academiejaar 2018-19
Komt voor in:
 • Professionele bachelor in de elektronica-ICT, trajectschijf 1
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel is delibereerbaar onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Dit opleidingsonderdeel
 • mag enkel vervangen worden door een IDENTIEK opleidingsonderdeel aan een andere (buitenlandse) instelling.
 • maakt geen gebruik van een jury.
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
 • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
 • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Men kan dit opleidingsonderdeel enkel mits aparte toelating volgen binnen een creditcontract.
Docenten: Boutsen Stijn, Gilissen Koen
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 2

Bookshop studiematerialen ( de vermelde prijzen zijn indicatief, prijzen cursusteksten beschikbaar op Blackboard)

Handboek
Handboek "introductory circuit analysis" wordt in het eerste semester aangeschaftVerplicht€ 85,81
 • Auteur: Boylestad
 • Uitgever: Pearson
 • Editie: 13
 • ISBN-nr: 978-12-920-9895-1
 • Medium: Papier
 • Te koop via de verkoopdienst

Contacturen

Hoorcollege28,00 uren
Zelfstudie56,00 uren

Begincompetenties

Het opleidingsonderdeel elektronica 1 (11EAI1090) gevolgd hebben of voldoende basiskennis hebben van gelijkspanning en basiselektronica.

Eindcompetenties

#Informeren ALG,BG,BS
OmschrijvingCategorie
De beginnende professional bepaalt in overleg met de opdrachtgever de vereisten van elektronische en ICT-systemen. Op basis daarvan verzamelt en interpreteert hij de noodzakelijke technische en wetenschappelijke informatie.ALG,BG,BS

Doelstellingen

De student kan wetenschappelijke informatie verwerken.
De student kent de symbolen om technische informatie te kunnen verwerken
De student verstaat het juiste vakjargon, kan het gebruiken en heeft de attitude om ongekende termen op te zoeken.
De student kan een gestructureerd verslag opstellen.
De student kan werken met vakspecifieke software gerelateerd aan het opleidingsonderdeel.
 

Leerinhouden

Elektriciteit wisselspanning(week 1 tot en met week 7)

1. Sinusoïdale wisselspanning

2. De basiselementen en vectoriële voorstellingen.

3. Serie ac schakelingen: bepalen van ac spanningen en stroom.

4. Parallel ac schakelingen.

5; Serie- parallel ac schakelingen.

6. ac vermogen: werkelijk, reactief en schijnbaar wisselstroomvermogen.

7. Resonantie: serie- en parallelresonantieketen.

8. Decibels, filters en Bodediagrammen.

 

Elektriciteit toepassingen(week 8 tot en met week 14)

Transformatoren

Elektrische systemen
Mechanische schakelaars
Solid-state schakelaars
Solenoids
D.C. motoren
A.C. motoren

Servomotoren
Stappenmotoren
Motor selectie

Evaluatie

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
junipaper100,00
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
aug/septpaper100,00

Evaluatie: voorwaarden

Evaluatievoorwaarden tijdens de examenperiodes

De voorwaarden beschreven in het onderwijs- en examenreglement (OER) dienen  te worden gevolgd om deel te nemen aan examen

Evaluatie: gevolgen

Evaluatiegevolgen tijdens de examenperiodes
Elke afwezigheid dient gewettigd te worden volgens artikel 27 van het onderwijs- en examenreglement (OER).

Onderwijsvormen

 • W- (Activerend) Hoorcollege

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.