Hogeschool PXL
Elfde-Liniestraat 24 - 3500 Hasselt
www.pxl.be
info@pxl.be
11EAI1070 C programmeren 211819/1279/1819/1/95
Studiegids

11EAI1070 C programmeren 2

11819/1279/1819/1/95
Academiejaar 2018-19
Komt voor in:
 • Professionele bachelor in de elektronica-ICT, trajectschijf 1
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 5 studiepunten
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel is delibereerbaar onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Dit opleidingsonderdeel
 • mag enkel vervangen worden door een IDENTIEK opleidingsonderdeel aan een andere (buitenlandse) instelling.
 • maakt geen gebruik van een jury.
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
 • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
 • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Men kan dit opleidingsonderdeel enkel mits aparte toelating volgen binnen een creditcontract.
Docenten: Gilissen Koen, Stukken Bart
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 2

Studiemateriaal niet in de bookshop te koop: Verplicht

Aanvullend studiemateriaal wordt ter beschikking gesteld op Blackboard.

Studiemateriaal niet in de bookshop te koop: Aanbevolen

The C Programming Language (second edition) van Brian W. Kernighan en Dennis M. Ritchie (http://freecomputerbooks.com/The-C-Programming-Language.html)

Bookshop studiematerialen ( de vermelde prijzen zijn indicatief, prijzen cursusteksten beschikbaar op Blackboard)

Handboek
De programmeertaal CAanbevolen€ 44,50
 • Auteur: Al Kelley en Ira Pohl
 • Uitgever: Pearsons Education
 • Editie: vierde
 • ISBN-nr: 978-90-430-1669-8
 • Medium: Papier
 • Te koop via de verkoopdienst
 • Opmerking: Niet verplicht, bij voorkeur The C Programming Language (second edition) van Brian W. Kernighan en Dennis M. Ritchie, maar deze is in het Engels.
Website
The C Programming Language PDFVerplicht
 • Auteur: Brian W. Kernighan, Dennis M. Ritchie
 • Editie: 2nd edition
 • ISBN-nr: 978-01-311-0362-7
 • Medium: Internet
 • Niet te koop via de verkoopdienst

Contacturen

Practicum56,00 uren
Zelfstudie84,00 uren

Begincompetenties

Het opleidingsonderdeel C programmeren 1 gevolgd hebben of voldoende basiskennis hebben van de programmeertaal C.

Eindcompetenties

#Informeren ALG,BG,BS
OmschrijvingCategorie
De beginnende professional bepaalt in overleg met de opdrachtgever de vereisten van elektronische en ICT-systemen. Op basis daarvan verzamelt en interpreteert hij de noodzakelijke technische en wetenschappelijke informatie.ALG,BG,BS
De beginnende professional analyseert mogelijke oplossingsmodellen voor elektronische en ICT-systemen en maakt een onderbouwde keuze.ALG,BG,BS
De beginnende professional ontwerpt, ontwikkelt elektronische en ICT-systemen en stelt ze samen tot een werkend embedded-systeem.ALG,BG,BS

Doelstellingen

De student kent de syntaxregels om werkende code te kunnen schrijven.
De student verstaat het juiste vakjargon, kan het gebruiken en heeft de attitude om ongekende termen op te zoeken.
De student kent verschillende strategieën om tot een gepaste oplossing te komen.
De student analyseert opdrachten binnen een labo en/of project.
De student analyseert programmacodes om deze te verstaan en/of zelf programma's te kunnen schrijven.
De student gebruikt professionele ontwikkelingsomgevingen voor technische realisaties.
De student kan nodige ontwikkelingsomgeving gebruiksklaar maken en houden.
De student heeft de attitude om in hun hard- en/of softwaresysteem problemen te herkennen en up-to-date te houden.

Leerinhouden

Meerdimensionale reeksen en stack

Pointers en heap

Geheugengebruik en -allocatie

Geavanceerde I/O en bestanden

Geavanceerde datastructuren en -types

Analytisch denken en programmeren

Geavanceerde hardware programmatie

Begeleiding

Theorie en informatie wordt meegedeeld tijdens de hoorcolleges.
Opdrachten worden tijdens de lessen meegedeeld om mee te oefenen.
Vragen horen tijdens de oefensessies/practica gesteld te worden.

Evaluatie

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
junipermanente evaluatie25,00Samenstelling van testen en opdrachten tijdens de lessen.
junischriftelijk open boek laptop (zonder internettoegang)75,00
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
aug/septindividuele opdracht25,00
aug/septschriftelijk open boek laptop (zonder internettoegang)75,00

Evaluatie: voorwaarden

Evaluatievoorwaarden tijdens evaluatiemomenten
• De student dient verplicht aanwezig te zijn tijdens elk evaluatiemoment, met uitzondering van individuele (schriftelijke) afspraken.
• Deze evaluatiemomenten worden in het begin van de cursus mondeling en via Blackboard schriftelijk gecommuniceerd.
• Bij gebruik van een eigen pc tijdens de evaluatie, is de student zelf verantwoordelijk voor het goed functioneren van zijn pc.
• Indien de docent tijdens een gesloten pc evaluatie gebruik maakt van controlesoftware, dan moet de student deze software op zijn pc installeren en correct laten werken.
  Elke evaluatie wordt gemaakt volgens de afspraken die tijdens de les worden meegedeeld (bv. GCC via SSH/Putty).

Evaluatie: gevolgen

Evaluatiegevolgen tijdens het evaluatiemoment
Elke afwezigheid dient gewettigd te worden volgens artikel 27 van het examenreglement.
Bij een gewettigde afwezigheid maakt de student tijdig (binnen 7 dagen) een individuele afspraak met de lector voor een inhaalmoment.

Indien geen gebruik gemaakt wordt van het inhaalmoment, wordt het cijfer op deze evaluatie een 0.
In geval van ongewettigde afwezigheid tijdens een evaluatiemoment, wordt het cijfer 0 toegekend op deze evaluatie en is er geen recht op een inhaalmoment.


Indien de hardware en/of software van de student niet correct werkt, zal binnen de beschikbare examentijd naar een oplossing worden gezocht.


Onderwijsvormen

 • W- Zelfstudie
 • W- Practicum
 • W- (Activerend) Hoorcollege

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.