Hogeschool PXL
Elfde-Liniestraat 24 - 3500 Hasselt
www.pxl.be
info@pxl.be
12EAI1090 Elektronische systemen 211823/1279/1819/1/37
Studiegids

12EAI1090 Elektronische systemen 2

11823/1279/1819/1/37
Academiejaar 2018-19
Komt voor in:
 • Professionele bachelor in de elektronica-ICT, trajectschijf 2
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel is delibereerbaar onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Dit opleidingsonderdeel
 • mag enkel vervangen worden door een IDENTIEK opleidingsonderdeel aan een andere (buitenlandse) instelling.
 • maakt geen gebruik van een jury.
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
 • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
 • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Men kan dit opleidingsonderdeel enkel mits aparte toelating volgen binnen een creditcontract.
Docenten: Boutsen Stijn
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 2

Bookshop studiematerialen ( de vermelde prijzen zijn indicatief, prijzen cursusteksten beschikbaar op Blackboard)

Handboek
Electronic Devices ; Global editionVerplicht€ 87,93
 • Auteur: Floyd T.
 • Uitgever: Pearson
 • ISBN-nr: 978-12-922-2299-8
 • Medium: Papier
 • Te koop via de verkoopdienst
Mechatronics. Electronic Control Systems in Mechanical and EngineeringVerplicht€ 75,21
 • Auteur: W. Bolton
 • Uitgever: Pearson
 • Editie: 6 de edtie
 • ISBN-nr: 978-12-920-7668-3
 • Medium: Papier
 • Te koop via de verkoopdienst

Contacturen

Hoorcollege14,00 uren
Practicum14,00 uren
Zelfstudie56,00 uren

Begincompetenties

Basiskennis elektriciteit en elektronica zijn vereist.

Eindcompetenties

#Informeren ALG,BG,BS
OmschrijvingCategorie
De beginnende professional bepaalt in overleg met de opdrachtgever de vereisten van elektronische en ICT-systemen. Op basis daarvan verzamelt en interpreteert hij de noodzakelijke technische en wetenschappelijke informatie.ALG,BG,BS
De beginnende professional analyseert mogelijke oplossingsmodellen voor elektronische en ICT-systemen en maakt een onderbouwde keuze.ALG,BG,BS
De beginnende professional test elektronische en ICT-systemen, toetst ze aan de vooropgestelde vereisten en stuurt bij waar nodig.ALG,BG,BS

Doelstellingen

De student kan wetenschappelijke informatie verwerken.
De student kent de symbolen om technische informatie te kunnen verwerken
De student verstaat het juiste vakjargon, kan het gebruiken en heeft de attitude om ongekende termen op te zoeken.
De student analyseert opdrachten binnen een labo en/of project.
De student analyseert informatiebronnen voor juist gebruik van bestaande elementen.
De student kan hardware testen volgens bestaande methodologieën en standaarden.
De student interpreteert testresultaten om tot een oplossing te bekomen.
De student heeft de attitude om elke ontwikkeling te testen op functionaliteit.
De student kan meetinstrumenten gebruiken en de verkregen meetresultaten verwerken.
De student kan een gestructureerd verslag opstellen.
De student kan werken met vakspecifieke software gerelateerd aan het opleidingsonderdeel.

Leerinhouden

Hoorcollege

 • Oscillatoren:
  •  sinus- en niet sinusoïdale oscillatoren:
 • Active filters:
  • basis actieve filter responses 
 • Sensoren en transducers:
  • Actuele sensoren 
 • Spanningsregelaars:
  • shuntregelaars, serieregelaars, schakelende spanningsregelaars 

   

Practicum

 Opdracht : Golfvormoscillator met Opams
 • Ontwerp van een elektronische schakeling
 • Documentatie van de schakeling

Begeleiding

Individuele- en groepsbegeleiding tijdens de labo's.

Evaluatie

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
junischriftelijk gesloten boek examen50,00
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
aug/septschriftelijk gesloten boek examen50,00
Evaluatie(s) voor beide examenkansen, niet herhaalbaar in tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
junipermanente evaluatie50,00Verdeling van de punten: 30% van de punten zijn te behalen op het labowerk, 30% op de verslagen en 40% op labo opdracht

Evaluatie: voorwaarden

Evaluatievoorwaarden tijdens evaluatiemomenten
• De student dient verplicht aanwezig te zijn tijdens elk evaluatiemoment.
• Deze evaluatiemomenten worden in het begin van de cursus mondeling en via Blackboard schriftelijk gecommuniceerd.
• Bij gebruik van een eigen pc tijdens de evaluatie, is de student zelf verantwoordelijk voor het goed functioneren van zijn pc.
• Indien de docent tijdens een gesloten pc evaluatie gebruik maakt van controlesoftware, dan moet de student deze software op zijn pc installeren en correct laten werken.


Evaluatievoorwaarden voor documenten en verslagen
• Documenten en verslagen dienen tijdig ingediend te worden volgens gemaakte afspraken met de opdrachtgever.
• De uiterste datum waarop de verslagen en documenten moeten worden afgegeven wordt in het begin van de cursus mondeling en via Blackboard schriftelijk gecommuniceerd.

 

Evaluatievoorwaarden voor het labowerk
• Om te evalueren tijdens de labozittingen is aanwezigheid vereist.

Evaluatie: gevolgen

Evaluatiegevolgen tijdens het evaluatiemoment
Elke afwezigheid dient gewettigd te worden volgens artikel 27 van het examenreglement.
Bij een gewettigde afwezigheid zal het inhaalmoment tijdens de eerste examenperiode plaatsvinden. Indien geen gebruik gemaakt wordt van het inhaalmoment, wordt het cijfer op deze evaluatie een 0.
In geval van ongewettigde afwezigheid tijdens een evaluatiemoment, wordt het cijfer 0 toegekend op deze evaluatie en is er geen recht op een inhaalmoment.

Evaluatiegevolgen voor documenten en verslagen

Laattijding indienen of niet indienen van een document of verslag resulteert in een 0 voor het betreffende verslag.

Evaluatiegevolgen voor het labowerk
In geval van ongewettigde afwezigheid tijdens een werkzitting wordt het cijfer 0 toegekend voor die werkzitting en is er geen recht op een inhaalmoment.
Bij een gewettigde afwezigheid maakt de student tijdig (binnen 7 dagen) een individuele afspraak met de lector om alsnog een cijfer te verwerven.

Onderwijsvormen

 • W- (Activerend) Hoorcollege
 • W- Practicum
 • O- Opdrachtgestuurd onderwijs
 • O- Blended learning
 • O-Projectonderwijs
 • O- Probleemgestuurd onderwijs

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.