Hogeschool PXL
Elfde-Liniestraat 24 - 3500 Hasselt
www.pxl.be
info@pxl.be
12EAI1100 IoT technologie11825/1279/1819/1/08
Studiegids

12EAI1100 IoT technologie

11825/1279/1819/1/08
Academiejaar 2018-19
Komt voor in:
  • Professionele bachelor in de elektronica-ICT, trajectschijf 2
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel is delibereerbaar onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Dit opleidingsonderdeel
  • mag enkel vervangen worden door een IDENTIEK opleidingsonderdeel aan een andere (buitenlandse) instelling.
  • maakt geen gebruik van een jury.
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
  • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
  • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Men kan dit opleidingsonderdeel enkel mits aparte toelating volgen binnen een creditcontract.
Docenten: Stukken Bart
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1

Studiemateriaal niet in de bookshop te koop: Verplicht

Contacturen

Hoorcollege7,00 uren
Practicum21,00 uren
Zelfstudie84,00 uren

Begincompetenties

Voldoende kennis hebben van basis webtechnologieën (e.g. ftp, html, css) om basis webpagina's online te krijgen.

Eindcompetenties

#Informeren ALG,BG,BS
OmschrijvingCategorie
De beginnende professional bepaalt in overleg met de opdrachtgever de vereisten van elektronische en ICT-systemen. Op basis daarvan verzamelt en interpreteert hij de noodzakelijke technische en wetenschappelijke informatie.ALG,BG,BS
De beginnende professional analyseert mogelijke oplossingsmodellen voor elektronische en ICT-systemen en maakt een onderbouwde keuze.ALG,BG,BS
De beginnende professional test elektronische en ICT-systemen, toetst ze aan de vooropgestelde vereisten en stuurt bij waar nodig.ALG,BG,BS
De beginnende professional werkt zelfstandig en/of in team opdrachten en projecten uit.ALG,BG,BS
De beginnende professional elektronica-ICT werkt efficiƫnt in een internationale, multidisciplinair werkomgeving.ALG,BG,BS

Doelstellingen

De student kent de syntaxregels om werkende code te kunnen schrijven.
De student verstaat het juiste vakjargon, kan het gebruiken en heeft de attitude om ongekende termen op te zoeken.
De student kent verschillende strategieën om tot een gepaste oplossing te komen.
De student kent verschillende testmethodologieën om de vereisten van de opdracht na te gaan.
De student weet hoe hij vakspecifieke documentatie(datasheets) kan verzamelen en interpreteren.
De student analyseert opdrachten binnen een labo en/of project.
De student analyseert programmacodes om deze te verstaan en/of zelf programma's te kunnen schrijven.
De student analyseert informatiebronnen voor juist gebruik van bestaande elementen.
De student analyseert algoritmen/oplossingsstrategieën voor correcte implementatie.
De student ontwikkelt oplossingen voor gestelde (groeps-)opdrachten.
De student gebruikt professionele ontwikkelingsomgevingen voor technische realisaties.
De student heeft de attitude om hard- en/of softwaresystemen te ontwikkelen met oog voor betrouwbaarheid, duurzaamheid en veiligheid.
De student kan hard- en/of software testen volgens bestaande methodologieën en standaarden.
De student interpreteert testresultaten om tot een oplossing te bekomen.
De student heeft de attitude om elke ontwikkeling te testen op functionaliteit.
De student kan een hard- en/of softwaresysteem operationeel maken en houden volgens vooropgestelde specificaties.
De student kan nodige ontwikkelingsomgeving gebruiksklaar maken en houden.
De student heeft de attitude om in hun hard- en/of softwaresysteem problemen te herkennen en up-to-date te houden.
De student kan zelfstandig een opdracht binnen een project oplossen.
De student kan Engelstalige literatuur lezen en begrijpen.

Leerinhouden

MySQL

PHP

AJAX

jQuery

Begeleiding

Theorie en informatie wordt meegedeeld tijdens de hoorcolleges.
Opdrachten worden tijdens de lessen meegedeeld om mee te oefenen.
Vragen horen tijdens de oefensessies/practica gesteld te worden.

 

Evaluatie

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
januariindividuele opdracht100,00
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
aug/septindividuele opdracht100,00

Evaluatie: voorwaarden

Evaluatievoorwaarden voor opdrachten
• De student dient zijn opdracht tijdig in te dienen via Blackboard.

• Planning en afspraken worden geplaatst op Blackboard en worden in het begin van de cursus mondeling en via Blackboard schriftelijk gecommuniceerd.

 

De opdracht dient op studentnummer.pxl-ea-ict.be te staan.

Evaluatie: gevolgen

Evaluatiegevolgen voor opdrachten

In geval van niet tijdig indienen van de opdracht worden punten per verstreken tijdseenheid afgehouden tot een minimum van een 0 op die opdracht.

Zolang de planning en/of afspraken niet worden gevolgd, is de opdracht nog niet afgerond en kan een opdracht als te laat bestempeld worden.

Deze gevolgen worden in het begin van de cursus mondeling en via Blackboard schriftelijk gecommuniceerd.

Onderwijsvormen

  • W- (Activerend) Hoorcollege
  • W- Practicum
  • W- Zelfstudie
  • W- Individuele opdracht

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.