Hogeschool PXL
Elfde-Liniestraat 24 - 3500 Hasselt
www.pxl.be
info@pxl.be
81JOU1002 Mediatechnieken I.111563/1283/1819/1/93
Studiegids

81JOU1002 Mediatechnieken I.1

11563/1283/1819/1/93
Academiejaar 2018-19
Komt voor in:
 • Professionele bachelor in de journalistiek, trajectschijf 1
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 4 studiepunten
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel is delibereerbaar onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Dit opleidingsonderdeel
 • mag enkel vervangen worden door een IDENTIEK opleidingsonderdeel aan een andere (buitenlandse) instelling.
 • maakt geen gebruik van een jury.
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
 • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
 • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Men kan dit opleidingsonderdeel enkel mits aparte toelating volgen binnen een creditcontract.
Docenten: Van Nieuwenhove Job
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1

Studiemateriaal niet in de bookshop te koop: Verplicht

Studiemateriaal is beschikbaar op het leerplatform.

Hardware
Externe harddisk (met USB .1 of .2 en/of firewire 400 connectie) of memory stick. Minimaal 500 MB opslagcapaciteit.

Bookshop studiematerialen ( de vermelde prijzen zijn indicatief, prijzen cursusteksten beschikbaar op Blackboard)

Software
Adobe cc for educationVerplicht
 • Uitgever: Adobe ( te koop via laptopdienst)
 • Editie: jaarovereenkomsten
 • Medium: Software
 • Niet te koop via de verkoopdienst

Contacturen

Begeleide kennisverwerving10,00 uren
Kennisoverdracht18,00 uren
Zelfstudie84,00 uren

Begincompetenties

De eindtermen van het secundair onderwijs gelden als begincompetenties.
Je bent nieuwsgierig. Je bent kritisch op jezelf en op de samenleving. Je kan functioneren in een stresserende omgeving. Je bent taal- en contactvaardig.
Durf, creativiteit, luisterbereidheid, kunnen plannen en werken met deadlines zijn pluspunten die je als toekomstig journalist zeker van pas komen.
Je hebt oog voor foto's in de krant, in magazines en op websites.
Je kan werken met een rekenbladprogramma en met een tekstverwerkingsprogramma. 

Eindcompetenties

Gericht, kritisch en met de nodige afstandelijkheid informatie verzamelen met journalistieke researchmethoden en die informatie correct weergeven ALG,BS
OmschrijvingCategorie
diverse online en offline (zoek)tools voor gerichte journalistieke research toelichten en/of inzettenBS
Informatie in correct Nederlands verwerken tot een publiceerbaar en/of uitzendbaar eindproduct, rekening houdend met de wetmatigheden en beperkingen van het medium, zoals tijd, volume, doel, journalistiek genre, format, doelgroep,… BS
OmschrijvingCategorie
wetmatigheden en beperkingen van een journalistiek medium (beeld/print/radio/internet) in acht nemenBS
Mediumspecifieke technische vaardigheden beheersen om een journalistiek verhaal te vertellen, rekening houdend met een mogelijke crossmediale en multimediale context BG,BS
OmschrijvingCategorie
(nieuwe)mediatools in functie van een journalistiek product aanwendenBS
beeldtaal herkennen en toepassenBG
verschillende soorten opnameapparatuur hanterenBS
een montageprogramma en/of een lay-outprogramma gebruiken om een journalistiek eindproduct te realiserenBS
De deontologische code voor journalisten kennen, begrijpen en kritisch toepassen BS
OmschrijvingCategorie
oorspronkelijk (journalistiek) werk afleveren (=niet plagiëren)BS
Op teamgerichte, zelfstandige en ondernemende wijze functioneren, plannen en organiseren in een monomediale/multimediale/ crossmediale redactie, ook in professioneel moeilijke omstandigheden en in het zicht van deadlines. ALG,BS
OmschrijvingCategorie
door zichzelf en/of anderen opgelegde deadlines respecterenALG

Doelstellingen

De student kan:

Fototechnieken
- geschikte foto's maken met behulp van een digitale camera.
- foto’s corrigeren in een fotoverwerkingsprogramma.

Lay-out en publicatietechnieken: tekst
- een eigen website en/of blog opzetten.
- zich inschrijven op de meest courante sociale media.
- teksten publiceren op een publicatie platform en/of de meest courante sociale media.
- op een correcte manier omgaan met bestanden (kopiëren, verwijderen, mapstructuur).
- omgaan met verschillende opslagmedia (HD, stick, netwerk, dvd).
- omgaan met een aantal standaard sjablonen uit een lay-out programma.

Leerinhouden

Dit opleidingsonderdeel bestaat uit de delen en leerinhouden hieronder opgesomd.

Fototechnieken
-
Je leert omgaan met(digitale) fotocamera's.
- Je leert foto’s optimaliseren voor print- en webgebruik met een beeldbewerkingsprogramma.

Lay-out en publicatietechnieken: tekst
- Je leert werken met een editor van een content management systeem en een blog.
- Je leert hoe een goede webstructuur tot stand komt.
- Je leert met sociale media omgaan in functie van de journalistiek.
- Je krijgt een introductie in het gebruik van een lay-out programma, met behulp van een aantal standaard sjabloons.

Begeleiding

Extra materiaal op leerplatform.
Feedback bij leervorderingen.

Evaluatie

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
januarischriftelijk gesloten boek laptop (zonder internettoegang)50,00Fototechnieken
januarischriftelijk gesloten boek laptop (met internettoegang)25,00Opnametechnieken
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
aug/septschriftelijk gesloten boek laptop (met internettoegang)25,00Opnametechnieken
aug/septschriftelijk gesloten boek laptop (zonder internettoegang)50,00Fototechnieken
Evaluatie(s) voor beide examenkansen, niet herhaalbaar in tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
januaripermanente evaluatie25,00Opnametechnieken. Niet herkansbaar.

Evaluatie: voorwaarden

1. Aanwezigheid bij PE
Bij afwezigheid bewijst de student de geldigheid van zijn absentie via het campussecretariaat.

Maximaal aantal toegelaten ongewettigde afwezigheden bij PE: 1 
2. Deadline
Opdrachten worden ingeleverd op de gestelde deadline.
3. Plagiaat
Plagiaat is niet toegestaan.
4. Uitsluitingsregel
Een uitsluitingsregel is van kracht. Er moet minstens 7/20 gehaald worden op elk van de volgende delen: 'fototechnieken', 'opnametechnieken'. 

Evaluatie: gevolgen

1. Aanwezigheid bij PE
De student die gewettigd afwezig was tijdens een PE vraagt meteen na zijn afwezigheid aan de betrokken lector een vervangende inhaaltest.
1 ongewettigde afwezigheid bij PE: =0 voor die opdracht.
Meer dan 1 ongewettigde afwezigheden bij PE: =onvolledige deelname voor het hele opleidingsonderdeel. De student krijgt geen eindcijfer voor dit opleidingsonderdeel toegekend, wel de vermelding 'onvolledig'.
2. Deadline
Opdrachten die niet op de gestelde deadline en/of niet conform de afspraken met de lector worden afgeleverd, worden geweigerd. Het cijfer voor de opdracht = 0.
3. Plagiaat
Bij het vaststellen van plagiaat wordt de opdracht geweigerd. Het cijfer voor de opdracht = 0. Bij betwisting wordt de deontologische adviescommissie samengeroepen, die een advies formuleert inzake de strafmaat. 
4. Uitsluitingsregel
Indien het berekende resultaat van dit OLOD minstens 8/20 zou bedragen, maar er op een of meer van de delen een resultaat van minder dan 7/20 werd behaald, dan wordt het resultaat van dit OLOD verlaagd tot 7/20. 

Onderwijsvormen

 • W- (Activerend) Hoorcollege
 • W- Werkcollege

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.