Hogeschool PXL
Elfde-Liniestraat 24 - 3500 Hasselt
www.pxl.be
info@pxl.be
81JOU1008 Mediatechnieken I.211565/1283/1819/1/64
Studiegids

81JOU1008 Mediatechnieken I.2

11565/1283/1819/1/64
Academiejaar 2018-19
Komt voor in:
 • Professionele bachelor in de journalistiek, trajectschijf 1
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel is delibereerbaar onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Dit opleidingsonderdeel
 • mag enkel vervangen worden door een IDENTIEK opleidingsonderdeel aan een andere (buitenlandse) instelling.
 • maakt geen gebruik van een jury.
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
 • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
 • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Men kan dit opleidingsonderdeel enkel mits aparte toelating volgen binnen een creditcontract.
Docenten: Kenis Marc, Van Nieuwenhove Job
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 2

Studiemateriaal niet in de bookshop te koop: Verplicht

Powerpointslides en extra materiaal bij de lessen vind je op het leerplatform.

Hardware
Externe harddisk (met USB .1 of .2 en/of firewire 400 connectie) of memory stick. Minimaal 500 MB opslagcapaciteit.

Bookshop studiematerialen ( de vermelde prijzen zijn indicatief, prijzen cursusteksten beschikbaar op Blackboard)

Software
Adobe cc for educationVerplicht
 • Uitgever: Adobe ( te koop via laptopdienst)
 • Editie: jaarovereenkomsten
 • Medium: Software
 • Niet te koop via de verkoopdienst

Contacturen

Begeleide kennisverwerving10,00 uren
Kennisoverdracht18,00 uren
Zelfstudie56,00 uren

Begincompetenties

De eindtermen van het secundair onderwijs gelden als begincompetenties.

Je bent nieuwsgierig. Je bent kritisch op jezelf en op de samenleving. Je kan functioneren in een stresserende omgeving. Je bent taal- en contactvaardig.

Durf, creativiteit, luisterbereidheid, kunnen plannen en werken met deadlines zijn pluspunten die je als toekomstig journalist zeker van pas komen.

Eindcompetenties

Gericht, kritisch en met de nodige afstandelijkheid informatie verzamelen met journalistieke researchmethoden en die informatie correct weergeven ALG,BS
OmschrijvingCategorie
methodes en technieken die bij journalistiek relevant onderzoek aan bod komen, verklaren en/of hanterenBS
diverse online en offline (zoek)tools voor gerichte journalistieke research toelichten en/of inzettenBS
Informatie in correct Nederlands verwerken tot een publiceerbaar en/of uitzendbaar eindproduct, rekening houdend met de wetmatigheden en beperkingen van het medium, zoals tijd, volume, doel, journalistiek genre, format, doelgroep,… BS
OmschrijvingCategorie
wetmatigheden en beperkingen van een journalistiek medium (beeld/print/radio/internet) in acht nemenBS
Mediumspecifieke technische vaardigheden beheersen om een journalistiek verhaal te vertellen, rekening houdend met een mogelijke crossmediale en multimediale context BG,BS
OmschrijvingCategorie
(nieuwe)mediatools in functie van een journalistiek product aanwendenBS
verschillende soorten opnameapparatuur hanterenBS
een montageprogramma en/of een lay-outprogramma gebruiken om een journalistiek eindproduct te realiserenBS
De deontologische code voor journalisten kennen, begrijpen en kritisch toepassen BS
OmschrijvingCategorie
oorspronkelijk (journalistiek) werk afleveren (=niet plagiëren)BS
Op teamgerichte, zelfstandige en ondernemende wijze functioneren, plannen en organiseren in een monomediale/multimediale/ crossmediale redactie, ook in professioneel moeilijke omstandigheden en in het zicht van deadlines. ALG,BS
OmschrijvingCategorie
door zichzelf en/of anderen opgelegde deadlines respecterenALG

Doelstellingen

De student kan:

Basis internet research
- de structuur van het internet (en het world wide web) situeren en toelichten.
- specifieke internet/zoekterminologie benoemen en/of duiden.
- de voornaamste webzoekmiddelen benoemen en hun relevantie en werking beknopt toelichten.
- webgidsen, directories en encyclopedieën herkennen en correct gebruiken bij het zoeken naar informatie.
- de instellingen van een zoekmotor (i.c. Google) kritisch beoordelen en naar zijn wensen en noden aanpassen.
- gericht zoeken naar digitale informatie in diverse vormen aan de hand van zoekmachines (i.c. Google) en sociale media en daarbij speciale operatoren, filters en extra functies inzetten om zoekopdrachten te verfijnen.
- specifieke zoekstrings nauwkeurig verklaren en interpreteren.
- aan de hand van diverse criteria het resultaat van zijn onlinezoektocht beoordelen op relevantie en authenticiteit.

Opname, montage en publicatietechnieken: audiovisueel
- summier omgaan met video- en fotocamera's en audio opname apparatuur.
- beelden en audio opslaan.
- eenvoudige digitale audio- en videomontages maken.
- audio en video publiceren op een publicatieplatform en/of de meest courante sociale media.


Leerinhouden

Dit opleidingsonderdeel bestaat uit de delen en leerinhouden hieronder opgesomd.

Online research

Je krijgt een inzicht in de werking, de structuur en het gebruik van internet bij (journalistiek) onderzoekswerk. Je leert encyclopedische informatiebronnen kennen en gebruiken om op zoek te gaan naar waardevolle informatie op het wereldwijde web. Je leert zoektechnologie (zoekrobots, sociale mediatools e.a.) kennen, onderscheiden en naar je hand te zetten bij het zoeken, verzamelen, actualiseren en analyseren van informatie. Je leert gevonden informatie kritisch te benaderen en te evalueren op vlak van betrouwbaarheid.

Publicatietechnieken
- Je leert omgaan met video- en audio-opnameapparatuur. Je leert audio- en videofiles opslaan en eenvoudige montages maken.
- Je leert video- en audio opnames online publiceren.

Begeleiding

Feedback bij leervorderingen.

Evaluatie

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
junischriftelijk gesloten boek examen50,00Online research
junimondeling gesloten boek examen25,00Publicatietechnieken
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
aug/septmondeling gesloten boek examen25,00Publicatietechnieken
aug/septschriftelijk gesloten boek examen50,00Online research
Evaluatie(s) voor beide examenkansen, niet herhaalbaar in tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
junipermanente evaluatie25,00Publicatietechnieken

Evaluatie: voorwaarden

1. Aanwezigheid bij PE
Bij afwezigheid bewijst de student de geldigheid van zijn absentie via het campussecretariaat.
Maximaal aantal toegelaten ongewettigde afwezigheden bij PE: 1
2. Deadline
Opdrachten worden ingeleverd op de gestelde deadline.
3. Plagiaat
Plagiaat is niet toegestaan.
4. Uitsluitingsregel
Een uitsluitingsregel is van kracht. Er moet minstens 7/20 gehaald worden op elk van de volgende delen: online research, publicatietechnieken.

Evaluatie: gevolgen

1. Aanwezigheid bij PE
De student die gewettigd afwezig was tijdens een PE vraagt meteen na zijn afwezigheid aan de betrokken lector een vervangende inhaaltest.
1 ongewettigde afwezigheid bij PE: =0 voor die opdracht.
2. Deadline
Opdrachten die niet op de gestelde deadline en/of niet conform de afspraken met de lector worden afgeleverd, worden geweigerd. Het cijfer voor de opdracht = 0.
3. Plagiaat
Bij het vaststellen van plagiaat wordt de opdracht geweigerd. Het cijfer voor de opdracht = 0. Bij betwisting wordt de deontologische adviescommissie samengeroepen, die een advies formuleert inzake de strafmaat. 
4. Uitsluitingsregel
Indien het berekende resultaat van dit OLOD minstens 8/20 zou bedragen, maar er op een of meer van de delen een resultaat van minder dan 7/20 werd behaald, dan wordt het resultaat van dit OLOD verlaagd tot 7/20. 

Onderwijsvormen

 • W- (Activerend) Hoorcollege
 • W- Werkcollege

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.