Hogeschool PXL
Elfde-Liniestraat 24 - 3500 Hasselt
www.pxl.be
info@pxl.be
81JOU1013 Politieke geschiedenis11566/1283/1819/1/01
Studiegids

81JOU1013 Politieke geschiedenis

11566/1283/1819/1/01
Academiejaar 2018-19
Komt voor in:
  • Professionele bachelor in de journalistiek, trajectschijf 1
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 4 studiepunten
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel is delibereerbaar onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Dit opleidingsonderdeel
  • mag enkel vervangen worden door een IDENTIEK opleidingsonderdeel aan een andere (buitenlandse) instelling.
  • maakt geen gebruik van een jury.
Men kan dit opleidingsonderdeel enkel mits aparte toelating volgen binnen een creditcontract.
Docenten: De Vuyst Jeroen
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Academiejaar

Studiemateriaal niet in de bookshop te koop: Verplicht

De cursus 'Geschiedenis van België' is beschikbaar op Blackboard.
Cursussen die je zelf aanvult en actualiseert.

Contacturen

Kennisoverdracht70,00 uren
Zelfstudie42,00 uren

Begincompetenties

De eindtermen van het secundair onderwijs gelden als begincompetenties.
Je bent nieuwsgierig. Je bent kritisch tegenover jezelf en de samenleving. Je bent taal- en contactvaardig. Je hebt een brede interesse met betrekking tot de actualiteit, de politiek, de media en het maatschappelijke gebeuren.

Eindcompetenties

Op basis van een brede algemene kennis nieuwsfeiten in een breed maatschappelijke en historische context plaatsen en duiden, en hun nieuwswaarde correct inschatten. ALG,BG,BS
OmschrijvingCategorie
basisbegrippen van geschiedenis, cultuur, binnen- en buitenlandse politiek, economie, (media)psychologie en (media)sociologie, verklaren en kaderenALG

Doelstellingen

De student kan:

- relativeren
- feiten uit de geschiedenis kritisch analyseren, verklaren, synthetiseren en vanuit hun context interpreteren.
- over een overdaad van feiten heen de lange termijn golven van geschiedenis zien.
- verschilpunten en gelijkenissen tussen belangrijke gebeurtenissen selecteren en verklaren.

Leerinhouden

- Ideologieën
- Internationale geschiedenis van de 19de en 20ste eeuw
- Geschiedenis van België
Evaluatie

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
januarischriftelijk gesloten boek examen50,00Cursus en lesinhoud eerste semester
junischriftelijk gesloten boek examen50,00Cursus en lesinhoud tweede semester
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
aug/septschriftelijk gesloten boek examen100,00Cursussen en lesinhouden eerste én tweede semester

Evaluatie: voorwaarden

1. Aanwezigheid bij PE
Bij afwezigheid bewijst de student de geldigheid van zijn absentie via het campussecretariaat.
Maximaal aantal toegelaten ongewettigde afwezigheden bij PE: 1
2. Deadline
Opdrachten worden ingeleverd op de gestelde deadline.
3. Plagiaat
Plagiaat is niet toegestaan.

Evaluatie: gevolgen

1. Aanwezigheid bij PE
De student die gewettigd afwezig was tijdens een PE vraagt meteen na zijn afwezigheid aan de betrokken lector een vervangende inhaaltest.
1 ongewettigde afwezigheid bij PE: =0 voor die opdracht.
Meer dan 1 ongewettigde afwezigheden bij PE: =onvolledige deelname voor het hele opleidingsonderdeel. De student krijgt geen eindcijfer voor dit opleidingsonderdeel toegekend, wel de vermelding 'onvolledig'.
2. Deadline
Opdrachten die niet op de gestelde deadline en/of niet conform de afspraken met de lector worden afgeleverd, worden geweigerd. Het cijfer voor de opdracht = 0.
3. Plagiaat
Bij het vaststellen van plagiaat wordt de opdracht geweigerd. Het cijfer voor de opdracht = 0. Bij betwisting wordt de deontologische adviescommissie samengeroepen, die een advies formuleert inzake de strafmaat.

Onderwijsvormen

  • W- (Activerend) Hoorcollege

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.