Hogeschool PXL
Elfde-Liniestraat 24 - 3500 Hasselt
www.pxl.be
info@pxl.be
81JOU1014 Economie en Journalistiek11567/1283/1819/1/35
Studiegids

81JOU1014 Economie en Journalistiek

11567/1283/1819/1/35
Academiejaar 2018-19
Komt voor in:
 • Professionele bachelor in de journalistiek, trajectschijf 1
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel is delibereerbaar onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Dit opleidingsonderdeel
 • mag enkel vervangen worden door een IDENTIEK opleidingsonderdeel aan een andere (buitenlandse) instelling.
 • maakt geen gebruik van een jury.
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
 • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
 • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Men kan dit opleidingsonderdeel enkel mits aparte toelating volgen binnen een creditcontract.
Docenten: Pompen Eric
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1

Studiemateriaal niet in de bookshop te koop: Verplicht

Powerpointpresentaties zijn beschikbaar op Blackboard.

Studiemateriaal niet in de bookshop te koop: Aanbevolen

‘Economie! Uitgelegd in woord en beeld door de grootste economen’ van Benoit Simmat & Vincent Caut (Uitgeverij Thoth Bussum, 2016).

Bookshop studiematerialen ( de vermelde prijzen zijn indicatief, prijzen cursusteksten beschikbaar op Blackboard)

Handboek
Economie VandaagVerplicht€ 32,50
 • Auteur: S. De Velder, I. De Cnuydt
 • Uitgever: Academia press
 • Editie: 2019
 • ISBN-nr: 978-94-014-6117-7
 • Medium: Papier
 • Te koop via de verkoopdienst

Contacturen

Begeleide kennisverwerving14,00 uren
Kennisoverdracht28,00 uren
Zelfstudie42,00 uren

Begincompetenties

De eindtermen van het secundair onderwijs gelden als begincompetenties voor dit opleidingsonderdeel.

Eindcompetenties

Minstens het Nederlands, Frans en Engels als werkinstrumenten gebruiken om efficiënt te communiceren en professioneel te functioneren in diverse journalistieke werksituaties. ALG,BG,BS
OmschrijvingCategorie
grammatica- en spellingregels correct toepassenBG
basis- en vakgerichte woordenschat toepassenBG
De deontologische code voor journalisten kennen, begrijpen en kritisch toepassen BS
OmschrijvingCategorie
oorspronkelijk (journalistiek) werk afleveren (=niet plagiëren)BS
Op basis van een brede algemene kennis nieuwsfeiten in een breed maatschappelijke en historische context plaatsen en duiden, en hun nieuwswaarde correct inschatten. ALG,BG,BS
OmschrijvingCategorie
basisbegrippen van geschiedenis, cultuur, binnen- en buitenlandse politiek, economie, (media)psychologie en (media)sociologie, verklaren en kaderenALG
Kritisch reflecteren over de rol en de invloed van journalistiek in de maatschappij en over de ontwikkelingen binnen het vak. BS
OmschrijvingCategorie
de activiteiten en de invloed van een journalist in een breder (maatschappelijk) kader plaatsenBS

Doelstellingen

De student kan:
- de bestudeerde economische begrippen, principes en denkwijzen analyseren, verklaren, synthetiseren, uitleggen en/of berekenen en/of grafisch weergeven;
- deze begrippen naar de economische realiteit transfereren;
- economische artikels betreffende de leerstof zelfstandig lezen, samenvatten en schriftelijk in eigen woorden weergeven.

Leerinhouden

1. Basisbegrippen (examen)
- Consumenten
- Producenten
- Prijsvorming
- Macro-economische grootheden
- Nationaal inkomen en werkgelegenheid
- Geld, monetair beleid en inflatie
- Internationaal betalingsverkeer
- Internationaal handelsverkeer
- Conjunctuur, groei en milieu
- Overheid
2. Economische artikels in eigen woorden weergeven (permanente evaluatie)

Begeleiding

- zelftoetsen in het handboek
- feedback op individuele opdracht

Evaluatie

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
januarischriftelijk gesloten boek examen50,00
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
aug/septschriftelijk gesloten boek examen50,00
Evaluatie(s) voor beide examenkansen, niet herhaalbaar in tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
januaripermanente evaluatie50,00Zie Blackboard

Evaluatie: voorwaarden

1. Aanwezigheid bij PE
Bij afwezigheid bewijst de student de geldigheid van zijn absentie via het campussecretariaat.
Maximaal aantal toegelaten ongewettigde afwezigheden bij PE: 1
2. Deadline
Opdrachten worden ingeleverd op de gestelde deadline.
3. Plagiaat
Plagiaat is niet toegestaan.Evaluatie: gevolgen

1. Aanwezigheid bij PE
De student die gewettigd afwezig was tijdens een PE vraagt meteen na zijn afwezigheid aan de betrokken lector een vervangende inhaaltest.
1 ongewettigde afwezigheid bij PE: =0 voor die opdracht.
Meer dan 1 ongewettigde afwezigheden bij PE: =onvolledige deelname voor het hele opleidingsonderdeel. De student krijgt geen eindcijfer voor dit opleidingsonderdeel toegekend, wel de vermelding 'onvolledig'.
2. Deadline
Opdrachten die niet op de gestelde deadline en/of niet conform de afspraken met de lector worden afgeleverd, worden geweigerd. Het cijfer voor de opdracht = 0.
3. Plagiaat
Bij het vaststellen van plagiaat wordt de opdracht geweigerd. Het cijfer voor de opdracht = 0. Bij betwisting wordt de deontologische adviescommissie samengeroepen, die een advies formuleert inzake de strafmaat.

Onderwijsvormen

 • W- (Activerend) Hoorcollege
 • W- Individuele opdracht

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.