Hogeschool PXL
Elfde-Liniestraat 24 - 3500 Hasselt
www.pxl.be
info@pxl.be
81JOU1019 Cultuurgeschiedenis en -redactie I11571/1283/1819/1/74
Studiegids

81JOU1019 Cultuurgeschiedenis en -redactie I

11571/1283/1819/1/74
Academiejaar 2018-19
Komt voor in:
  • Professionele bachelor in de journalistiek, trajectschijf 1
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel is delibereerbaar onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Dit opleidingsonderdeel
  • mag enkel vervangen worden door een IDENTIEK opleidingsonderdeel aan een andere (buitenlandse) instelling.
  • maakt geen gebruik van een jury.
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
  • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
  • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Men kan dit opleidingsonderdeel enkel mits aparte toelating volgen binnen een creditcontract.
Docenten: Kenis Marc
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 2

Studiemateriaal niet in de bookshop te koop: Verplicht

Elektronisch leerplatform: Hier vind je het cursusmateriaal in digitale vorm.
Cursus die je zelf aanvult. (Presentatie over kunststijlrichting)

Contacturen

Begeleide kennisverwerving16,00 uren
Kennisoverdracht12,00 uren
Zelfstudie56,00 uren

Begincompetenties

De eindtermen van het secundair onderwijs gelden als begincompetenties.

Eindcompetenties

Informatie in correct Nederlands verwerken tot een publiceerbaar en/of uitzendbaar eindproduct, rekening houdend met de wetmatigheden en beperkingen van het medium, zoals tijd, volume, doel, journalistiek genre, format, doelgroep,… BS
OmschrijvingCategorie
een publiceerbaar of uitzendbaar journalistiek eindproduct maken rekening houdend met de wetmatigheden en beperkingen van het mediumBS
Minstens het Nederlands, Frans en Engels als werkinstrumenten gebruiken om efficiënt te communiceren en professioneel te functioneren in diverse journalistieke werksituaties. ALG,BG,BS
OmschrijvingCategorie
grammatica- en spellingregels correct toepassenBG
een vlotte en gepaste journalistieke stijl in het Nederlands hanterenBS
De deontologische code voor journalisten kennen, begrijpen en kritisch toepassen BS
OmschrijvingCategorie
oorspronkelijk (journalistiek) werk afleveren (=niet plagiëren)BS
Op teamgerichte, zelfstandige en ondernemende wijze functioneren, plannen en organiseren in een monomediale/multimediale/ crossmediale redactie, ook in professioneel moeilijke omstandigheden en in het zicht van deadlines. ALG,BS
OmschrijvingCategorie
door zichzelf en/of anderen opgelegde deadlines respecterenALG
Op basis van een brede algemene kennis nieuwsfeiten in een breed maatschappelijke en historische context plaatsen en duiden, en hun nieuwswaarde correct inschatten. ALG,BG,BS
OmschrijvingCategorie
basisbegrippen van geschiedenis, cultuur, binnen- en buitenlandse politiek, economie, (media)psychologie en (media)sociologie, verklaren en kaderenALG

Doelstellingen

De student kan:
- belangrijke kunststromingen, kunstenaars en kunstwerken en -technieken herkennen/benoemen/situeren/verklaren.
- de behandelde culturele organisaties, trends, mediavormen, etc. herkennen/benoemen/situeren/verklaren.
- cultuuruitingen in de behandelde kunsttak analyseren, interpreteren, beoordelen en journalistiek vertalen.
- opgegeven cultuuronderwerpen en -thema's in eenvoudige (geschreven) journalistieke artikelen op inhoudelijk en taalkundig correcte manier behandelen: (recenserend) verslag, portret, korte analyse...

Leerinhouden

Je bestudeert (beknopt) de geschiedenis van geselecteerde kunstvormen (bv. beeldende kunst, film) en vergaart zo een basiskennis om journalistiek met kunst in enge en cultuur in brede zin om te gaan. Je schrijft eenvoudige journalistieke stukken (recenserend verslag, portret, impressie...) over culturele onderwerpen en gebeurtenissen. Je neemt deel aan cultuuractiviteiten en brengt er verslag over uit.

Begeleiding

Extra materiaal op leerplatform.
Feedback bij leervorderingen.

Evaluatie

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
junipermanente evaluatie100,00schrijfopdrachten, presentatie en kennistoetsen
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
aug/septpermanente evaluatie60,00schrijfopdrachten
aug/septschriftelijk gesloten boek examen40,00Vervangend examen voor kennistoetsen uit de eerste examenperiode.
De student mag een voldoende cijfer voor het kennisdeel bij de eerste examenkans overdragen naar de tweede kans

Evaluatie: voorwaarden

1. Aanwezigheid bij PE
Bij afwezigheid bewijst de student de geldigheid van zijn absentie via het campussecretariaat.

Maximaal aantal toegelaten ongewettigde afwezigheden bij PE: 1
2. Deadline
Opdrachten worden ingeleverd vóór de gestelde deadline.
3. Plagiaat
Plagiaat is niet toegestaan.

Evaluatie: gevolgen

1. Afwezigheid bij PE
De student die gewettigd afwezig was tijdens een PE vraagt meteen na zijn afwezigheid aan de betrokken lector een vervangende inhaaltest of -opdracht.
1 ongewettigde afwezigheid bij PE: =0 voor die opdracht.
2. Deadline
Opdrachten die niet vóór de gestelde deadline en/of niet conform de afspraken met de lector worden afgeleverd, worden geweigerd. Het cijfer voor de opdracht = 0.
3. Plagiaat
Bij het vaststellen van plagiaat wordt de opdracht geweigerd. Het cijfer voor de opdracht = 0. Bij betwisting wordt de deontologische adviescommissie samengeroepen, die een advies formuleert inzake de strafmaat.

Onderwijsvormen

  • W- (Activerend) Hoorcollege
  • W- Werkcollege
  • W- Presentatie
  • W- Excursie
  • W- Gastcollege

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.