Hogeschool PXL
Elfde-Liniestraat 24 - 3500 Hasselt
www.pxl.be
info@pxl.be
82JOU1080 Mediatechnieken II11574/1283/1819/1/79
Studiegids

82JOU1080 Mediatechnieken II

11574/1283/1819/1/79
Academiejaar 2018-19
Komt voor in:
 • Professionele bachelor in de journalistiek, trajectschijf 2
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 4 studiepunten
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Tweede examenkans: niet mogelijk.
Delibereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel is delibereerbaar onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Dit opleidingsonderdeel
 • mag enkel vervangen worden door een IDENTIEK opleidingsonderdeel aan een andere (buitenlandse) instelling.
 • maakt geen gebruik van een jury.
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
 • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
 • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Men kan dit opleidingsonderdeel enkel mits aparte toelating volgen binnen een creditcontract.
Docenten: Van Nieuwenhove Job
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1

Studiemateriaal niet in de bookshop te koop: Verplicht

Externe harddisk (met USB .1 of .2 en/of firewire 400 connectie) of memory stick. Minimaal 500 MB opslagcapaciteit.

Bookshop studiematerialen ( de vermelde prijzen zijn indicatief, prijzen cursusteksten beschikbaar op Blackboard)

Software
Adobe cc for educationVerplicht
 • Uitgever: Adobe ( te koop via laptopdienst)
 • Editie: jaarovereenkomsten
 • Medium: Software
 • Niet te koop via de verkoopdienst

Contacturen

Begeleide kennisverwerving10,00 uren
Kennisoverdracht18,00 uren

Begincompetenties

De begincompetenties zijn de eindcompetenties van Technische vaardigheden I.1 en Technische vaardigheden I.2, Redactie I.1 en Redactie I.2.

Eindcompetenties

Mediumspecifieke technische vaardigheden beheersen om een journalistiek verhaal te vertellen, rekening houdend met een mogelijke crossmediale en multimediale context BG,BS
OmschrijvingCategorie
verschillende soorten opnameapparatuur hanterenBS
een montageprogramma en/of een lay-outprogramma gebruiken om een journalistiek eindproduct te realiserenBS
De deontologische code voor journalisten kennen, begrijpen en kritisch toepassen BS
OmschrijvingCategorie
oorspronkelijk (journalistiek) werk afleveren (=niet plagiƫren)BS
Op teamgerichte, zelfstandige en ondernemende wijze functioneren, plannen en organiseren in een monomediale/multimediale/ crossmediale redactie, ook in professioneel moeilijke omstandigheden en in het zicht van deadlines. ALG,BS
OmschrijvingCategorie
door zichzelf en/of anderen opgelegde deadlines respecterenALG

Doelstellingen

De student kan, afhankelijk van de mediakeuze (2 media):
Audio

- opnameapparatuur en een montageprogramma gebruiken voor het maken van een nieuwsbericht, audioreportage en/of interview.
Beeld
- opnameapparatuur (foto en video) en een montage- en beeldbewerkingsprogramma gebruiken voor het maken van een video- en fotoreportage en/of interview.
Lay-out 
- een journalistieke product opmaken aan de hand van een tekstverwerkings- en/of lay-outprogramma, rekening houdend met journalistieke illustraties.

De student kan:
- een online journalistiek product (tekst, audio, beeld) opmaken en publiceren met behulp van een content management systeem, of via courante sociale media. 

Leerinhouden

Dit opleidingsonderdeel bestaat uit de delen en leerinhouden hieronder opgesomd.

Afhankelijk van je mediumkeuze (2 media) produceer je projectmatig individueel of in groep:

Audio
- nieuwsberichten, audioreportages en interviews met behulp van opnameapparatuur en een montageprogramma.

Beeld
- nieuwsberichten, beeldreportages en interviews met behulp van opnameapparatuur en een montageprogramma.

Lay-out
- publiceerbare artikels met behulp van een professioneel lay-outprogramma.

Je leert de diverse journalistieke eindproducten online publiceren.
Je leert visuals met de juiste captions, titels en tekst publiceren, ter introductie en/of promotie.

 

Begeleiding

Feedback bij leervorderingen.

Evaluatie

Evaluatie(s) voor beide examenkansen, niet herhaalbaar in tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
januaripermanente evaluatie100,00Zie Blackboard

Evaluatie: voorwaarden

1. Aanwezigheid bij PE
Bij afwezigheid bewijst de student de geldigheid van zijn absentie via het campussecretariaat.
Maximaal aantal toegelaten ongewettigde afwezigheden bij PE: 1.
Minimale aanwezigheid van 60% is vereist, ongeacht de aard en/of reden van de afwezigheid.
2. Deadline
Opdrachten worden ingeleverd op de gestelde deadline.
3. Plagiaat
Plagiaat is niet toegestaan.
4. Uitsluitingsregel
Een uitsluitingsregel is van kracht. Er moet minstens 7/20 gehaald worden op elk van de twee gevolgde delen: ''Audio', en/of 'Beeld' en/of 'Lay-out'.

Evaluatie: gevolgen

1. Aanwezigheid bij PE
De student die gewettigd afwezig was tijdens een PE vraagt meteen na zijn afwezigheid aan de betrokken lector een vervangende inhaaltest.
1 ongewettigde afwezigheid bij PE: =0 voor die opdracht.
Meer dan 1 ongewettigde afwezigheden bij PE: =onvolledige deelname voor het hele opleidingsonderdeel. De student krijgt geen eindcijfer voor dit opleidingsonderdeel toegekend, wel de vermelding 'onvolledig'.

Een student die minder dan 60% aanwezig is, ongeacht de aard en/of de reden van de afwezigheid, kan niet alle doelstellingen behalen en kan bijgevolg niet slagen.
2. Deadline
Opdrachten die niet op de gestelde deadline en/of niet conform de afspraken met de lector worden afgeleverd, worden geweigerd. Het cijfer voor de opdracht = 0.
3. Plagiaat
Bij het vaststellen van plagiaat wordt de opdracht geweigerd. Het cijfer voor de opdracht = 0. Bij betwisting wordt de deontologische adviescommissie samengeroepen, die een advies formuleert inzake de strafmaat.
4. Uitsluitingsregel
Indien het berekende resultaat van dit OLOD minstens 8/20 zou bedragen, maar er op een of meer van de delen een resultaat van minder dan 7/20 werd behaald, dan wordt het resultaat van dit OLOD verlaagd tot 7/20.

Onderwijsvormen

 • W- Practicum
 • W- (Activerend) Hoorcollege

Volgtijdelijkheid

geslaagd of gedelibereerd voor 81JOU1002 Mediatechnieken I.1 EN geslaagd of gedelibereerd voor 81JOU1008 Mediatechnieken I.2.