Hogeschool PXL
Elfde-Liniestraat 24 - 3500 Hasselt
www.pxl.be
info@pxl.be
82JOU1170 Actuele thema's11579/1283/1819/1/55
Studiegids

82JOU1170 Actuele thema's

11579/1283/1819/1/55
Academiejaar 2018-19
Komt voor in:
  • Professionele bachelor in de journalistiek, trajectschijf 2
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel is delibereerbaar onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Dit opleidingsonderdeel
  • mag enkel vervangen worden door een IDENTIEK opleidingsonderdeel aan een andere (buitenlandse) instelling.
  • maakt geen gebruik van een jury.
Men kan dit opleidingsonderdeel enkel mits aparte toelating volgen binnen een creditcontract.
Docenten: De Vuyst Jeroen
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1

Studiemateriaal niet in de bookshop te koop: Verplicht

Op het leerplatform vind je de cursus in digitale vorm. Cursus die je zelf aanvult en actualiseert.

Contacturen

Kennisoverdracht28,00 uren
Zelfstudie56,00 uren

Begincompetenties

De student heeft de eindcompetenties van Politieke geschiedenis behaald.

Eindcompetenties

Op basis van een brede algemene kennis nieuwsfeiten in een breed maatschappelijke en historische context plaatsen en duiden, en hun nieuwswaarde correct inschatten. ALG,BG,BS
OmschrijvingCategorie
basisbegrippen van geschiedenis, cultuur, binnen- en buitenlandse politiek, economie, (media)psychologie en (media)sociologie, verklaren en kaderenALG
nieuwsfeiten in hun historische context plaatsenBG

Doelstellingen

De student kan:

- relativeren
- zijn historische achtergrondkennis en inzicht vergroten door overzicht en interpretaties van capita selecta.
- feiten uit de geschiedenis in hun context plaatsen, kritisch analyseren, verklaren, synthetiseren en interpreteren.
- door de overdaad van feiten heen de lange termijn golven van geschiedenis zien.
- verschilpunten en gelijkenissen tussen belangrijke gebeurtenissen selecteren en verklaren.

Leerinhouden

Je leert historische duiding geven bij een selectie van topics. Je krijgt zo een bredere kijk op nieuws en leert de historische context doorgronden. Je vergroot je achtergrondkennis, inzicht en kritische zin door te leren omgaan met informatie, interpretaties en verklaringen van zowel binnen- als buitenlandse 'hete hangijzers'.

Evaluatie

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
januarischriftelijk gesloten boek examen100,00
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
aug/septschriftelijk gesloten boek examen100,00

Evaluatie: voorwaarden

1. Aanwezigheid bij PE
Bij afwezigheid bewijst de student de geldigheid van zijn absentie via het campussecretariaat.
Maximaal aantal toegelaten ongewettigde afwezigheden bij PE: 1
2. Deadline
Opdrachten worden ingeleverd op de gestelde deadline.
3. Plagiaat
Plagiaat is niet toegestaan.

Evaluatie: gevolgen

1. Aanwezigheid bij PE
De student die gewettigd afwezig was tijdens een PE vraagt meteen na zijn afwezigheid aan de betrokken lector een vervangende inhaaltest.
1 ongewettigde afwezigheid bij PE: =0 voor die opdracht.
Meer dan 1 ongewettigde afwezigheden bij PE: =onvolledige evaluatie voor het hele opleidingsonderdeel. De student krijgt geen eindcijfer voor dit opleidingsonderdeel toegekend, wel de vermelding 'onvolledig'.
2. Deadline
Opdrachten die niet op de gestelde deadline en/of niet conform de afspraken met de lector worden afgeleverd, worden geweigerd. Het cijfer voor de opdracht = 0.
3. Plagiaat
Bij het vaststellen van plagiaat wordt de opdracht geweigerd. Het cijfer voor de opdracht = 0. Bij betwisting wordt de deontologische adviescommissie samengeroepen, die een advies formuleert inzake de strafmaat.

Onderwijsvormen

  • W- (Activerend) Hoorcollege
  • W- Onderwijsleergesprek

Volgtijdelijkheid

geslaagd of gedelibereerd voor 81JOU1013 Politieke geschiedenis.