Hogeschool PXL
Elfde-Liniestraat 24 - 3500 Hasselt
www.pxl.be
info@pxl.be
82JOU1180 Cultuurgeschiedenis en -redactie II11580/1283/1819/1/89
Studiegids

82JOU1180 Cultuurgeschiedenis en -redactie II

11580/1283/1819/1/89
Academiejaar 2018-19
Komt voor in:
 • Professionele bachelor in de journalistiek, trajectschijf 2
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel is delibereerbaar onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Dit opleidingsonderdeel
 • mag enkel vervangen worden door een IDENTIEK opleidingsonderdeel aan een andere (buitenlandse) instelling.
 • maakt geen gebruik van een jury.
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
 • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
 • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Men kan dit opleidingsonderdeel enkel mits aparte toelating volgen binnen een creditcontract.
Docenten: Kenis Marc
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1

Studiemateriaal niet in de bookshop te koop: Verplicht

Elektronisch leerplatform: Hier vind je het cursusmateriaal en de schrijfopdrachten in digitale vorm.

Je volgt bovendien de culturele actualiteit op in de mainstream media.

Bookshop studiematerialen ( de vermelde prijzen zijn indicatief, prijzen cursusteksten beschikbaar op Blackboard)

Handboek
Leren recenserenVerplicht€ 15,00
 • Auteur: H. Invernizzi - T. de Jong
 • Uitgever: Coutinho
 • Editie: POD
 • ISBN-nr: 978-90-469-0139-7
 • Medium: Papier
 • Te koop via de verkoopdienst

Contacturen

Begeleide kennisverwerving16,00 uren
Kennisoverdracht12,00 uren
Zelfstudie56,00 uren

Begincompetenties

De student heeft de eindcompetenties van Cultuur I behaald.

Eindcompetenties

Informatie in correct Nederlands verwerken tot een publiceerbaar en/of uitzendbaar eindproduct, rekening houdend met de wetmatigheden en beperkingen van het medium, zoals tijd, volume, doel, journalistiek genre, format, doelgroep,… BS
OmschrijvingCategorie
een publiceerbaar of uitzendbaar journalistiek eindproduct maken rekening houdend met de wetmatigheden en beperkingen van het mediumBS
Minstens het Nederlands, Frans en Engels als werkinstrumenten gebruiken om efficiënt te communiceren en professioneel te functioneren in diverse journalistieke werksituaties. ALG,BG,BS
OmschrijvingCategorie
grammatica- en spellingregels correct toepassenBG
een vlotte en gepaste journalistieke stijl in het Nederlands hanterenBS
De deontologische code voor journalisten kennen, begrijpen en kritisch toepassen BS
OmschrijvingCategorie
oorspronkelijk (journalistiek) werk afleveren (=niet plagiëren)BS
Op teamgerichte, zelfstandige en ondernemende wijze functioneren, plannen en organiseren in een monomediale/multimediale/ crossmediale redactie, ook in professioneel moeilijke omstandigheden en in het zicht van deadlines. ALG,BS
OmschrijvingCategorie
door zichzelf en/of anderen opgelegde deadlines respecterenALG
Op basis van een brede algemene kennis nieuwsfeiten in een breed maatschappelijke en historische context plaatsen en duiden, en hun nieuwswaarde correct inschatten. ALG,BG,BS
OmschrijvingCategorie
basisbegrippen van geschiedenis, cultuur, binnen- en buitenlandse politiek, economie, (media)psychologie en (media)sociologie, verklaren en kaderenALG
Blijk geven van een duurzame leergierigheid en nieuwsgierigheid om actuele gebeurtenissen en nieuwsfeiten te volgen. ALG,BS
OmschrijvingCategorie
relevante en/of actuele informatie in functie van het uit te voeren werk op de voet volgenBS

Doelstellingen

De student kan de behandelde kunststromingen, kunstenaars, kunstuitingen en -technieken herkennen/benoemen/situeren/verklaren.
De student kan de behandelde culturele instellingen, organisaties, trends, mediavormen, etc. herkennen/benoemen/situeren/verklaren.
De student kan cultuuruitingen in de behandelde kunsttak analyseren, interpreteren, beoordelen en journalistiek vertalen.
De student kan een deskundige recensie schrijven over een opgelegde kunstuiting.
De student kan op een professionele manier cultuuronderwerpen en -thema's in eenvoudige en meer complexe (geschreven) journalistieke producten behandelen: verslag, recensie, portret, interview, analyse...

Leerinhouden

Je bestudeert (beknopt) de geschiedenis van geselecteerde kunstvormen (bv. muziek, theater...) en vergaart de nodige basiskennis om journalistiek met kunst in enge en cultuur in brede zin om te gaan. Je volgt de culturele actualiteit in de media op de voet. Je leert hoe je een goede recensie schrijft en een door sterke argumenten ondersteund, relevant standpunt formuleert.
Je schrijft eenvoudige en meer uitgebreide journalistieke stukken (portret, analyse, interview...) over culturele thema's, personen en gebeurtenissen. Je neemt deel aan culturele activiteiten en schrijft daarover journalistieke recensies of verslagen.

Evaluatie

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
januaripermanente evaluatie100,00schrijfopdrachten, (culturele) actua- en kennistoetsen
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
aug/septpermanente evaluatie70,00schrijfopdrachten
aug/septschriftelijk gesloten boek examen30,00Vervangend examen voor kennis- en actuatoetsen uit de eerste examenkans.
De student mag een voldoende cijfer voor het kennisdeel bij de eerste examenkans overdragen naar de tweede kans.

Evaluatie: voorwaarden

1. Aanwezigheid bij PE
Bij afwezigheid bewijst de student de geldigheid van zijn absentie via het campussecretariaat.
Maximaal aantal toegelaten ongewettigde afwezigheden bij PE: 1
Minimale aanwezigheid van 60% is vereist, ongeacht de aard en/of reden van de afwezigheid.
2. Deadline
Opdrachten worden ingeleverd vóór de gestelde deadline.
3. Plagiaat
Plagiaat is niet toegestaan.


Bij de herkansing in augustus vervangt een schriftelijk examen de kennis- en actuatoetsen uit de eerste examenkans.


Voor de herkansing in augustus vervangt een schriftelijk examen de kennistoetsen uit de eerste examenkans.

Evaluatie: gevolgen

1. Afwezigheid bij PE
De student die gewettigd afwezig was tijdens een PE vraagt meteen na zijn afwezigheid aan de betrokken lector een vervangende inhaaltest of -opdracht.
1 ongewettigde afwezigheid bij PE: =0 voor die opdracht.
2. Deadline
Opdrachten die niet vóór de gestelde deadline en/of niet conform de afspraken met de lector worden afgeleverd, worden geweigerd. Het cijfer voor de opdracht = 0.
3. Plagiaat
Bij het vaststellen van plagiaat wordt de opdracht geweigerd. Het cijfer voor de opdracht = 0. Bij betwisting wordt de deontologische adviescommissie samengeroepen, die een advies formuleert inzake de strafmaat.

Onderwijsvormen

 • W- Gastcollege
 • W- (Activerend) Hoorcollege
 • W- Werkcollege
 • W- Excursie

Volgtijdelijkheid

geslaagd of gedelibereerd voor 81JOU1019 Cultuurgeschiedenis en -redactie I.