Hogeschool PXL
Elfde-Liniestraat 24 - 3500 Hasselt
www.pxl.be
info@pxl.be
82TRM1030 Marketing in Toerisme6683/1293/1819/1/70
Studiegids

82TRM1030 Marketing in Toerisme

6683/1293/1819/1/70
Academiejaar 2018-19
Komt voor in:
 • Professionele bachelor in het toerisme en het recreatiemanagement, trajectschijf 2
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 4 studiepunten
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel is delibereerbaar onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Dit opleidingsonderdeel
 • mag enkel vervangen worden door een IDENTIEK opleidingsonderdeel aan een andere (buitenlandse) instelling.
 • maakt geen gebruik van een jury.
Men kan dit opleidingsonderdeel enkel mits aparte toelating volgen binnen een creditcontract.
Docenten: Metten Relinde
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 2

Studiemateriaal niet in de bookshop te koop: Verplicht

PowerPointvoorstellingen op Blackboard
Kenniscentrum van Toerisme Vlaanderen: www.toerismevlaanderen.be
E-newsletter voor toerisme en hospitality professionals: www.travel360.be
www.travelmedia.be
Artikels uit kranten, tijdschriften, vakliteratuur


Studiemateriaal niet in de bookshop te koop: Aanbevolen

Handboek

J. Vandenbroucke en A. Vande Vyvre, Actief commercieel beleid in de KMO, Standaard uitgeverij 2007.

Bookshop studiematerialen ( de vermelde prijzen zijn indicatief, prijzen cursusteksten beschikbaar op Blackboard)

Handboek
Marketing, de essentieVerplicht€ 59,95
 • Auteur: P. Kotler - G. Armstrong
 • Uitgever: Pearson Education
 • Editie: 14de editie
 • ISBN-nr: 978-90-430-3652-8
 • Medium: Papier
 • Te koop via de verkoopdienst

Contacturen

Begeleide kennisverwerving21,00 uren
Kennisoverdracht21,00 uren
Zelfstudie70,00 uren

Begincompetenties

Er zijn geen specifieke begincompetenties vereist.

Eindcompetenties

The tourism and leisure product designer and developer ALG,BG,BS
OmschrijvingCategorie
De beginnende professional kan de complexe en snel evoluerende toeristisch-recreatieve wereld op de voet volgen.ALG,BG,BS
The travel consultant ALG,BG,BS
OmschrijvingCategorie
De beginnende professional kan een marketingbeleid toepassen.ALG,BG,BS
The executive talent ALG,BG,BS
OmschrijvingCategorie
De beginnende professional kan methodes van strategische en organisatorische planning toepassen.ALG,BG,BS
De beginnende professional kan een analyse en segmentatie van de toeristisch-recreatieve markt uitvoeren.ALG,BG,BS
The quality manager ALG,BG,BS
OmschrijvingCategorie
De beginnende professional kan methodisch, betrouwbaar en zelfstandig zowel interne als externe analyses verwerken tot bruikbare informatie.ALG,BG,BS
Professional identity ALG,BG,BS
OmschrijvingCategorie
De beginnende professional kan relevante (beroepspecifieke) gegevens beheren.ALG,BG,BS

Doelstellingen

De student kan de bestudeerde begrippen, strategieën, principes en trends in eigen woorden uitleggen en gebruiken in de juiste context. Hij/zij kan de relaties tussen die begrippen, strategieën, principes en trends verklaren. Bovendien kan de student de  begrippen, strategieën, principes en trends transfereren naar de toeristisch-recreatieve markt: hij/zij kan de begrippen, strategieën, principes en trends in de toeristisch-recreatieve markt begrijpen, verklaren en implementeren.


Leerinhouden

Bedrijfs- en marketingstrategie
Marketingomgeving
Koopgedrag van consumenten en bedrijven
Marktsegmentatie, doelgroepbepaling, positionering
Producten, diensten en merkenstrategie
Prijsbeleid
Distributiebeleid
Marketingcommunicatie
SWOT-analyse, confrontatiematrix, opties

Begeleiding

Feedback bij leervorderingen

Evaluatie

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
junischriftelijk gesloten boek examen100,00
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
aug/septschriftelijk gesloten boek examen100,00

Evaluatie: voorwaarden

 

Onderwijsvormen

 • W- (Activerend) Hoorcollege
 • W- Werkcollege

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.