Hogeschool PXL
Elfde-Liniestraat 24 - 3500 Hasselt
www.pxl.be
info@pxl.be
81TRM1004 Toeristische Organisatie & Technieken 16983/1293/1819/1/85
Studiegids

81TRM1004 Toeristische Organisatie & Technieken 1

6983/1293/1819/1/85
Academiejaar 2018-19
Komt voor in:
 • Professionele bachelor in het toerisme en het recreatiemanagement, trajectschijf 1
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 5 studiepunten
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel is delibereerbaar onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Dit opleidingsonderdeel
 • mag enkel vervangen worden door een IDENTIEK opleidingsonderdeel aan een andere (buitenlandse) instelling.
 • maakt geen gebruik van een jury.
Aard: Gemengd (theorie & praktijk)
Men kan dit opleidingsonderdeel enkel mits aparte toelating volgen binnen een creditcontract.
Contractbeperking: Examencontracten kunnen enkel gevolgd worden mits afwijkende evaluatievormen e.d.m.
Coördinator: Van Boxstael Griet
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 2

Studiemateriaal niet in de bookshop te koop: Verplicht

Voorbeeldexamenvragen, samenvattende slides, ... zijn beschikbaar op BB.

Studiemateriaal niet in de bookshop te koop: Aanbevolen

Reiscatalogi, vergaderprogramma’s, documentenmapjes, hotellijsten, WES-statistieken, … Deze worden tijdens de hoorcolleges gebruikt ter illustratie van de theorie. Diverse websites van toeristische organisaties worden geraadpleegd, ter ondersteuning van de hoorcolleges.

Bookshop studiematerialen ( de vermelde prijzen zijn indicatief, prijzen cursusteksten beschikbaar op Blackboard)

Cursus
Toeristische Organisatie en Technieken 1Verplicht
 • Auteur: G. Van Boxstael
 • Uitgever: PXL
 • Medium: Papier
 • Te koop via de verkoopdienst

Contacturen

Begeleide kennisverwerving26,00 uren
Kennisoverdracht30,00 uren
Zelfstudie84,00 uren

Begincompetenties

Er is geen specifieke voorkennis vereist.

Eindcompetenties

The tourism and leisure product designer and developer ALG,BG,BS
OmschrijvingCategorie
De beginnende professional kan de complexe en snel evoluerende toeristisch-recreatieve wereld op de voet volgen.ALG,BG,BS
De beginnende professional kan toeristisch-recreatieve producten op de Belgische markt ontwikkelen.ALG,BG,BS
De beginnende professional kan alle prijscomponenten van toeristisch-recreatieve producten berekenen.ALG,BG,BS
The travel consultant ALG,BG,BS
OmschrijvingCategorie
De beginnende professional kan een toeristisch-recreatief product verkopen.ALG,BG,BS
De beginnende professional kan de relaties met klanten onderhouden.ALG,BG,BS
De beginnende professional kan een duurzaam (internationaal) (klanten)netwerk uitbouwen binnen en buiten de eigen organisatie ten behoeve van alle professionele activiteiten.ALG,BG,BS
De beginnende professional kan alle facetten van een toeristisch-recreatief product toelichten.ALG,BG,BS
De beginnende professional kan een marketingbeleid toepassen.ALG,BG,BS
The executive talent ALG,BG,BS
OmschrijvingCategorie
De beginnende professional kan methodes van strategische en organisatorische planning toepassen.ALG,BG,BS
De beginnende professional kan een analyse en segmentatie van de toeristisch-recreatieve markt uitvoeren.ALG,BG,BS
The quality manager ALG,BG,BS
OmschrijvingCategorie
De beginnende professional kan wetgeving en reglementeringen mbt tot het toerisme en recreatiemanagement interpreteren en toepassen in een (inter)nationale context.ALG,BG,BS
De beginnende professional kan het beleid van de organisatie kritisch analyseren.ALG,BG,BS
De beginnende professional kan methodisch, betrouwbaar en zelfstandig zowel interne als externe analyses verwerken tot bruikbare informatie.ALG,BG,BS
The Communicator and Teamplayer ALG,BG,BS
OmschrijvingCategorie
De beginnende professional kan teamgericht en loyaal samenwerken in een internationale, interculturele en/of multidisciplinaire beroepsomgeving.ALG,BG,BS
De beginnende professional kan de voornaamste communicatievormen en -technieken zowel mondeling als schriftelijk toepassen in minstens de 3 landstalen en in het Engels.ALG,BG,BS
Professional identity ALG,BG,BS
OmschrijvingCategorie
De beginnende professional kan de actuele gebeurtenissen, ontwikkelingen en maatschappelijke trends wereldwijd volgen.ALG,BG,BS
De beginnende professional kan relevante (beroepspecifieke) gegevens beheren.ALG,BG,BS
De beginnende professional kan zelfstandig de eigen administratie beheren.ALG,BG,BS
De beginnende professional kan vanuit ethische, deontologische en duurzaamheidsprincipes reflecteren en handelen.ALG,BG,BS

Doelstellingen

• De student kan alle accommodatievormen opsommen
• De student kan de rol van merken en ketens in de accommodatiesector evalueren
• De student kan de historische ontwikkeling van de accommodatiesector uitleggen
• De student kan de hedendaagse ontwikkelingen binnen de accommodatiesector duiden (integratie, franchise, ICT-innovatie, duurzaamheid)
• De student kan de functies van hotelpersoneel benoemen
• De student kan de verschillende soorten verblijfsformules opsommen
• De student kan de meerwaarde van het logiesdecreet uitleggen
• De student kan de soorten contracten tussen touroperators en hotels benoemen
• De student kan bezettingsgraden berekenen en interpreteren
• De student kan de eigenschappen en de structuur van de tussenpersonen in de toeristische distributiekolom benoemen
• De student kan de voordelen en de nadelen bij het gebruik maken van deze tussenpersonen beargumenteren
• De student kan de functies en de handelingen van reisagenten en touroperators uitleggen
• De student kan de fases bij het operationele touroperatingproces benoemen
• De student kan de statische gegevens nodig bij een marktanalyse becommentariëren
• De student kan een inkoopplan voor accommodatie opstellen a.d.h.v. de interne financiële analyse bij een touroperator
• De student kan de verkoopprijs van een pakketreis zelf opbouwen
• De student kan de belangrijkste belangenverenigingen van de toeristische sector benoemen
• De student kan de belangrijkste Vlaamse touroperators bij naam, specialisaties en geschiedenis opsommen
• De student kan een wervend klantengesprek voeren
• De student kan een slechtnieuwsgesprek voeren
• De student kan een bijzondere situatie juist inschatten (overboeking, klachten, faillissement)

Leerinhouden

We behandelen de toeristische leveranciers a.d.h.v. volgende thema's:
1. Accommodatie: verschillende soorten logiesvormen, samenwerkingsverbanden 
2. Touroperator: soorten reisorganisatie, functies, plannen, uitvoering, inkoper, distributie
3. Organisatie van een reisbureau: klantenbehoefte, reservatie, functies, klachten 
4. Reisdocumenten - douaneformaliteiten 

Alsook de inhoud van gastcolleges.

Begeleiding

Tijdens de les worden de voorbeeldexamenvragen besproken. Deze zijn samen met samenvattende slides en selfcheckvragen beschikbaar op BB. Er wordt een herhalingsles ingericht.

Evaluatie

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Buiten de examenperiodeintegrale kennistoets20,00
junischriftelijk gesloten boek examen70,00
Buiten de examenperiodegroepsopdracht met groepsbeoordeling10,00
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
aug/septschriftelijk gesloten boek examen100,00

Evaluatie: voorwaarden

-opdrachten inleveren (papers etc) / uitvoeren (presentaties, oefeningen etrc) op de gestelde deadline

Evaluatie: gevolgen

Indien de student ongewettigd afwezig is op een PE-moment (ongeacht of het al dan niet-inhaalbaar is), krijgt hij een 0 voor dit deel van de permanente evaluatie.
Indien de student gewettigd afwezig was tijdens een PE-moment en een evaluatiemoment wil inhalen, kan dit enkel op vraag van de student. De lector deelt -van zodra hij de vraag krijgt van de student- mee of het inhalen van de permanente evaluatie mogelijk is en indien de mogelijkheid bestaat, op welk tijdstip de evaluatie zal plaatsvinden. Indien het inhalen van de PE onmogelijk is of indien de student op het afgesproken inhaalmoment gewettigd afwezig is, krijgt de student een 0 voor deze permanente evaluatie.

Onderwijsvormen

 • W- (Activerend) Hoorcollege
 • W- Gastcollege
 • W- Groepsopdracht
 • W- Zelfstudie

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.