Hogeschool PXL
Elfde-Liniestraat 24 - 3500 Hasselt
www.pxl.be
info@pxl.be
83TRM1052 Toeristische Software6987/1293/1819/1/27
Studiegids

83TRM1052 Toeristische Software

6987/1293/1819/1/27
Academiejaar 2018-19
Komt voor in:
  • Professionele bachelor in het toerisme en het recreatiemanagement, trajectschijf 3
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel is delibereerbaar onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Dit opleidingsonderdeel
  • mag vervangen worden door een ANDER opleidingsonderdeel aan een andere (buitenlandse) instelling.
  • maakt geen gebruik van een jury.
Aard: Praktisch
Men kan dit opleidingsonderdeel enkel mits aparte toelating volgen binnen een creditcontract.
Coördinator: Van Boxstael Griet
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1

Studiemateriaal niet in de bookshop te koop: Verplicht

Cursus met opdrachten en oplossingen beschikbaar op BB.

Contacturen

Begeleide kennisverwerving34,00 uren
Kennisoverdracht8,00 uren
Zelfstudie42,00 uren

Begincompetenties

Je hebt een goed beeld van de verschillende spelers op het toeristisch-recreatieve veld.

Je beheerst de eindcompetenties van de opleidingsonderdelen Praktijk 3 en Praktijk 4 en van Toeristische Organisatie & Technieken 2 en Toeristische Organisatie en Technieken 3.

Eindcompetenties

The tourism and leisure product designer and developer ALG,BG,BS
OmschrijvingCategorie
De beginnende professional kan de complexe en snel evoluerende toeristisch-recreatieve wereld op de voet volgen.ALG,BG,BS
De beginnende professional kan toeristisch-recreatieve producten op de Belgische markt ontwikkelen.ALG,BG,BS
De beginnende professional kan alle prijscomponenten van toeristisch-recreatieve producten berekenen.ALG,BG,BS
The travel consultant ALG,BG,BS
OmschrijvingCategorie
De beginnende professional kan een toeristisch-recreatief product verkopen.ALG,BG,BS
De beginnende professional kan de relaties met klanten onderhouden.ALG,BG,BS
De beginnende professional kan een aantal courante data en (centrale) reserveringssystemen voor reizen en verzekeringen gebruiken.ALG,BG,BS
The quality manager ALG,BG,BS
OmschrijvingCategorie
De beginnende professional kan wetgeving en reglementeringen mbt tot het toerisme en recreatiemanagement interpreteren en toepassen in een (inter)nationale context.ALG,BG,BS
The Communicator and Teamplayer ALG,BG,BS
OmschrijvingCategorie
De beginnende professional kan de voornaamste communicatievormen en -technieken zowel mondeling als schriftelijk toepassen in minstens de 3 landstalen en in het Engels.ALG,BG,BS
Professional identity ALG,BG,BS
OmschrijvingCategorie
De beginnende professional kan de actuele gebeurtenissen, ontwikkelingen en maatschappelijke trends wereldwijd volgen.ALG,BG,BS
De beginnende professional kan relevante (beroepspecifieke) gegevens beheren.ALG,BG,BS
De beginnende professional kan het eigen functioneren bijsturen op basis van kritische reflectie en in functie van de organisatie.ALG,BG,BS
De beginnende professional kan zelfstandig de eigen administratie beheren.ALG,BG,BS

Doelstellingen

De student kan reserveringen in BTN4U maken.
De student kan informatie opzoeken in Amadeus.
De student kan PNR's maken in Amadeus.
De student kan PNR's pricen.

De student kan tevens enkele veelgebruikte software systemen toelichten (Sirius, Euram, @tlantis, Servico ...)

Leerinhouden

We verdiepen onze kennis van diverse CRS-en en andere tools die gebruikt worden in de toeristische sector.

BTN4U: reservaties maken en opvolgen.

Amadeus - Command Page -Basic Course
- Informatie pagina's
- Coderen - decoderen
- Timatic
- Availability
- Boeken van seats
- Bouwen van PNR's: verplichte en optionele velden
- Wijzigen van PNR's
- Fare quotes
- Informative pricing

Indien de mogelijkheid zich voordoet, nodigen we vakmensen uit om een opleiding te komen verzorgen in specifieke toeristische reservatiesystemen. Deze opleidingen zijn verplicht en eindigen in een korte test om je kennis te meten.

Begeleiding

Zelftoetsen en samenvattende slides op Blackboard.

Evaluatie

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Buiten de examenperiodepermanente evaluatie30,00BTN4U
Buiten de examenperiodepermanente evaluatie70,00Amadeus
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
aug/septschriftelijk open boek laptop (met internettoegang)100,00

Evaluatie: voorwaarden

Je kan de aangeleerde toeristisch en algemene softwarepakketten binnen een gegeven tijdslimiet gebruiken. 
Het maximum aantal toegelaten ongewettigde afwezigheden tijdens P.E.-momenten is 0 en mag niet overschreden worden.

Evaluatie: gevolgen

Indien de student ongewettigd afwezig is op een PE-moment krijgt hij een niet-deelgenomen voor het hele opleidingsonderdeel.
Indien de student gewettigd afwezig was tijdens een PE-moment en een evaluatiemoment wil inhalen, kan dit enkel op vraag van de student. De lector deelt -van zodra hij de vraag krijgt van de student- mee of het inhalen van de permanente evaluatie mogelijk is en indien de mogelijkheid bestaat, op welk tijdstip de evaluatie zal plaatsvinden. Indien het inhalen van de PE onmogelijk is of indien de student op het afgesproken inhaalmoment gewettigd afwezig is, krijgt de student een 0 voor deze permanente evaluatie.

Onderwijsvormen

  • W- Interactie-/responsiecollege
  • W- Gastcollege

Volgtijdelijkheid

geslaagd of gedelibereerd voor 82TRM1120 Tourism Professionals 1 EN geslaagd of gedelibereerd voor 82TRM1130 Tourism Professionals 2 EN geslaagd of gedelibereerd voor 82TRM1037 Toeristische Organisatie & Technieken 2 EN geslaagd of gedelibereerd voor 82TRM1070 Toeristische Organisatie & Technieken3.