Hogeschool PXL
Elfde-Liniestraat 24 - 3500 Hasselt
www.pxl.be
info@pxl.be
81TRM1002 Wetgeving in Toerisme8511/1293/1819/1/45
Studiegids

81TRM1002 Wetgeving in Toerisme

8511/1293/1819/1/45
Academiejaar 2018-19
Komt voor in:
  • Professionele bachelor in het toerisme en het recreatiemanagement, trajectschijf 1
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 4 studiepunten
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel is delibereerbaar onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Dit opleidingsonderdeel
  • mag enkel vervangen worden door een IDENTIEK opleidingsonderdeel aan een andere (buitenlandse) instelling.
  • maakt geen gebruik van een jury.
Men kan dit opleidingsonderdeel enkel mits aparte toelating volgen binnen een creditcontract.
Docenten: Poets Annita
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1

Studiemateriaal niet in de bookshop te koop: Verplicht

Cursus en relevante wetgeving wordt ter beschikking gesteld op Blackboard

Contacturen

Begeleide kennisverwerving14,00 uren
Kennisoverdracht42,00 uren
Zelfstudie56,00 uren

Begincompetenties

Er zijn geen begincompetenties vereist.

Eindcompetenties

The tourism and leisure product designer and developer ALG,BG,BS
OmschrijvingCategorie
De beginnende professional kan toeristisch-recreatieve producten op de Belgische markt ontwikkelen.ALG,BG,BS
The travel consultant ALG,BG,BS
OmschrijvingCategorie
De beginnende professional kan een duurzaam (internationaal) (klanten)netwerk uitbouwen binnen en buiten de eigen organisatie ten behoeve van alle professionele activiteiten.ALG,BG,BS
The quality manager ALG,BG,BS
OmschrijvingCategorie
De beginnende professional kan wetgeving en reglementeringen mbt tot het toerisme en recreatiemanagement interpreteren en toepassen in een (inter)nationale context.ALG,BG,BS
Professional identity ALG,BG,BS
OmschrijvingCategorie
De beginnende professional kan relevante (beroepspecifieke) gegevens beheren.ALG,BG,BS
De beginnende professional kan het eigen functioneren bijsturen op basis van kritische reflectie en in functie van de organisatie.ALG,BG,BS

Doelstellingen

De student kan:
-op een creatieve manier oplossingen bedenken voor inhoudelijke rechtsproblemen
-wetgeving en reglementeringen m.b.t. tot het toerisme en recreatiemanagement opzoeken, interpreteren en toepassen in een (inter)nationale context en dit op een kritische manier
-een duidelijke juridische probleemstelling definiëren, analyseren, beschrijven hoe hij via project/onderzoek tot een oplossing komt en omschrijven welke kennis hem ontbreekt om het probleem te helpen oplossen
-juridische kennis herkennen en in eigen woorden omschrijven

Leerinhouden

I. Algemeen :

- Inleiding tot het recht

- Verbintenissenrecht

- courante contracten

- Marktpraktijken en consumentenbescherming

 

II. Reisrecht :

- Reiscontracten

- geschillencommissie reizen

- Vervoerscontracten

- Hotelcontracten

 

Evaluatie

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
januarischriftelijk gesloten boek examen100,00
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
aug/septschriftelijk gesloten boek examen100,00

Onderwijsvormen

  • W- (Activerend) Hoorcollege
  • W- Werkcollege

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.