Hogeschool PXL
Elfde-Liniestraat 24 - 3500 Hasselt
www.pxl.be
info@pxl.be
82TRM1037 Toeristische Organisatie & Technieken 26986/1293/1819/1/90
Studiegids

82TRM1037 Toeristische Organisatie & Technieken 2

6986/1293/1819/1/90
Academiejaar 2018-19
Komt voor in:
 • Professionele bachelor in het toerisme en het recreatiemanagement, trajectschijf 2
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel is delibereerbaar onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Dit opleidingsonderdeel
 • mag vervangen worden door een ANDER opleidingsonderdeel aan een andere (buitenlandse) instelling.
 • maakt geen gebruik van een jury.
Aard: Gemengd (theorie & praktijk)
Men kan dit opleidingsonderdeel enkel mits aparte toelating volgen binnen een creditcontract.
Contractbeperking: Examencontracten kunnen enkel gevolgd worden mits afwijkende evaluatievormen e.d.m.
Docenten: Van Boxstael Griet
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1

Bookshop studiematerialen ( de vermelde prijzen zijn indicatief, prijzen cursusteksten beschikbaar op Blackboard)

Cursus
Toeristische Organisatie en Technieken 2Verplicht
 • Auteur: G. Van Boxstael
 • Uitgever: PXL
 • Medium: Papier
 • Te koop via de verkoopdienst

Contacturen

Begeleide kennisverwerving14,00 uren
Kennisoverdracht28,00 uren
Zelfstudie42,00 uren

Begincompetenties

Je bezit de eindcompetenties van de OLODS Inleiding tot het toerisme, Toeristische Organisatie & Technieken 1 .

Eindcompetenties

The tourism and leisure product designer and developer ALG,BG,BS
OmschrijvingCategorie
De beginnende professional kan de complexe en snel evoluerende toeristisch-recreatieve wereld op de voet volgen.ALG,BG,BS
De beginnende professional kan toeristisch-recreatieve producten op de Belgische markt ontwikkelen.ALG,BG,BS
De beginnende professional kan alle prijscomponenten van toeristisch-recreatieve producten berekenen.ALG,BG,BS
The travel consultant ALG,BG,BS
OmschrijvingCategorie
De beginnende professional kan een toeristisch-recreatief product verkopen.ALG,BG,BS
De beginnende professional kan alle facetten van een toeristisch-recreatief product toelichten.ALG,BG,BS
The quality manager ALG,BG,BS
OmschrijvingCategorie
De beginnende professional kan wetgeving en reglementeringen mbt tot het toerisme en recreatiemanagement interpreteren en toepassen in een (inter)nationale context.ALG,BG,BS
Professional identity ALG,BG,BS
OmschrijvingCategorie
De beginnende professional kan de actuele gebeurtenissen, ontwikkelingen en maatschappelijke trends wereldwijd volgen.ALG,BG,BS
De beginnende professional kan relevante (beroepspecifieke) gegevens beheren.ALG,BG,BS

Doelstellingen

De student kan uitleggen dat:
- transport een essentiële component van het toeristisch product is;
- dat deze component op te delen is in: transit, plaatselijk transport, als attractie. Voor ieder van deze kan de student het belang en vormen duiden;
De student kan de 4 basiscomponenten van het transportsysteem benoemen en beschrijven.
De student kan de historisch ontwikkeling van de diverse transportmiddelen en de relatie ervan met het toerisme construeren.
De student kan de diverse transportmodi en bezoekerstypen koppelen aan de diverse producttypen.
De student kan de politieke invloed op toeristisch transport beschrijven en herkennen.
De student kan de toekomstige trends inzake toeristisch transport beschrijven en herkennen.

De student kan de gebruikte transportmiddelen (aandeel en evolutie) op de Belgische vakantiemarkt rangschikken en omschrijven.
De student kan voor de auto als toeristisch transportmiddel de voor- en nadelen verwoorden.

De student kan voor de huurauto als toeristisch tranportmiddel:
- uitleggen hoe de reservatie gebeurt;
- de diverse categorieën duiden;
- het verschil autoverhuurder - autobroker formuleren;
- alle kosten verklaren;
- de diverse verzekeringen uitleggen.
De student kan voor de motorhome als toeristisch transportmiddel, de belangrijkste aspecten bespreken.

De student kan voor de autocar als toeristisch transportmiddel:
- de historische ontwikkeling contrueren;
- de classificatie uitleggen;
- de wetgeving inzake rij- en rusttijden toepassen;
- de typen autocars onderscheiden;
- de samenstelling van de deelnemersgroepen aan autocarreizen, herkennen;
- de soorten autocarreizen en de kenmerken ervan, opnoemen;
- verkoopargumenten formuleren;
- de kenmerken van kwaliteitsvolle autocarreizen benoemen.

De student kan voor de trein als toeristisch transportmiddel:
- de structuur en de evolutie van de NMBS verwoorden;
- het aanbod, de prijssystemen, prijsstructuur en de kenmerken van de verschillende hogesnelheidstreinen (Thalys, Eurostar, ICE, etc.) beschrijven;
- het aanbod aan belangrijke toeristische treinproducten wereldwijd beschrijven.

De student kan het cruisen als toeristisch product benoemen voor wat betreft de volgende aspecten:
- de evolutie van het fenomeen cruisen;
- de huidige situatie en belang;
- de hiërarchische structuur van de cruisewereld;
- het cruise-aanbod.

De student kan de cruisebestemmingen wereldwijd uitvoerig bespreken.
De student kan het aanbod aan riviercruises wereldwijd opnoemen.
De student kan diverse ferrytypen beschrijven.
De student kan de voornaamste cruisemaatschappijen opsommen.

Leerinhouden

Transport: een algemeen kader
- transport als component van het toeristisch product
- componenten van het transportsysteem
- analyse van de competitie
- politieke invloed op toeristisch transport
- toekomstige trends

Deel 1: vervoer over de weg
- de auto / de huurauto
- de autocar

Deel 2 : vervoer over water
- cruisen vandaag
- cruisebestemmingen
- verkopen en boeken van cruises

Deel 3: vervoer over het spoor
- reis naar het verleden
- cijfers
- trein en toerisme
- structuur van de NMBS
- feiten
- projecten
- Rail versus Air
- hogesnelheidstreinen: Thalys, Eurostar, ICE.
- toeristische treinproducten wereldwijdPrijsberekening (huurauto's, autocar, all inclusive reizen)

Verzekering (annulatie en reisbijstandsverzekering)


Deze onderwerpen worden aangevuld met krantenartikels, newsletters en presentaties van gastsprekers. De inhoud hiervan is ook onderwerp van het examen

Evaluatie

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
januarischriftelijk gesloten boek examen70,00
Buiten de examenperiodepermanente evaluatie30,00
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
aug/septschriftelijk gesloten boek examen100,00

Evaluatie: voorwaarden

Elke afwezigheid tijdens PE-momenten dient gewettigd te worden.

Evaluatie: gevolgen

Indien de student de opdracht niet uitvoert / aflevert tegen de via het leerplatform meegedeelde datum en volgens de richtlijnen die via het leerplatform worden meegedeeld komt hij niet in aanmerking voor een beoordeling hiervoor en krijgt hij een 0 op deze opdracht.

Indien een student ongewettigd afwezig is tijdens een PE-moment, krijgt hij een 0 voor deze PE. Indien een student gewettigd afwezig is tijdens een PE-moment, kan de student deze PE inhalen op een moment, bepaald door de lector.

Voor het examen gelden de bepalingen opgenomen in het OER.

Onderwijsvormen

 • W- Gastcollege
 • W- Onderwijsleergesprek
 • W- Studiereis
 • W- Zelfstudie

Volgtijdelijkheid

geslaagd of gedelibereerd voor 81TRM1003 Inleiding tot het toerisme EN geslaagd of gedelibereerd voor 81TRM1004 Toeristische Organisatie & Technieken 1.