Hogeschool PXL
Elfde-Liniestraat 24 - 3500 Hasselt
www.pxl.be
info@pxl.be
82TRM1070 Toeristische Organisatie & Technieken38535/1293/1819/1/85
Studiegids

82TRM1070 Toeristische Organisatie & Technieken3

8535/1293/1819/1/85
Academiejaar 2018-19
Komt voor in:
 • Professionele bachelor in het toerisme en het recreatiemanagement, trajectschijf 2
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 4 studiepunten
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel is delibereerbaar onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Dit opleidingsonderdeel
 • mag vervangen worden door een ANDER opleidingsonderdeel aan een andere (buitenlandse) instelling.
 • maakt geen gebruik van een jury.
Aard: Gemengd (theorie & praktijk)
Men kan dit opleidingsonderdeel enkel mits aparte toelating volgen binnen een creditcontract.
Contractbeperking: Examencontracten kunnen enkel gevolgd worden mits afwijkende evaluatievormen e.d.m.
Docenten: Van Boxstael Griet
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 2

Bookshop studiematerialen ( de vermelde prijzen zijn indicatief, prijzen cursusteksten beschikbaar op Blackboard)

Cursus
Toeristische Organisatie en Technieken 3Verplicht
 • Auteur: G. Van Boxstael
 • Uitgever: PXL
 • Medium: Papier
 • Te koop via de verkoopdienst
Handboek
De zakenreizigerVerplicht€ 64,88
 • Auteur: W. ter Steege
 • Uitgever: Eburon Delft
 • Editie: 2019
 • ISBN-nr: 978-94-630-1240-9
 • Medium: Papier
 • Te koop via de verkoopdienst

Contacturen

Begeleide kennisverwerving14,00 uren
Kennisoverdracht28,00 uren
Zelfstudie70,00 uren

Begincompetenties

Je bezit de eindcompetenties van de OLODs Inleiding tot het Toerisme, Toeristische Organisatie & Technieken 1.

Eindcompetenties

The tourism and leisure product designer and developer ALG,BG,BS
OmschrijvingCategorie
De beginnende professional kan de complexe en snel evoluerende toeristisch-recreatieve wereld op de voet volgen.ALG,BG,BS
De beginnende professional kan toeristisch-recreatieve producten op de Belgische markt ontwikkelen.ALG,BG,BS
De beginnende professional kan alle prijscomponenten van toeristisch-recreatieve producten berekenen.ALG,BG,BS
The travel consultant ALG,BG,BS
OmschrijvingCategorie
De beginnende professional kan een toeristisch-recreatief product verkopen.ALG,BG,BS
De beginnende professional kan alle facetten van een toeristisch-recreatief product toelichten.ALG,BG,BS
The quality manager ALG,BG,BS
OmschrijvingCategorie
De beginnende professional kan wetgeving en reglementeringen mbt tot het toerisme en recreatiemanagement interpreteren en toepassen in een (inter)nationale context.ALG,BG,BS
Professional identity ALG,BG,BS
OmschrijvingCategorie
De beginnende professional kan de actuele gebeurtenissen, ontwikkelingen en maatschappelijke trends wereldwijd volgen.ALG,BG,BS
De beginnende professional kan relevante (beroepspecifieke) gegevens beheren.ALG,BG,BS

Doelstellingen

De student doorgrondt het luchttransport als toeristisch transportmiddel in al zijn aspecten zeer grondig. Hierbij kan de student:
- de evolutie van de burgerluchtvaart helder verwoorden;
- het onderscheid tussen de diverse luchtvaartmaatschappijen (charter, low cost, full service) en hun kenmerken aangeven;
- een ranking opmaken van de reguliere luchtvaartmaatschappijen en luchthavens wereldwijd;
- de diverse organisaties inzake burgerluchtvaart bespreken;
- de afspraken die door deze organisaties werden gemaakt, verduidelijken;
- de belangrijkste vliegtuigtypen opsommen;
- de configuratie van een vliegtuig bespreken;
- de luchthavens van België bespreken;
- de verschillende stappen van een incheckprocedure construeren;
- de gangbare bagageregelingen toepassen;
- de distributiekanalen van luchtvaarttickets bespreken;
- de allianties in de luchtvaartsector (evolutie, doel, leden, voordelen) identificeren.

De student kan, wat betreft luchtvaarttopografie:
- de IATA-area's en IATA-subarea's benoemen en toepassen;
- de IATA-codes van de voornaamste steden en luchthavens wereldwijd decoderen;
- de voornaamste steden en luchthavens wereldwijd coderen, benoemen en aanduiden op blinde kaarten.

De student kan tijdsverschillen en de reisduur van reisschema's berekenen.
De student begrijpt de informatie aangeboden in een OAG-guide en TIM en toepassen.
De student kan alle elementen van een vliegtuigticket of MCO lezen en verklaren en dit zowel voor een papieren als een elektronisch document.
De student kan een vliegtuigticket invullen.
De student kan het tarief van een vliegtuigreis volgens het mileage systeem, berekenen. Hiervoor kan de student de verschillende stappen zoals voorgeschreven door IATA correct toepassen en dit voor zowel One way trips als voor Round en Circle Trips en Open Jaws.


Leerinhouden

transport: luchtvaart

- inleiding
- luchtvaartmaatschappijen
- organisaties
- vliegtuigen, vliegvelden en vliegen
- luchtvaarttopografie
- handboeken luchtvaart
- ticketing
- tarificatie normal fares
- taxes, fees and charges
- special fares

Deze inhoud wordt aangevuld met artikels uit vaktijdschriften en kranten die tijdens de lessen besproken worden. Verder worden specialisten uitgenodigd om bepaalde aspecten verder uit te diepen. Zowel deze artikels als deze uiteenzettingen vormen onderdeel van de leerstof.

Evaluatie

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Buiten de examenperiodevaardigheidstoets50,00
juniintegrale kennistoets50,00
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
aug/septschriftelijk gesloten boek examen100,00

Evaluatie: voorwaarden

Elke opdracht die aan bod komt, moet de student uitvoeren en/of afleveren tegen de via het leerplatform meegedeelde datum en volgens de richtlijnen die via het leerplatform worden meegedeeld, om in aanmerking te komen voor een beoordeling.

De student wordt verondersteld aanwezig te zijn tijdens de contacturen. Hij dient elke afwezigheid tijdens de PE-momenten te wettigen. Enkel een student(e) met gewettigde afwezigheid kan in aanmerking komen voor een inhaalmoment.

Evaluatie: gevolgen

Indien de student de opdracht niet uitvoert / aflevert tegen de via het leerplatform meegedeelde datum en volgens de richtlijnen die via het leerplatform worden meegedeeld komt hij niet in aanmerking voor een beoordeling hiervoor en krijgt hij een 0 op deze opdracht.

Indien een student ongewettigd afwezig is tijdens een PE-moment, krijgt hij een 0 voor deze PE. Indien een student gewettigd afwezig is tijdens een PE-moment, kan de student deze PE inhalen op een moment, bepaald door de lector.

Voor het examen gelden de bepalingen opgenomen in het OER.

Onderwijsvormen

 • W- (Activerend) Hoorcollege
 • W- Gastcollege

Volgtijdelijkheid

geslaagd of gedelibereerd voor 81TRM1003 Inleiding tot het toerisme EN geslaagd of gedelibereerd voor 81TRM1004 Toeristische Organisatie & Technieken 1.