Hogeschool PXL
Elfde-Liniestraat 24 - 3500 Hasselt
www.pxl.be
info@pxl.be
81TRM1070 Destinations 111590/1293/1819/1/68
Studiegids

81TRM1070 Destinations 1

11590/1293/1819/1/68
Academiejaar 2018-19
Komt voor in:
 • Professionele bachelor in het toerisme en het recreatiemanagement, trajectschijf 1
  Opleidingseenheid:
  • Kennis van de wereld
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 5 studiepunten
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel is delibereerbaar onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Dit opleidingsonderdeel
 • mag enkel vervangen worden door een IDENTIEK opleidingsonderdeel aan een andere (buitenlandse) instelling.
 • maakt geen gebruik van een jury.
Aard: Theoretisch
Men kan dit opleidingsonderdeel enkel mits aparte toelating volgen binnen een creditcontract.
Contractbeperking: Examencontracten kunnen enkel gevolgd worden mits afwijkende evaluatievormen e.d.m.
Docenten: Van Boxstael Griet
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1

Studiemateriaal niet in de bookshop te koop: Verplicht

Cursus en (informatie over) ander leermateriaal zal ter beschikking gesteld worden via Blackboard.

Bookshop studiematerialen ( de vermelde prijzen zijn indicatief, prijzen cursusteksten beschikbaar op Blackboard)

Handboek
Atlas van de algemene en Belgische geschiedenisVerplicht€ 46,20
 • Auteur: F. Hayt, e.a.
 • Uitgever: Van In Lier
 • Editie: 2015
 • ISBN-nr: 978-90-306-7544-0
 • Medium: Papier
 • Te koop via de verkoopdienst
 • Opmerking: meest recente versie

Contacturen

Begeleide kennisverwerving6,00 uren
Kennisoverdracht50,00 uren
Zelfstudie84,00 uren

Begincompetenties

De eindtermen van het secundair onderwijs gelden als begincompetenties voor dit opleidingsonderdeel.

Eindcompetenties

The tourism and leisure product designer and developer ALG,BG,BS
OmschrijvingCategorie
De beginnende professional kan de complexe en snel evoluerende toeristisch-recreatieve wereld op de voet volgen.ALG,BG,BS
De beginnende professional kan toeristisch-recreatieve producten op de Belgische markt ontwikkelen.ALG,BG,BS
The travel consultant ALG,BG,BS
OmschrijvingCategorie
De beginnende professional kan alle facetten van een toeristisch-recreatief product toelichten.ALG,BG,BS
The executive talent ALG,BG,BS
OmschrijvingCategorie
De beginnende professional kan een analyse en segmentatie van de toeristisch-recreatieve markt uitvoeren.ALG,BG,BS
The quality manager ALG,BG,BS
OmschrijvingCategorie
De beginnende professional kan methodisch, betrouwbaar en zelfstandig zowel interne als externe analyses verwerken tot bruikbare informatie.ALG,BG,BS
The Communicator and Teamplayer ALG,BG,BS
OmschrijvingCategorie
De beginnende professional kan teamgericht en loyaal samenwerken in een internationale, interculturele en/of multidisciplinaire beroepsomgeving.ALG,BG,BS
De beginnende professional kan de voornaamste communicatievormen en -technieken zowel mondeling als schriftelijk toepassen in minstens de 3 landstalen en in het Engels.ALG,BG,BS
Professional identity ALG,BG,BS
OmschrijvingCategorie
De beginnende professional kan de actuele gebeurtenissen, ontwikkelingen en maatschappelijke trends wereldwijd volgen.ALG,BG,BS

Doelstellingen

Studenten kunnen de componenten van Europese toeristische bestemmingen en de dynamieken tussen deze componenten bespreken en situeren in tijd en ruimte. Verder kunnen zij conclusies trekken met betrekking tot de toeristische aantrekkelijkheid van deze bestemmingen. 

Leerinhouden

In dit opleidingsonderdeel worden toeristische bestemmingen in Europa toegelicht. Eerst wordt een analyse gemaakt van wat een toeristische bestemming is. Vervolgens wordt dieper ingegaan op de fysische en de cultuurhistorische attractiefactoren van toeristische bestemmingen in Europa.

De cursus is opgebouwd vanuit bestemmingen. Per bestemming worden de toeristische componenten (toeristische vraag, toeristisch aanbod: fysische en cultuurhistorische attractiefactoren, infrastructuur, gastvrijheid, evenementen, mix van activiteiten, recreatiemogelijkheden, maatschappelijke verbanden) en de onderlinge dynamiek tussen deze componenten besproken.

Begeleiding

De studenten krijgen feedback op de door hen gemaakte opdrachten. Bijkomende leermaterialen (presentaties, weblinks, ....) zijn raadpleegbaar op Blackboard.

Evaluatie

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Buiten de examenperiodegroepsopdracht met individuele beoordeling20,00Groepswerk: bespreking van de componenten van een toeristische bestemming a.d.h.v. een toeristische infomap. Op basis van deze infomap wordt een individuele toets afgelegd.
januarischriftelijk gesloten boek examen50,00Gesloten boek examen met focus op kennis van de bestemmingen en van de dynamiek tussen de componenten van de bestemmingen
Buiten de examenperiodeintegrale kennistoets30,00individuele test (gesloten boek-vorm)
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
aug/septschriftelijk gesloten boek examen100,00Gesloten boek examen met focus op kennis van de bestemmingen en van de dynamiek tussen de componenten van de bestemmingen (100%)

Evaluatie: voorwaarden

De student moet elke opdracht die in Destinations1 aan bod komt, uitvoeren en/of afleveren tegen de via het leerplatform meegedeelde datum en volgens de richtlijnen die via het leerplatform worden meegedeeld, om in aanmerking te komen voor een beoordeling.

De student dient elke afwezigheid tijdens PE-momenten te wettigen.

De student houdt zich strikt aan de regels m.b.t. het auteursrecht (plagiaat)

Evaluatie: gevolgen

Indien de student de opdracht niet uitvoert / aflevert tegen de via het leerplatform meegedeelde datum en volgens de richtlijnen die via het leerplatform worden meegedeeld komt hij niet in aanmerking voor een beoordeling hiervoor en krijgt hij een 0 op deze opdracht.

Indien een student ongewettigd afwezig is tijdens een PE-moment, krijgt hij een 0 voor deze PE. Indien een student gewettigd afwezig is tijdens een PE-moment, kan de student deze PE inhalen op een moment, bepaald door de lector.

Voor het examen gelden de bepalingen opgenomen in het OER.

Onderwijsvormen

 • W- Excursie
 • W- (Activerend) Hoorcollege
 • W- Interactie-/responsiecollege
 • W- Gastcollege
 • W- Groepsopdracht
 • W- Onderwijsleergesprek
 • W- Portfolio
 • W- Zelfstudie
 • O- Blended learning

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.