Hogeschool PXL
Elfde-Liniestraat 24 - 3500 Hasselt
www.pxl.be
info@pxl.be
81TRM1080 Destinations 211591/1293/1819/1/05
Studiegids

81TRM1080 Destinations 2

11591/1293/1819/1/05
Academiejaar 2018-19
Komt voor in:
  • Professionele bachelor in het toerisme en het recreatiemanagement, trajectschijf 1
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 6 studiepunten
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel is delibereerbaar onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Dit opleidingsonderdeel
  • mag enkel vervangen worden door een IDENTIEK opleidingsonderdeel aan een andere (buitenlandse) instelling.
  • maakt geen gebruik van een jury.
Men kan dit opleidingsonderdeel enkel mits aparte toelating volgen binnen een creditcontract.
Contractbeperking: Examencontracten kunnen enkel gevolgd worden mits afwijkende evaluatievormen e.d.m.
Docenten: Vos Katleen
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 2

Studiemateriaal niet in de bookshop te koop: Verplicht

Studiematerialen (presentaties, weblinks, teksten, ....) en informatie over studiematerialen worden aangeboden op Blackboard

Contacturen

Begeleide kennisverwerving6,00 uren
Kennisoverdracht50,00 uren
Zelfstudie112,00 uren

Begincompetenties

De eindtermen secundair onderwijs, samen met de basisnoties van Destinations 1, zijn de begincompetenties van Destinations 2.

Eindcompetenties

The tourism and leisure product designer and developer ALG,BG,BS
OmschrijvingCategorie
De beginnende professional kan de complexe en snel evoluerende toeristisch-recreatieve wereld op de voet volgen.ALG,BG,BS
De beginnende professional kan toeristisch-recreatieve producten op de Belgische markt ontwikkelen.ALG,BG,BS
The travel consultant ALG,BG,BS
OmschrijvingCategorie
De beginnende professional kan alle facetten van een toeristisch-recreatief product toelichten.ALG,BG,BS
The executive talent ALG,BG,BS
OmschrijvingCategorie
De beginnende professional kan een analyse en segmentatie van de toeristisch-recreatieve markt uitvoeren.ALG,BG,BS
The quality manager ALG,BG,BS
OmschrijvingCategorie
De beginnende professional kan methodisch, betrouwbaar en zelfstandig zowel interne als externe analyses verwerken tot bruikbare informatie.ALG,BG,BS
The Communicator and Teamplayer ALG,BG,BS
OmschrijvingCategorie
De beginnende professional kan teamgericht en loyaal samenwerken in een internationale, interculturele en/of multidisciplinaire beroepsomgeving.ALG,BG,BS
De beginnende professional kan de voornaamste communicatievormen en -technieken zowel mondeling als schriftelijk toepassen in minstens de 3 landstalen en in het Engels.ALG,BG,BS
Professional identity ALG,BG,BS
OmschrijvingCategorie
De beginnende professional kan de actuele gebeurtenissen, ontwikkelingen en maatschappelijke trends wereldwijd volgen.ALG,BG,BS

Doelstellingen

Studenten kunnen de componenten van Europese toeristische bestemmingen en de dynamieken tussen deze componenten bespreken en situeren in tijd en ruimte. Verder kunnen zij conclusies trekken over de toeristische aantrekkelijkheid van deze bestemmingen.

Studenten kunnen vertrekkende van een toeristische vraag/thema Europese bestemmingen selecteren, beschrijven en beargumenteren om op te nemen als toeristisch product.

Leerinhouden

In dit opleidingsonderdeel worden Europese bestemmingen geanalyseerd qua toeristische vraag en toeristisch aanbod (toeristische attractiefactoren). Eveneens wordt de toeristische organisatie van de bestemmingen beknopt besproken. 

Per bestemming worden de toeristische componenten besproken (toeristische vraag, toeristisch aanbod: fysische en cultuurhistorische attractiefactoren, infrastructuur, mobiliteit, gastvrijheid, evenementen, mix van activiteiten, recreatiemogelijkheden, maatschappelijke verbanden) en de onderlinge dynamiek tussen deze factoren.

Begeleiding

Studenten krijgen feedback over hun vorderingen doorheen het hele semester, in het bijzonder na het inleveren van opdrachten.

Evaluatie

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
junischriftelijk gesloten boek examen70,00Gesloten boek examen met focus op kennis van en dynamiek tussen de componenten van de toeristische bestemmingen.
Buiten de examenperiodegroepsopdracht met groepsbeoordeling10,00
Buiten de examenperiodeintegrale kennistoets20,00
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
aug/septschriftelijk gesloten boek examen100,00Gesloten boek examen met focus op kennis van en dynamiek tussen de componenten van de toeristische bestemmingen.

Evaluatie: voorwaarden

De student moet elke opdracht die in Destinations 2 aan bod komt, uitvoeren en/of afleveren tegen de via het leerplatform meegedeelde datum en volgens de richtlijnen die via het leerplatform worden meegedeeld, om in aanmerking te komen voor een beoordeling.

De student dient elke afwezigheid tijdens PE-momenten te wettigen.

De student houdt zich strikt aan de regels m.b.t. het auteursrecht (plagiaat)

Evaluatie: gevolgen

Indien de student de opdracht niet uitvoert / aflevert tegen de via het leerplatform meegedeelde datum en volgens de richtlijnen die via het leerplatform worden meegedeeld komt hij niet in aanmerking voor een beoordeling hiervoor en krijgt hij een 0 op deze opdracht.

Indien een student ongewettigd afwezig is tijdens een PE-moment, krijgt hij een 0 voor deze PE. Indien een student gewettigd afwezig is tijdens een PE-moment, kan de student deze PE inhalen op een moment, bepaald door de lector.

Voor het examen gelden de bepalingen opgenomen in het OER.

Onderwijsvormen

  • W- (Activerend) Hoorcollege
  • W- Interactie-/responsiecollege
  • W- Groepsopdracht
  • W- Onderwijsleergesprek
  • W- Zelfstudie

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.