Hogeschool PXL
Elfde-Liniestraat 24 - 3500 Hasselt
www.pxl.be
info@pxl.be
82TRM1110 Tourism Research11603/1293/1819/1/25
Studiegids

82TRM1110 Tourism Research

11603/1293/1819/1/25
Academiejaar 2018-19
Komt voor in:
 • Professionele bachelor in het toerisme en het recreatiemanagement, trajectschijf 2
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 4 studiepunten
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit gedelibereerd).
Dit opleidingsonderdeel
 • mag vervangen worden door een ANDER opleidingsonderdeel aan een andere (buitenlandse) instelling.
 • maakt gebruik van een interne jury.
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
 • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
 • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Men kan dit opleidingsonderdeel enkel mits aparte toelating volgen binnen een creditcontract.
Docenten: Maenen Christel
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Academiejaar

Studiemateriaal niet in de bookshop te koop: Verplicht

Presentaties en audiovisueel materiaal op Blackboard.

Bookshop studiematerialen ( de vermelde prijzen zijn indicatief, prijzen cursusteksten beschikbaar op Blackboard)

Handboek
Schrijven: van verslag tot eindwerk. Do's en don'tsVerplicht€ 29,99
 • Auteur: Leen Pollefliet
 • Uitgever: Academia Press
 • Editie: 9de druk
 • ISBN-nr: 978-94-014-5259-5
 • Medium: Papier
 • Te koop via de verkoopdienst

Contacturen

Begeleide kennisverwerving40,00 uren
Kennisoverdracht16,00 uren
Zelfstudie56,00 uren

Begincompetenties

In het opleidingsonderdeel 'Tourism Research' worden je competenties in onderzoekend handelen verder ontwikkeld. Binnen de opleiding Toerisme en recreatiemanagement kom je in trajectschijf 1 in contact met onderzoekend handelen. Je wordt geïnitieerd in bronnenonderzoek, bibliografietechniek en refereren, doel- en doelgroepgericht communiceren, kritisch denken, presenteren en rapporteren, ... 

Eindcompetenties

The tourism and leisure product designer and developer ALG,BG,BS
OmschrijvingCategorie
De beginnende professional kan de complexe en snel evoluerende toeristisch-recreatieve wereld op de voet volgen.ALG,BG,BS
De beginnende professional kan toeristisch-recreatieve producten op de Belgische markt ontwikkelen.ALG,BG,BS
The travel consultant ALG,BG,BS
OmschrijvingCategorie
De beginnende professional kan een duurzaam (internationaal) (klanten)netwerk uitbouwen binnen en buiten de eigen organisatie ten behoeve van alle professionele activiteiten.ALG,BG,BS
De beginnende professional kan alle facetten van een toeristisch-recreatief product toelichten.ALG,BG,BS
De beginnende professional kan een marketingbeleid toepassen.ALG,BG,BS
The executive talent ALG,BG,BS
OmschrijvingCategorie
De beginnende professional kan methodes van strategische en organisatorische planning toepassen.ALG,BG,BS
De beginnende professional kan een analyse en segmentatie van de toeristisch-recreatieve markt uitvoeren.ALG,BG,BS
The quality manager ALG,BG,BS
OmschrijvingCategorie
De beginnende professional kan wetgeving en reglementeringen mbt tot het toerisme en recreatiemanagement interpreteren en toepassen in een (inter)nationale context.ALG,BG,BS
De beginnende professional kan het beleid van de organisatie kritisch analyseren.ALG,BG,BS
De beginnende professional kan methodisch, betrouwbaar en zelfstandig zowel interne als externe analyses verwerken tot bruikbare informatie.ALG,BG,BS
The Communicator and Teamplayer ALG,BG,BS
OmschrijvingCategorie
De beginnende professional kan teamgericht en loyaal samenwerken in een internationale, interculturele en/of multidisciplinaire beroepsomgeving.ALG,BG,BS
De beginnende professional kan de voornaamste communicatievormen en -technieken zowel mondeling als schriftelijk toepassen in minstens de 3 landstalen en in het Engels.ALG,BG,BS
Professional identity ALG,BG,BS
OmschrijvingCategorie
De beginnende professional kan de actuele gebeurtenissen, ontwikkelingen en maatschappelijke trends wereldwijd volgen.ALG,BG,BS
De beginnende professional kan relevante (beroepspecifieke) gegevens beheren.ALG,BG,BS
De beginnende professional kan het eigen functioneren bijsturen op basis van kritische reflectie en in functie van de organisatie.ALG,BG,BS
De beginnende professional kan zelfstandig de eigen administratie beheren.ALG,BG,BS
De beginnende professional kan vanuit ethische, deontologische en duurzaamheidsprincipes reflecteren en handelen.ALG,BG,BS

Doelstellingen

De student kan niet-vertrouwde complexe probleemsituaties in de beroepspraktijk (zelfstandig) definiëren en analyseren.
De student kan projectmatig werken.
De student kan geselecteerde methodes en hulpmiddelen innovatief aanwenden.
De student kan relevante (theoretische/wetenschappelijke en praktische) gegevens verzamelen, integreren, verwerken (interpreteren) en evalueren.
De student kan op basis van een gegevensverzameling en -analyse een zinvol(le) (voorstel tot) oplossing uitwerken voor de gestelde probleemsituatie in een specifiek domein.
De student kan informatie, ideeën, problemen en oplossingen rapporteren aan specialisten en leken.
De student kan kritisch reflecteren over het doorlopen proces en het uiteindelijke resultaat.
Hierbij is de student creatief, leergierig, autonoom, zelfredzaam; toont hij zin voor zelfontplooiing, initiatief en ondernemingszin. Hij werkt met open geest.

Leerinhouden

Aan de hand van een authentieke opdracht wordt het onderzoeksproces doorlopen. Vanuit een concrete probleemstelling verdiep je je in de onderzoeksvraag. Je leert een literatuurstudie uitvoeren, de juiste bronnen selecteren en analyseren. We gaan dieper in op verschillende onderzoeksmethodes en je leert de juiste onderzoeksmethodes kiezen en toepassen om de probleemstelling op te lossen. De analyses en resultaten worden in een zakelijk rapport gecommuniceerd. Je leert onderzoeksresultaten mondeling presenteren via verschillende technieken en voor verschillende doelgroepen.

Begeleiding

Er zijn begeleidingssessies door de lector.
Forum op Blackboard
Links naar achtergrondinformatie op Blackboard
Presentaties en prezis op Blackboard
Portfolio op Blackboard

Evaluatie

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
junischriftelijk gesloten boek examen30,00
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
aug/septschriftelijk gesloten boek examen30,00
Evaluatie(s) voor beide examenkansen, niet herhaalbaar in tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Buiten de examenperiodeportfolio70,00

Evaluatie: voorwaarden

Elke opdracht die aan bod komt, moet de student uitvoeren en/of afleveren tegen de via het leerplatform meegedeelde datum en volgens de richtlijnen die via het leerplatform worden meegedeeld, om in aanmerking te komen voor een beoordeling.

De student is verplicht aanwezig tijdens de contacturen. Enkel een student(e) met gewettigde afwezigheid kan in aanmerking komen voor een inhaalmoment.

Evaluatie: gevolgen

Indien de student de opdracht niet uitvoert / aflevert tegen de via het leerplatform meegedeelde datum en volgens de richtlijnen die via het leerplatform worden meegedeeld komt hij niet in aanmerking voor een beoordeling hiervoor en krijgt hij een 0 op deze opdracht.

Indien een student ongewettigd afwezig is tijdens een PE-moment, krijgt hij een 0 voor deze PE. Indien een student gewettigd afwezig is tijdens een PE-moment, kan de student deze PE inhalen op een moment, bepaald door de lector.

Voor het examen gelden de bepalingen opgenomen in het OER.

Onderwijsvormen

 • O-Projectonderwijs
 • O- Blended learning
 • W- Bedrijfsbezoek/werkplekbezoek
 • W- Begeleidingssessie
 • W- (Activerend) Hoorcollege
 • W- Interactie-/responsiecollege
 • W- Groepsopdracht
 • W- Portfolio
 • W- Presentatie

Volgtijdelijkheid

geslaagd of gedelibereerd voor 81TRM1050 Tourism Talents 1 EN geslaagd of gedelibereerd voor 81TRM1060 Tourism Talents 2 EN geslaagd of gedelibereerd voor 81TRM1003 Inleiding tot het toerisme EN geslaagd of gedelibereerd voor 81TRM1004 Toeristische Organisatie & Technieken 1.