Hogeschool PXL
Elfde-Liniestraat 24 - 3500 Hasselt
www.pxl.be
info@pxl.be
31ACF3060 Ondernemingsrecht12568/1276/1819/1/71
Studiegids

31ACF3060 Ondernemingsrecht

12568/1276/1819/1/71
Academiejaar 2018-19
Komt voor in:
 • Professionele bachelor in het bedrijfsmanagement, trajectschijf 1
  Afstudeerrichting:
  • accountancy-fiscaliteit
  Opleidingseenheid:
  • Beroepsspecifieke vaardigheden
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel is delibereerbaar onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Dit opleidingsonderdeel
 • mag enkel vervangen worden door een IDENTIEK opleidingsonderdeel aan een andere (buitenlandse) instelling.
 • maakt geen gebruik van een jury.
Aard: Gemengd (theorie & praktijk)
Men kan dit opleidingsonderdeel enkel mits aparte toelating volgen binnen een creditcontract.
Docenten: Daniëls Evy, Vangerven Ellen
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 2

Studiemateriaal niet in de bookshop te koop: Verplicht

Extra studiemateriaal wordt steeds beschikbaar gesteld op Blackboard.

Bookshop studiematerialen ( de vermelde prijzen zijn indicatief, prijzen cursusteksten beschikbaar op Blackboard)

Handboek
Praktisch economisch recht - basisbeginselenVerplicht€ 23,30
 • Auteur: G. Ghysels - J. Roodhooft
 • Uitgever: Van In
 • Editie: 2019
 • ISBN-nr: 978-90-306-9223-2
 • Medium: Papier
 • Te koop via de verkoopdienst
VRG Codex 2019-2020 StudentenwetboekVerplicht€ 38,00
 • Auteur: Baeteman e.a.
 • Uitgever: Kluwer
 • Editie: 2019-2020 studenteneditie
 • ISBN-nr: 978-10-902-8165-4
 • Medium: Papier
 • Code: H31207
 • Te koop via de verkoopdienst

Contacturen

Hoorcollege24,00 uren

Begincompetenties

Geen begincompetenties vereist.

Eindcompetenties

BEROEPSATTITUDES ALG
OmschrijvingCategorie
Nauwkeurigheid ALG
Kritische ingesteldheid ALG
Boekhouder/specialist: de student beschikt over de nodige vakinhoudelijke competenties (kennis, vaardigheden) om in een boekhoud/accountant omgeving te functioneren ALG,BG,BS
OmschrijvingCategorie
De student heeft basiskennis in de juridische wetgeving/beroepsethiek zodat hij/zij juridische ondersteuning kan geven en ethisch kan handelenALG,BG,BS

Doelstellingen

- De student kent de belangrijkste begrippen uit het ondernemingsrecht.
- De student kan een wetboek hanteren.
- De student kan relevante wetgeving opzoeken.
- De student kan eenvoudige juridische documenten begrijpen.
- De student kan eenvoudige juridische adviezen verstrekken.

Leerinhouden

Deel 1: Fundamentele elementen in het economisch recht
1. Bronnen
2. Bevoegde rechtbank
3. Het bewijs in handelszaken
4. De handelaar
5. De onderneming
6. Handelshuur vs. pop-up
7. Overdracht van een handelszaak
8. Betalingsachterstand in handelstransacties

Deel 2: Ondernemingsrecht
1. Vennootschapsrecht
2. Overeenkomsten met handelstussenpersonen
3. WCO
4. Faillissement

Deel 3: Marktrecht
1. Marktpraktijken en consumentenbescherming
2. Bescherming van de consument bij de verkoop van consumptiegoederen
3. Het consumentenkrediet

Begeleiding

Dit vak wordt gegeven in blended learning. Blended learning is een combinatie van face-to-face onderwijs met open, flexibele, afstands- en elektronische vormen van leren.

Traditionele colleges en cursussen worden bij deze steeds meer aangevuld met praktische opdrachten en zelftoetsen beschikbaar gesteld via Blackboard.

Tevens worden studenten door de docent ondersteund of gestimuleerd door middel van technologie.

Studenten ontvangen feedback bij leervorderingen en krijgen hulp bij het gebruik van het wetboek.

Evaluatie

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
junischriftelijk gesloten boek examen90,00VRG-codex mag gebruikt worden. Hierin mag de student niet schrijven (ook niet op post-it's).
Buiten de examenperiodegroepsopdracht met individuele beoordeling10,00Opdracht gekoppeld aan de actualiteit en de wijzigingen die het ondernemingsrecht ondergaat.
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
aug/septschriftelijk gesloten boek examen100,00VRG-codex mag gebruikt worden. Hierin mag de student niet schrijven (ook niet op post-it's).

Evaluatie: voorwaarden

De student dient het werkstuk tijdig in te leveren volgens de richtlijnen op Blackboard.

Evaluatie: gevolgen

In geval van niet of laattijdig inleveren van het werkstuk, ontvangt de student 0 voor dit examendeel.

In tweede zittijd is het examen 100% schriftelijk. Het cijfer behaald op het werkstuk vervalt in dat geval.

Onderwijsvormen

 • O- Opdrachtgestuurd onderwijs
 • O- Vakdisciplinair onderwijs
 • O- Blended learning
 • W- Casemethode
 • W- Groepsopdracht

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.