Hogeschool PXL
Elfde-Liniestraat 24 - 3500 Hasselt
www.pxl.be
info@pxl.be
32ACF4040 Tendenzen in de accountancy12573/1276/1819/1/47
Studiegids

32ACF4040 Tendenzen in de accountancy

12573/1276/1819/1/47
Academiejaar 2018-19
Komt voor in:
 • Professionele bachelor in het bedrijfsmanagement, trajectschijf 2
  Keuzeoptie van afstudeerrichting:
  • Accountancy-fiscaliteit Xlarge binnen accountancy-fiscaliteit
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel is delibereerbaar onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Dit opleidingsonderdeel
 • mag enkel vervangen worden door een IDENTIEK opleidingsonderdeel aan een andere (buitenlandse) instelling.
 • maakt geen gebruik van een jury.
Men kan dit opleidingsonderdeel enkel mits aparte toelating volgen binnen een creditcontract.
Docenten: Houben Stef
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 2

Studiemateriaal niet in de bookshop te koop: Verplicht

Studiemateriaal wordt ter beschikking gesteld via Blackboard

Contacturen

Hoorcollege24,00 uren

Begincompetenties

Grondige kennis van accounting 1 en 2

Eindcompetenties

BEROEPSATTITUDES ALG
OmschrijvingCategorie
Nauwkeurigheid ALG
Kritische ingesteldheid ALG
Discretie ALG
Bedrijfsmanagement eindcompetenties ALG,BG,BS
OmschrijvingCategorie
De student kan schriftelijk en mondeling communiceren op een professionele wijze, in het Nederlands en in twee andere talen. ALG,BG,BS
De student kan adviezen formuleren met betrekking tot bedrijfsgerelateerde informatie. ALG,BG,BS
De student kan op een ethische, deontologische en maatschappelijk verantwoorde wijze handelen en reflecteren over het eigen handelen en dat van anderen. ALG,BG,BS
De student kan wetenschappelijke en contextgebonden informatie verzamelen, analyseren, interpreteren en analyseren, en kan hierover professioneel rapporteren en aanbevelingen formuleren, en toont hierbij een kritische onderzoekende houding ALG,BG,BS
De student kan verantwoordelijkheid opnemen voor de eigen professionele ontwikkeling en volgt zelfstandig (internationale en interculturele) tendensen en integreert deze nieuwe inzichten. ALG,BG,BS
Advies/informatieverstrekker: de student kan de nodige beroepsgerichte adviezen verlenen en formuleren, rekening houdend met de diversiteit van de betrokkenen. ALG,BG,BS
OmschrijvingCategorie
De student kan problemen analyseren en adviezen verstrekken die verband houden met boekhoudkundige aangelegenheden. ALG,BG,BS
De student kan problemen analyseren en adviezen verstrekken die verband houden met fiscale aangelegenheden ALG,BG,BS
De student kan problemen analyseren en adviezen verstrekken die verband houden met management accounting aangelegenheden ALG,BG,BS
Specialist: de student beschikt over de nodige vakinhoudelijke competenties om zowel in een bedrijfs-, financiële als een verzekeringsomgeving te functioneren, ook in een internationale context. ALG,BG,BS
OmschrijvingCategorie
De student kan zijn expertise inzetten in verschillende (internationale) domeinen/markten en een meerwaarde creërenALG,BG,BS
Specialist: de student kan de diverse aspecten van het marketingbeleid plannen, organiseren, uitvoeren, controleren, analyseren en evalueren. ALG,BG,BS
OmschrijvingCategorie
De student kan zijn expertise inzetten in verschillende (internationale) domeinen/markten en een meerwaarde creërenALG,BG,BS
Boekhouder/specialist: de student beschikt over de nodige vakinhoudelijke competenties (kennis, vaardigheden) om in een boekhoud/accountant omgeving te functioneren ALG,BG,BS
OmschrijvingCategorie
De student kan de actuele ICT-toepassingen op een deskundige manier toepassen in het kader van een fiscaal/boekhoudkundige opdracht.ALG,BG,BS
De student heeft basiskennis in de juridische wetgeving/beroepsethiek zodat hij/zij juridische ondersteuning kan geven en ethisch kan handelenALG,BG,BS
De student kan zijn expertise inzetten in verschillende (internationale) domeinen/markten en een meerwaarde creërenALG,BG,BS
Legal assistent: De student beschikt over de nodige vakinhoudelijke kennis om in een juridische (interculturele en internationale) omgeving te functioneren. ALG,BG,BS
OmschrijvingCategorie
De student kan zijn expertise inzetten in verschillende (internationale) domeinen/markten en een meerwaarde creërenALG,BG,BS
Specialist/logistiek manager: de student beschikt over de nodige vakinhoudelijke kennis om in een logistieke omgeving te functioneren ALG,BG,BS
OmschrijvingCategorie
De student kan zijn expertise inzetten in verschillende (internationale) domeinen/markten en een meerwaarde creërenALG,BG,BS

Doelstellingen

De student kan: 

- diverse accounting problematieken analyseren en hierover een gefundeerde mening vormen

- op een onderbouwde manier oplossingen zoeken voor bepaalde accounting vraagstukken (bv. door gebruik te maken van de Monkey database)

- tendenzen binnen accounting opvolgen (bv. nieuwe software toepassingen, unified-by-invoicing, etc)

- een gefundeerde schets maken van de deontologie en de regels omtrent anti-witwas, die betrekking hebben op het beroep van accountant

- kritisch informatie verzamelen, ordenen, samenvatten en presenteren. 

Leerinhouden

Presentaties aangaande tendenzen binnen accounting. Eventueel voorzien door externe sprekers. 

Cases : accounting vraagstukken oplossen door het gebruik van de laatste nieuwe trends binnen accounting. 

Begeleiding

Feedback bij opdrachten

Evaluatie

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Buiten de examenperiodegroepsopdracht met individuele beoordeling100,00Presentaties van behandelde onderwerpen
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
aug/septindividuele opdracht100,00Presentaties van behandelde onderwerpen

Evaluatie: voorwaarden

Studenten dienen aanwezig te zijn tijdens de lestijden én alle presentatiemomenten.

Evaluatie: gevolgen

Indien de instructies op BB niet gevolgd worden kan dit leiden tot een 0-score voor dit opleidingsonderdeel.

Onderwijsvormen

 • W- Casemethode
 • W- (Activerend) Hoorcollege
 • W- Interactie-/responsiecollege
 • W- Groepsopdracht
 • W- Zelfstudie

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.