Hogeschool PXL
Elfde-Liniestraat 24 - 3500 Hasselt
www.pxl.be
info@pxl.be
33ACF4040 Personal financial planning12577/1276/1819/1/86
Studiegids

33ACF4040 Personal financial planning

12577/1276/1819/1/86
Academiejaar 2018-19
Komt voor in:
 • Professionele bachelor in het bedrijfsmanagement, trajectschijf 3
  Keuzeoptie van afstudeerrichting:
  • Accountancy-fiscaliteit Xlarge binnen accountancy-fiscaliteit
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel is delibereerbaar onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Dit opleidingsonderdeel
 • mag enkel vervangen worden door een IDENTIEK opleidingsonderdeel aan een andere (buitenlandse) instelling.
 • maakt geen gebruik van een jury.
Aard: Gemengd (theorie & praktijk)
Men kan dit opleidingsonderdeel enkel mits aparte toelating volgen binnen een creditcontract.
Contractbeperking: Examencontracten kunnen enkel gevolgd worden mits afwijkende evaluatievormen e.d.m.
Docenten: Daneels Nathalie, Van Nooten Maarten
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1

Studiemateriaal niet in de bookshop te koop: Verplicht

Het studiemateriaal wordt op blackboard ter beschikking gesteld.

Contacturen

Hoorcollege28,00 uren

Begincompetenties

De student(e) kan de basisbeginselen van schenk- en erfbelasting toepassen.

Deze kennis heeft de student(e) verworven via het vak 'registratie- en erfbelasting', aangeboden in het XL-traject (2e jaar). 

Eindcompetenties

BEROEPSATTITUDES ALG
OmschrijvingCategorie
Nauwkeurigheid ALG
Kritische ingesteldheid ALG
Resultaatgerichtheid ALG
Discretie ALG
Advies/informatieverstrekker: de student kan de nodige beroepsgerichte adviezen verlenen en formuleren, rekening houdend met de diversiteit van de betrokkenen. ALG,BG,BS
OmschrijvingCategorie
De student kan problemen analyseren en adviezen verstrekken die verband houden met fiscale aangelegenheden ALG,BG,BS
Specialist: de student beschikt over de nodige vakinhoudelijke competenties om zowel in een bedrijfs-, financiële als een verzekeringsomgeving te functioneren, ook in een internationale context. ALG,BG,BS
OmschrijvingCategorie
De student kan zijn expertise inzetten in verschillende (internationale) domeinen/markten en een meerwaarde creërenALG,BG,BS
Specialist: de student kan de diverse aspecten van het marketingbeleid plannen, organiseren, uitvoeren, controleren, analyseren en evalueren. ALG,BG,BS
OmschrijvingCategorie
De student kan zijn expertise inzetten in verschillende (internationale) domeinen/markten en een meerwaarde creërenALG,BG,BS
Boekhouder/specialist: de student beschikt over de nodige vakinhoudelijke competenties (kennis, vaardigheden) om in een boekhoud/accountant omgeving te functioneren ALG,BG,BS
OmschrijvingCategorie
De student kan zijn expertise inzetten in verschillende (internationale) domeinen/markten en een meerwaarde creërenALG,BG,BS
Legal assistent: De student beschikt over de nodige vakinhoudelijke kennis om in een juridische (interculturele en internationale) omgeving te functioneren. ALG,BG,BS
OmschrijvingCategorie
De student kan zijn expertise inzetten in verschillende (internationale) domeinen/markten en een meerwaarde creërenALG,BG,BS
Specialist/logistiek manager: de student beschikt over de nodige vakinhoudelijke kennis om in een logistieke omgeving te functioneren ALG,BG,BS
OmschrijvingCategorie
De student kan zijn expertise inzetten in verschillende (internationale) domeinen/markten en een meerwaarde creërenALG,BG,BS

Doelstellingen

• De student(e) heeft kennis opgebouwd op juridisch, fiscaal, sociaal en economisch gebied.
• De student(e) kan een successieplanning uitwerken en gerichte adviezen geven op basis van de specifieke noden van elke case.
• De student(e) kan advies geven rond particuliere en professionele vermogensopbouw.

Leerinhouden

• Successieplanning
o Huwelijks- en samenlevingsvermogensrecht
o Erfrecht
o Erfbelasting: cases
o Planningstechnieken
o Successieplanning in de praktijk

• Beleggingsleer
o Beleggingsmogelijkheden voor particulieren
o Beleggingsmogelijkheden voor professionelen

Evaluatie

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
januarigroepsopdracht met individuele beoordeling100,00
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
aug/septgroepsopdracht met individuele beoordeling100,00

Onderwijsvormen

 • W- Casemethode
 • W- (Activerend) Hoorcollege
 • W- Gastcollege
 • W- Groepsopdracht

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.