Hogeschool PXL
Elfde-Liniestraat 24 - 3500 Hasselt
www.pxl.be
info@pxl.be
83CMA1160 Digital Masters Academy12579/1278/1819/1/43
Studiegids

83CMA1160 Digital Masters Academy

12579/1278/1819/1/43
Academiejaar 2018-19
Komt voor in:
  • Professionele bachelor in het communicatiemanagement, trajectschijf 3
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Tweede examenkans: niet mogelijk.
Delibereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit gedelibereerd).
Dit opleidingsonderdeel
  • mag enkel vervangen worden door een IDENTIEK opleidingsonderdeel aan een andere (buitenlandse) instelling.
  • maakt gebruik van een interne en externe jury.
Men kan dit opleidingsonderdeel enkel mits aparte toelating volgen binnen een creditcontract.
Docenten: Bylois Nele
Onderwijstalen: Engels
Kalender: Semester 1

Studiemateriaal niet in de bookshop te koop: Verplicht

Verplichte installatie van Google Chrome browser, voor aanvang van de lessen.

Installation of Google Chrome browser, before the start of the course, is mandatory

Contacturen

Begeleide kennisverwerving20,00 uren
Zelfstudie64,00 uren

Begincompetenties

De begincompetenties zijn de eindcompetenties van:

Marktanalyse
Photoshop
Indesign
Professional communication 1
Professional communication 2
Communication professionnelle 1
Communication professionnelle 2
Sociologie
Onderzoek
Copywriting
Off- en Onlinereclame
Public Relations
Overheidscommunicatie
Beeldcommunicatie: video
Event CC
Talent @ Work CC
Event PR
Talent @ Work PR
Wetgeving

EN simultaan te volgen met

Online Communication
Communication Internationale et Projet
International Communication and Project
Webdesign
Retail- en actiecommunicatie
Conversation Management
Digital Masters Academy
Masterclass Reclame
Masterclass Event en Beleveniscommunicatie
Masterclass Online Communicatie
Masterclass Public Relations en Overheidscommunicatie
Bachelorproef CC
Bachelorproef PR
Stage PR
Stage CC

Eindcompetenties

Communicatiemanager ALG,BG,BS
OmschrijvingCategorie
De student kan autonoom een communicatieprobleem formuleren en daarrond bestaande informatie opzoeken, kritisch analyseren en gebruiken.ALG,BG,BS
De student kan zelfstandig een geïntegreerd communicatieplan voor profit en social profit, private en overheidsorganisaties uitwerken en realiseren op basis van de bekomen onderzoeksresultaten. Dit omvat het benoemen en indelen van doelstellingen en doel-/publieksgroepen, het uitwerken van een strategie en het kiezen en creatief realiseren van gepaste communicatiemiddelen. De impact van concrete acties evalueren.ALG,BG,BS
De student kan communicatie van, binnen en rond organisaties opzoeken, analyseren en synthetiseren met het oog op communicatieadvies.ALG,BG,BS
De student kan informatieve en persuasieve boodschappen creëren voor zowel interne als externe communicatiemedia.ALG,BG,BS
De student kan communicatieprojecten efficiënt en effectief zelfstandig organiseren. Externe toeleveranciers en medewerkers briefen en aansturen. Communicatieprojecten accuraat en met de nodige zorg administratief en budgettair opvolgen.ALG,BG,BS
De student kan professionele interne en externe contacten opbouwen en onderhouden.ALG,BG,BS
De student kan op vlak van audiovisuele media en multimedia de basistechnieken toepassen, materialen aanwenden en voor complexere taken efficiënt met specialisten samenwerken.ALG,BG,BS
De student kan efficiënt functioneren als lid van een (multidisciplinair) team en zicht hebben op de eigen rol, binnen de organisatie en in een brede maatschappelijke en internationale context.ALG,BG,BS
De student kan zich correct uitdrukken in het Nederlands, creatief met de Nederlandse taal omgaan. Vlot en doelgroepgericht communiceren en presenteren in meerdere talen, zowel mondeling als schriftelijk.ALG,BG,BS

Doelstellingen

Je hanteert de basisbegrippen & -principes van het “digitale landschap” om in dezelfde terminlogie met 3-en te (kunnen) communiceren

Je stelt obv de verkregen kennis van Google Analytics & AdWords een volledige digitale campagne op om een NGO te helpen om makkelijker hun doelstellingen te kunnen bereiken

Je demonstreert correct gebruik van Google Analytics & AdWords om een succesvolle campagne te realizeren

Je interpreteert de statistieken uit Google AdWords & Analytics opdat je de gepaste analyses kan maken om een optimaal resultaat te bekomen

Je beoordeelt jouw campagne obv wat er goed is verlopen & wat er optimaler kon om zo best practices te identifceren & de mogelijke next steps te formuleren.You apply the basic terminology and principles of the digital landscape in your communication with fellow students and lecturer.
Using the knowledge acquired about Google Analytics & AdWords, you set up an entire digital campaign that supports an NGO in meeting its objectives.

You display the proper usage of Google Analytics & AdWords to set up a successful campaign.

You interpret statistics extracted from Google Analytics & AdWords in order to carry out thorough analyses and come to optimal results.

You assess your campaign in the light of what went right and what could have gone better. With that information, you identify best practices and draw up a list of possible next steps.

Leerinhouden

Google Digitaal Atelier

Introduction to Digital Marketing

Fundamentals of AdWords

Advanced Search Advertising

Advanced Display Advertising

Google Analytics


Begeleiding

Bij dit opleidingsonderdeel hoort vakgeïntegreerdestudiebegeleiding.This course incorporates ‘course integrated study tutoring’

Evaluatie

Evaluatie(s) voor beide examenkansen, niet herhaalbaar in tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Buiten de examenperiodeindividuele opdracht50,00Certificaat Digitaal Atelier (deadline BB)
Certificaat Google AdWords (deadline BB)
Certificaat Google Analytics (deadline BB)
Aan deze evaluatie is verplichte aanwezigheid gekoppeld (zie evaluatie tekst)
Buiten de examenperiodegroepsproject met groepsbeoordeling50,00Pre + post-campaign report NGO
Aan deze evaluatie is verplichte aanwezigheid gekoppeld (zie evaluatie tekst)

Evaluatie: voorwaarden

Opdracht Google: alle informatie wordt gegeven tijdens de lessen.

Indien niet geslaagd voor 1 van de Google onderdelen (Digitaal Atelier, Google AdWords & Google Analytics) is een herkansing een week erop voorzien door Google
Je kan enkel aan het NGO project deelnemen als je Google Certified bent.Google Assignment: all necessary information will be provided during class.

In case of failing one of the Google components (Digitaal Atelier, Google AdWords, Google Analytics), Google provides a resit the week after the initial test. You can only participate in the NGO project when you are Google Certified.


Evaluatie: gevolgen

Om deze onderwijsactiviteit te kunnen evalueren, is je aanwezigheid verplicht. Wie tijdens de bijeenkomsten meer dan 2 keer ongewettigd afwezig is, krijgt 0/20 voor het onderdeel.

Het niet respecteren van deadlines leidt tot een 0 voor dit onderdeel.

De bewijslast voor het inleveren van werkstukken ligt bij de student.Attendance is mandatory in order to be assessed. Whoever has more than two AWOL’s, obtains a 0/20 for this course.
Not respecting deadlines will lead to a 0 for this course.

The burden of proof for handing in assignments lies with the student.Onderwijsvormen

  • O- Blended learning
  • W- Begeleidingssessie
  • W- (Activerend) Hoorcollege
  • W- Gastcollege
  • W- Groepsopdracht
  • W- Paper

Volgtijdelijkheid

geslaagd of gedelibereerd voor 82CMA1240 Marktanalyse EN geslaagd of gedelibereerd voor 82CMA1120 Photoshop EN geslaagd of gedelibereerd voor 82CMA1130 Indesign EN geslaagd of gedelibereerd voor 82CMA1020 Professional communication 1 EN geslaagd of gedelibereerd voor 82CMA1140 Professional communication 2 EN geslaagd of gedelibereerd voor 82CMA1040 Communication professionnelle 1 EN geslaagd of gedelibereerd voor 82CMA1150 Communication professionnelle 2 EN geslaagd of gedelibereerd voor 82CMA1160 Sociologie EN geslaagd of gedelibereerd voor 82CMA1170 Onderzoek EN geslaagd of gedelibereerd voor 82CMA1070 Copywriting EN geslaagd of gedelibereerd voor 82CMA1180 Off- en Onlinereclame EN geslaagd of gedelibereerd voor 82CMA1190 Public Relations EN geslaagd of gedelibereerd voor 82CMA1250 Overheidscommunicatie EN geslaagd of gedelibereerd voor 82CMA1090 Beeldcommunicatie: video EN (geslaagd of gedelibereerd voor 82CMC3041 Event CC EN geslaagd of gedelibereerd voor 82CMC3042 Talent @ Work CC) OF (geslaagd of gedelibereerd voor 82CMP3041 Event PR EN geslaagd of gedelibereerd voor 82CMP3042 Talent @ Work PR) EN geslaagd of gedelibereerd voor 82CMA1230 Wetgeving EN simultaan te volgen met 83CMA1010 Online Communication EN simultaan te volgen met 83CMA1020 Communication Internationale et Projet EN simultaan te volgen met 83CMA1030 International Communication and Project EN simultaan te volgen met 83CMA1040 Webdesign EN simultaan te volgen met 83CMA1100 Retail- en actiecommunicatie EN simultaan te volgen met 83CMA1120 Conversation Management EN simultaan te volgen met 83CMA1170 Campagne EN (simultaan te volgen met 83CMA1060 Masterclass Reclame OF simultaan te volgen met 83CMA1070 Masterclass Event en Beleveniscommunicatie OF simultaan te volgen met 83CMA1080 Masterclass Online Communicatie OF simultaan te volgen met 83CMA1090 Masterclass Public Relations en Overheidscommunicatie) EN (simultaan te volgen met 83CMC3020 Bachelorproef CC OF simultaan te volgen met 83CMP3020 Bachelorproef PR) EN (simultaan te volgen met 83CMP3011 Stage PR OF simultaan te volgen met 83CMC3011 Stage CC) .