Hogeschool PXL
Elfde-Liniestraat 24 - 3500 Hasselt
www.pxl.be
info@pxl.be
82TRM1160 Destinations 412783/1293/1819/1/84
Studiegids

82TRM1160 Destinations 4

12783/1293/1819/1/84
Academiejaar 2018-19
Komt voor in:
  • Professionele bachelor in het toerisme en het recreatiemanagement, trajectschijf 2
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel is delibereerbaar onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Dit opleidingsonderdeel
  • mag vervangen worden door een ANDER opleidingsonderdeel aan een andere (buitenlandse) instelling.
  • maakt geen gebruik van een jury.
Men kan dit opleidingsonderdeel enkel mits aparte toelating volgen binnen een creditcontract.
Docenten: Van Boxstael Griet
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 2

Contacturen

Begeleide kennisverwerving8,00 uren
Kennisoverdracht20,00 uren
Zelfstudie56,00 uren

Evaluatie

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Buiten de examenperiodegroepsopdracht met groepsbeoordeling10,00
Buiten de examenperiodeintegrale kennistoets20,00
junischriftelijk gesloten boek examen70,00
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
aug/septschriftelijk gesloten boek examen100,00

Evaluatie: voorwaarden

De student moet elke opdracht die in Destinations 4 aan bod komt, uitvoeren en/of afleveren tegen de via het leerplatform meegedeelde datum en volgens de richtlijnen die via het leerplatform worden meegedeeld, om in aanmerking te komen voor een beoordeling.

De student dient elke afwezigheid tijdens PE-momenten te wettigen.

De student houdt zich strikt aan de regels m.b.t. het auteursrecht (plagiaat)

Evaluatie: gevolgen

Indien de student de opdracht niet uitvoert / aflevert tegen de via het leerplatform meegedeelde datum en volgens de richtlijnen die via het leerplatform worden meegedeeld komt hij niet in aanmerking voor een beoordeling hiervoor en krijgt hij een 0 op deze opdracht.

Indien een student ongewettigd afwezig is tijdens een PE-moment, krijgt hij een 0 voor deze PE. Indien een student gewettigd afwezig is tijdens een PE-moment, kan de student deze PE inhalen op een moment, bepaald door de lector.

Voor het examen gelden de bepalingen opgenomen in het OER.

Onderwijsvormen

  • W- (Activerend) Hoorcollege
  • O- Blended learning
  • W- Interactie-/responsiecollege
  • W- Groepsopdracht

Volgtijdelijkheid

geslaagd of gedelibereerd voor 81TRM1070 Destinations 1 EN geslaagd of gedelibereerd voor 81TRM1080 Destinations 2.