Hogeschool PXL
Elfde-Liniestraat 24 - 3500 Hasselt
www.pxl.be
info@pxl.be
13BTL3030 Kwaliteitsmanagement4623/1375/1920/1/15
Studiegids

13BTL3030 Kwaliteitsmanagement

4623/1375/1920/1/15
Academiejaar 2019-20
Komt voor in:
 • Professionele bachelor in de agro- en biotechnologie, trajectschijf 3
  Afstudeerrichting:
  • biotechnologie
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 4 studiepunten
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel is delibereerbaar onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Dit opleidingsonderdeel
 • mag enkel vervangen worden door een IDENTIEK opleidingsonderdeel aan een andere (buitenlandse) instelling.
 • maakt geen gebruik van een jury.
Aard: Theoretisch
Men kan dit opleidingsonderdeel enkel mits aparte toelating volgen binnen een creditcontract.
Coördinator: Vandercappellen Johan
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1

Bookshop studiematerialen ( de vermelde prijzen zijn indicatief, prijzen cursusteksten beschikbaar op Blackboard)

Cursus
Kwaliteitsmanagement 3BTLVerplicht
 • Auteur: J. Vandercappellen
 • Uitgever: PXL
 • Medium: Papier
 • Te koop via de verkoopdienst

Contacturen

Hoorcollege28,00 uren

Begincompetenties

Vaardigheden statistiek uit "project skills" 2BTL

Eindcompetenties

Technisch uitvoerder ALG,BG,BS
OmschrijvingCategorie
De beginnende professional kan op conceptueel niveau, basistaken van duurzame productontwikkeling van gezonde voeding in de levensmiddelenindustrie ontwerpen rekening houdend met de geldende Europese wegeving met betrekking tot voedselveiligheid en kwaliteit. ALG,BG,BS
Kwaliteitscoördinator ALG,BG,BS
OmschrijvingCategorie
De beginnende professional kan op een efficiënte manier werken volgens de geldende kwaliteitsregels in een professionele omgeving ALG,BG,BS

Doelstellingen

De student kan de verschillende aspecten van het begrip kwaliteit toelichten en duiden aan de hand van concrete voorbeelden.
De student maakt kennis met het specifieke jargon van een kwaliteitsmanager
De student kan de verschillende generische kwaliteitssystemen (QC-QA-QM) kaderen in een historisch perspectief
De student kan de belangrijkste kwaliteitstechnieken toepassen op concrete datasets
De student kan de grote lijnen van bestaande kwaliteitssystemen toelichten en deze positioneren in het kader van de generische kwaliteitssystemen
De student kan op een statistisch onderbouwde manier systemen voor proces controle en lot controle opzetten en evalueren
De student kent de basisprincipes van meetsysteemanalyse en kan het proces van metrologische goedkeuring van meetmiddelen in de praktijk toelichten

Leerinhouden

Kwaliteitsmanagement

Deel 1: Inleidende begrippen

1. Wat is kwaliteit

2. Historisch overzicht kwaliteitszorg
     a. drie generische kwaliteitszorgsystemen
     b. van kwaliteit als een probleem naar kwaliteit als strategisch wapen in de concurrentiestrijd
     c. belangrijkste kwaliteitsgoeroes en hun ideën: Deming, Juran, Crosby, Ishikawa

Deel 2: Kwaliteitstechnieken

3. Probleemanalyse mbv de 7 tools van Deming

4. Aanvullende tools
     a. Doelstellingenmatrix
     b. Kwaliteitskosten: PKF-model
     c. Tools gebaseerd op de normaalverdeling: NPP, Stratificatie, Cp / Cpk, 6-sigma

5. Procesbeheersing d.m.v. regelkaarten
     a. Doel van regelkaarten
     b. Regelkaarten voor meetbare grootheden
     c. Regelkaarten voor attributen

6. Lotcontrole mbv A.Q.L.-gebaseerde steekproefsystemen

7. Kalibratie en Meetsysteemanalyse

Deel 3: Systemen van kwaliteitszorg

8. Structuur van een kwaliteitssysteem

9. Schrijven van procedures en instructies

10. De ISO9000-normen

11. ISO17025 – kwaliteitssysteem voor labo’s 

12. cGMP - Current Good Manufacturing Practices (kwaliteitszorg in life science omgeving)

13. Het EFQM-model

Begeleiding

- oefenpakketten

Evaluatie

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
januarischriftelijk gesloten boek examen100,00
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
aug/septschriftelijk gesloten boek examen100,00

Onderwijsvormen

 • O- Opdrachtgestuurd onderwijs
 • O- Vakdisciplinair onderwijs
 • W- Paper
 • W- Individuele opdracht

Volgtijdelijkheid

simultaan te volgen met 13BTL3220 Stage en bachelorproef OF simultaan te volgen met 13BTL3230 Buitenlandse stage en bachelorproef.