Hogeschool PXL
Elfde-Liniestraat 24 - 3500 Hasselt
www.pxl.be
info@pxl.be
13GRM3250 Praktijk groenbeheer12673/1375/1920/1/78
Studiegids

13GRM3250 Praktijk groenbeheer

12673/1375/1920/1/78
Academiejaar 2019-20
Komt voor in:
 • Professionele bachelor in de agro- en biotechnologie, trajectschijf 3
  Afstudeerrichting:
  • groenmanagement
  Keuzepakket:
  • 3GRM Keuzepakket 15SP
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel is delibereerbaar onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Dit opleidingsonderdeel
 • mag vervangen worden door een ANDER opleidingsonderdeel aan een andere (buitenlandse) instelling.
 • maakt geen gebruik van een jury.
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
 • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
 • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Men kan dit opleidingsonderdeel enkel mits aparte toelating volgen binnen een creditcontract.
Docenten: Haesen Christof
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1

Studiemateriaal niet in de bookshop te koop: Verplicht

Leermaterialen op blackboard beschikbaar

Contacturen

Hoorcollege8,00 uren
Practicum30,00 uren

Eindcompetenties

Technisch uitvoerder ALG,BG,BS
OmschrijvingCategorie
De beginnnende professional kan eenvoudige beheer- en inrichtingsmaatregelen binnen de groensector technisch correct en duurzaam uitvoeren. ALG,BG,BS
De beginnende professional kan courante en innovatieve materialen binnen de groensector maatschappelijk verantwoord inzetten. ALG,BG,BS
Organisator-manager ALG,BG,BS
OmschrijvingCategorie
De beginnende professional kan constructief samenwerken in een internationale, interculturele en/of multidisciplinaire beroepsomgeving. ALG,BG,BS
Communicator ALG,BG,BS
OmschrijvingCategorie
De beginnende professional kan op een duidelijke, vlotte en correcte manier informatie, ideeƫn, problemen en oplossingen uit de sector communcineren aan specialisten en leken en ook in andere talen. ALG,BG,BS
Kwaliteitscoƶrdinator ALG,BG,BS
OmschrijvingCategorie
De beginnende professional kan een groenproject controleren op veiligheids- en kwaliteits- en beleidsvoorschriften en kan op eigen initiatief gepaste maatregelen nemen. ALG,BG,BS

Doelstellingen

De student formuleert de boodschap mondeling  op een heldere manier in het Nederlands  in redelijk complexe maar afgelijnde situaties
De student formuleert de boodschap mondeling op een heldere manier, in het Nederlands (en in andere talen), in complexe en diverse situaties en hanteert een aan het doelpubliek aangepast (non)-verbale stijl
De student kan geldende beleidsvoorschriften beschrijven
De student kan geldende beleidsvoorschriften selecteren en toepassen binnen een  uitvoeringsproject
De student kan voor een project de geldende beleidsvoorschriften controleren op naleving
De student kan constructief samenwerken met professionals uit de sector
De student kan beheerwerken voor houtachtige en kruidachtigen uitvoeren
De student kan PBM en veiligheidsvoorschriften correct toepassen (juiste PBM bij juiste machine)
De student kan courante materialen en materielen voor inrichtings- en beheerwerken kiezen en toepassen
De student kan maatschappelijk verantwoord (economisch, ecologisch, duurzaam, ergonomisch…) materiaal en materieel kiezen en inzetten

Leerinhouden

In dit keuzeOLOD worden aanvullende praktijken kettingzaag, bosmaaier, haagschaar gegeven. Je krijgt ook de lessen en praktijken met de nodige inhoud voor het kunnen behalen van ECC1 en ECC2 (voor het behalen van het certificaat dien je echter extern een examen af te leggen). Verder worden leidinggevende en organisatorische aspecten verder uitgediept (risico en signalisatieplan, werkzones, …).

Evaluatie

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
januarimondeling gesloten boek examen70,00
Buiten de examenperiodepermanente evaluatie30,00vaardigheidsbeoordeling
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
aug/septvaardigheidstoets30,00
aug/septmondeling gesloten boek examen70,00

Evaluatie: voorwaarden

De student dient aanwezig te zijn tijdens de contactmomenten die in functie van de permanente evaluatie staan.

Evaluatie: gevolgen

Bij gewettigde afwezigheid (cfr. OER) kan -indien haalbaar- de activiteit worden ingehaald door de student. Indien niet haalbaar wordt de permanente evaluatie enkel gebaseerd op de andere activiteiten, of kan de lector een vervangende opdracht geven. Ongewettigde afwezigheid resulteert in een 0.

Onderwijsvormen

 • W- Practicum
 • W- Werkcollege
 • W- (Activerend) Hoorcollege

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.