Hogeschool PXL
Elfde-Liniestraat 24 - 3500 Hasselt
www.pxl.be
info@pxl.be
13OMT4090 Milieubeheerssystemen en MVO12757/1375/1920/1/24
Studiegids

13OMT4090 Milieubeheerssystemen en MVO

12757/1375/1920/1/24
Academiejaar 2019-20
Komt voor in:
 • Professionele bachelor in de agro- en biotechnologie, trajectschijf 3
  Keuzeoptie van afstudeerrichting:
  • Omgevingstechnologie binnen biotechnologie
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 4 studiepunten
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel is delibereerbaar onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Dit opleidingsonderdeel
 • mag enkel vervangen worden door een IDENTIEK opleidingsonderdeel aan een andere (buitenlandse) instelling.
 • maakt geen gebruik van een jury.
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
 • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
 • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Men kan dit opleidingsonderdeel enkel mits aparte toelating volgen binnen een creditcontract.
Docenten: Cornelis Bart
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1

Studiemateriaal niet in de bookshop te koop: Verplicht

De studiematerialen zijn beschikbaar via blackboard.

Contacturen

Hoorcollege26,00 uren
Practicum8,00 uren
Zelfstudie6,00 uren

Eindcompetenties

Technisch uitvoerder ALG,BG,BS
OmschrijvingCategorie
De beginnende professional kan, rekening houdend met (inter)nationale regelgeving en standaarden, het proces tot maatschappelijk verantwoord ondernemen en de implementatie van een milieuzorgsysteem sturen. ALG,BG,BS

Doelstellingen

kan advies geven aangaande het duurzaam materialenbeheer in de onderneming.
kan nagaan welke producten, processen en diensten leiden tot belangrijke milieuaspecten en -effecten.
kan de terminologie en de eisen van de ISO 14001 norm verklarend beschrijven.
kan, op basis van de identificatie van de milieuaspecten en -effecten, een significantiebepaling uitvoeren.
kan, op basis van de significantiebepaling, een milieuaspectenregister opstellen.
kan de nodige procedures en/of werkinstructies opstellen met als doel het beheersen van de desbetreffende milieuaspecten.
kan, rekening houdend met de eisen van het zorgsysteem en op basis van het milieuaspectenregister, beheersmaatregelen voorstellen voor de niet-beheerste significante milieuaspecten.
kan het proces tot maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) en de implementatie van een milieuzorgsysteem sturen.
kan advies geven bij het toepassen van de GRI prestatie-indicatoren in een specifieke bedrijfsomgeving.
kan de nodige actuele gegevensbestanden raadplegen i.v.m. subsidiemogelijkheden.
kan de nodige vakliteratuur , webtools , databanken en de BBT/BREF rapporten hanteren als naslagwerk bij het uitvoeren van milieucoördinatie taken£
kan het gebruik van biobased materialen en recyclage van verpakkingen verduidelijken

Leerinhouden

1. Taken milieucoördinator en BKD - Instrumenten MVO

2. Managementsystemen en de ISO14000 familie en het EMAS

3. Casus duurzaam beheer van gevaarlijke stoffen en bioveiligheid

4. Casus circulaire economie

5. Overheidssteun en subsidies

Begeleiding

Monitoraat op aanvraag.

Evaluatie

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
januarischriftelijk gesloten boek examen80,00
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
aug/septschriftelijk gesloten boek examen80,00
Evaluatie(s) voor beide examenkansen, niet herhaalbaar in tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Buiten de examenperiodepermanente evaluatie20,00

Evaluatie: voorwaarden

De student dient aanwezig te zijn tijdens de contactmomenten die in functie van de permanente evaluatie buiten de examenperiode staan.

Deadlines en richtlijnen voor het inleveren van documenten worden gecommuniceerd via Blackboard. Tenzij anders vermeld door de lector, wordt elk in te leveren document door de student individueel voorbereid en ingeleverd.

Evaluatie: gevolgen

Bij gewettigde afwezigheid (cfr. OER) kan -indien haalbaar- het contactmoment worden ingehaald door de student. Indien niet haalbaar wordt de permanente evaluatie enkel gebaseerd op de andere geëvalueerde momenten, of kan de lector een vervangende opdracht geven. Ongewettigde afwezigheid resulteert in een 0 voor zowel het evaluatiemoment als voor het eventuele daarbij horende verslag.

Documenten die na de deadline of via andere dan de opgelegde kanalen worden ingeleverd of die de opgelegde richtlijnen niet respecteren, worden niet beoordeeld. De student behaalt dan 0 voor de betreffende opdracht of het evaluatieonderdeel. Studenten die plagiaat plegen of exacte kopieën van een document indienen, behalen 0 voor de betreffende opdracht.

Onderwijsvormen

 • O- Blended learning
 • W- Interactie-/responsiecollege
 • W- (Activerend) Hoorcollege
 • W- Groepsopdracht
 • W- Casemethode

Volgtijdelijkheid

geslaagd of gedelibereerd voor 12BTL3200 Omgevingswetenschappen 2 EN geslaagd of gedelibereerd voor 12BTL3080 Omgevingsmanagement 1.