Hogeschool PXL
Elfde-Liniestraat 24 - 3500 Hasselt
www.pxl.be
info@pxl.be
31ACF3130 BTW2555/1376/1920/1/21
Studiegids

31ACF3130 BTW

2555/1376/1920/1/21
Academiejaar 2019-20
Komt voor in:
 • Professionele bachelor in het bedrijfsmanagement, trajectschijf 1
  Afstudeerrichting:
  • accountancy-fiscaliteit
  Opleidingseenheid:
  • Beroepsspecifieke vaardigheden
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 5 studiepunten
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel is delibereerbaar onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Dit opleidingsonderdeel
 • mag enkel vervangen worden door een IDENTIEK opleidingsonderdeel aan een andere (buitenlandse) instelling.
 • maakt geen gebruik van een jury.
Aard: Gemengd (theorie & praktijk)
Men kan dit opleidingsonderdeel enkel mits aparte toelating volgen binnen een creditcontract.
Docenten: Dierckx Hilde, Smeers Marleen
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1

Studiemateriaal niet in de bookshop te koop: Verplicht

- Bijkomende oefeningen op Blackboard.
- Mogelijkheid tot gebruik van de databank BTW Practicum. 

- Gebruik van het Wetboek Btw

Bookshop studiematerialen ( de vermelde prijzen zijn indicatief, prijzen cursusteksten beschikbaar op Blackboard)

Handboek
Belasting over de toegevoegde waarde 2020-2021Verplicht€ 31,00
 • Auteur: Jos Vervoort
 • Uitgever: BEST Seminars
 • Editie: 2020-2021
 • ISBN-nr: 978-94-640-0541-7
 • Medium: Papier
 • Te koop via de verkoopdienst

Contacturen

Hoorcollege35,00 uren

Eindcompetenties

Informatieverwerver/administrator: de student kan fiscaal/boekhoudkundige informatie verzamelen, rangschikken, archiveren, controleren, uitvoeren, beheren en verbeteren ook in een internationale context. ALG,BG,BS
OmschrijvingCategorie
De student kan voorstellen formuleren ter verbetering van foutief opgesteld/aangeleverde fiscaal/boekhoudkundige informatieALG
Boekhouder/specialist: de student beschikt over de nodige vakinhoudelijke competenties (kennis, vaardigheden) om in een boekhoud/accountant omgeving te functioneren ALG,BG,BS
OmschrijvingCategorie
De student kan zelfstandig de BTW aangifte en de met de BTW wetgeving verbandhoudende staten opmakenALG

Doelstellingen

De student kan definiëren wie btw-belastingplichtige is en welke zijn/haar verplichtingen zijn.
De student kan de btw-roosters van de aangifte invullen. 

Leerinhouden

In dit opleidingsonderdeel komen volgende leerinhouden en/of leeractiviteiten aan bod:

- algemeenheden
- de BTW-belastingplichtige en zijn verplichtingen;
- de belastbare handelingen:
       de levering van goederen,
       de prestatie van diensten,
       de intracommunautaire handelingen,

       invoer/uitvoer

- de maatstaf van heffing

- de btw-aftrek

- de herzieningen

   en de verwerking van dit alles in de btw-aangifte.

Begeleiding

Oefeningen op Blackboard.

Evaluatie

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
januarischriftelijk gesloten boek examen100,00Gebruik W.BTW toegestaan
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
aug/septschriftelijk gesloten boek examen100,00Gebruik W.BTW toegestaan

Onderwijsvormen

 • W- (Activerend) Hoorcollege
 • W- Practicum

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.