Hogeschool PXL
Elfde-Liniestraat 24 - 3500 Hasselt
www.pxl.be
info@pxl.be
32MAR3200 Business-to-business marketing2645/1376/1920/1/74
Studiegids

32MAR3200 Business-to-business marketing

2645/1376/1920/1/74
Academiejaar 2019-20
Komt voor in:
 • Professionele bachelor in het bedrijfsmanagement, trajectschijf 2
  Afstudeerrichting:
  • marketing
  Opleidingseenheid:
  • Beroepsspecifieke vaardigheden
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel is delibereerbaar onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Dit opleidingsonderdeel
 • mag enkel vervangen worden door een IDENTIEK opleidingsonderdeel aan een andere (buitenlandse) instelling.
 • maakt geen gebruik van een jury.
Aard: Gemengd (theorie & praktijk)
Men kan dit opleidingsonderdeel enkel mits aparte toelating volgen binnen een creditcontract.
Docenten: Vandevoorde Joke
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Kwartaal 2

Studiemateriaal niet in de bookshop te koop: Verplicht

Cursus businessmarketing wordt ter beschikking gesteld op BB.

Contacturen

Hoorcollege28,00 uren

Begincompetenties

geen

Eindcompetenties

Planner: de student kan een marketingplan van een organisatie voorbereiden, uitschrijven, uitvoeren, analyseren, kritisch evalueren en bijsturen indien nodig ALG,BG,BS
OmschrijvingCategorie
De student kent de marketinginstrumenten en kan ze voor een organisatie bepalen, implementeren, kritisch evalueren en bijsturen indien nodig, ook in een internationale context ALG,BG,BS
Specialist: de student kan de diverse aspecten van het marketingbeleid plannen, organiseren, uitvoeren, controleren, analyseren en evalueren. ALG,BG,BS
OmschrijvingCategorie
De student kan het verkoopproces plannen, organiseren, controleren, analyseren en kritisch evalueren, ook in een internationale context.ALG,BG,BS
De student kan de specifieke aspecten van business-to-business marketing implementeren in het marketingbeleid, ook in een internationale context.ALG,BG,BS
De student kan de nodige marketingadviezen formuleren en verlenen, ook in een internationale context ALG,BG,BS
Communicator: de student kan informatie, idee├źn, problemen en oplossingen via de gepaste presentatietechnieken communiceren zowel aan leken als specialisten ALG,BG,BS
OmschrijvingCategorie
De student kan op een klantgerichte wijze samenwerken met interne en externe doelgroepen, ook in een internationale context ALG,BG,BS

Doelstellingen

* De student kan de specifieke kenmerken van zakelijke markten opsommen en aantonen.
* De student kan de verschillen en de gelijkenissen met de consumentenmarkt opsommen en aantonen.
* De student kan het aankoopgedrag van de zakelijke klant uitleggen en de reactie van de verkopende organisatie hierop.
* De student kan de zakelijke markt segmenteren (klanten selecteren), onderzoek doen naar de nodige gegevens van (potentiële) klanten en zo een waardepropositie ontwikkelen.
* De student kan de marketingmix (4p's) van een b2b-bedrijf omschrijven.
* De student kan de belangrijkste buyer persona van een b2b-bedrijf beschrijven en kan voor deze buyer persona een customer journey uitwerken.
* De student kan het communicatieplan van een b2b-bedrijf beschrijven.
* De student kan een advies formuleren naar een b2b-bedrijf toe wat betreft contentmarketing en social media.

Leerinhouden

1. Kennismaking met businessmarketing
2. Missie en visie van een bedrijf
3. Buyer persona en customer journey
4. Waardecreatie
5. Communicatiemanagement
6. Contentmarketing
7. Soft skills

Begeleiding

Feedback na elke opdracht

Evaluatie

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Buiten de examenperiodegroepsopdracht met individuele beoordeling100,00De opdracht bestaat uit een groepswerk met individuele presentatie
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
aug/septschriftelijk gesloten boek examen100,00

Evaluatie: voorwaarden

De PE bestaat uit een groepswerk.

De student dient elke les aanwezig te zijn. Elke les zal een hoofdstuk behandeld worden, dat tijdens het groepswerk uitgewerkt moet worden..
De student dient elke afwezigheid te wettigen. De student moet ook aanwezig zijn bij de presentatie van het groepswerk.

Opdrachten moeten tijdig ingediend worden, de regels hiervoor worden via BB meegedeeld.

De medewerking tijdens het groepswerk (schriftelijke opdracht) wordt beoordeeld op basis van peerevaluatie. Concrete afspraken staan hiervoor op BB.

Evaluatie: gevolgen

Permanente evaluatie groepswerk
In geval van gewettigde afwezigheid tijdens de lesuren, wordt met de lector een alternatieve opdracht afgesproken. 
In geval van ongewettigde afwezigheid tijdens de lesuren, wordt er een nulscore toegekend op dit onderdeel van de groepsopdracht.
In geval van laattijdig inleveren van een opdracht, wordt er een nulscore toegekend op dit onderdeel van de groepsopdracht.

De student neemt het initiatief om de lector hierover te contacteren.

De score van de peerevaluatie kan een invloed hebben op het eindresultaat. De richtlijnen hierover vind je op BB.

Onderwijsvormen

 • W- (Activerend) Hoorcollege
 • W- Groepsopdracht
 • W- Veldwerk
 • W- Project

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.